Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες (Space Technologies, Applications and seRvices – STAR)

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ “STAR” αποτελεί το επιστημονικό πεδίο της διαστημικής τεχνολογίας για τον σχεδιασμό διαστημικών αποστολών και την υλοποίηση δορυφόρων, οργάνων και δορυφορικών υποσυστημάτων για την παρατήρηση της γης, τις τηλεπικοινωνίες και την εξερεύνηση του διαστήματος (space upstream), και την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών ορυφορικής
   τηλεπισκόπησης, πλοήγησης και δορυφορικών τηλεπικοινωνιών (space downstream).

   Σκοπός του ΔΠΜΣ “STAR” είναι η ουσιαστική και στοχευμένη προσφορά από κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη διαστημική τεχνολογία, ενός καινοτόμου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες, που να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι απόφοιτοι επιστήμονες και μηχανικοί να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αξιώσεις στις νέες επιστημονικές προκλήσεις και τεχνολογικές απαιτήσεις της διαστημικής τεχνολογίας και να συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες για καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα προκύψουν με την αξιοποίηση του θετικού κλίματος που διαμορφώνεται όχι
   μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ελλάδα για επενδύσεις στο χώρο των διαστημικών τεχνολογιών, εφαρμογών και υπηρεσιών.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Space Technologies, Applications and seRvices – STAR) στις εξής ειδικεύσεις:

   1. Διαστημική Τεχνολογία – SpaceUpstream
   2. Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες – SpaceDownstream

   Το ΔΠΜΣ “STAR” λειτουργεί με συνεργασία των παρακάτω Ιδρυμάτων, Σχολών και Τμημάτων:

   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών:

   • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
   • Τμήμα Φυσικής

   Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή:

   • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
   • Τμήμα Μηχανολόγων& Αεροναυπηγών Μηχανικών

   Σκοπός του ΔΠΜΣ “STAR” είναι η ουσιαστική και στοχευμένη προσφορά από κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη διαστημική τεχνολογία, ενός καινοτόμου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες,  που να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι απόφοιτοι επιστήμονες και μηχανικοί να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αξιώσεις στις νέες επιστημονικές προκλήσεις και τεχνολογικές απαιτήσεις της διαστημικής τεχνολογίας.

   Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της ΕΔΕ.

   Το ΔΠΜΣ  “STAR” δεν έχει δίδακτρα ή τέλη εγγραφής λόγω ευγενούς χορηγίας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα με γνωστικά αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των ανωτέρω Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ καθώς και σε υποψηφίους προερχόμενους εν γένει από Σχολές Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικές Σχολές. Υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα, λιγότερο συναφή, Τμήματα ή Σχολές θα εξετασθούν κατά περίπτωση.

   Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30).  Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών δίνονται στην ιστοσελίδα: star.uoa.gr

   Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (κα. Παλάσκα, τηλ. 210-7275192 ή κα. Μπουρογιάννη, τηλ. 210-7275173).

   • Προθεσμία Αιτήσεων 9 Ιουνίου 2020 – 5 Ιουλίου 2020
   • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 17 Ιουλίου 2020
   • Έναρξη Μαθημάτων 1 Οκτωβρίου 2020

   Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 9/6/20 έως 5/7/20 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

   Δικαιολογητικά: (όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα πρωτότυπά τους θα κατατεθούν στην Γραμματεία κατά την εγγραφή όσων επιλεγούν)

   Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

   • Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται on line σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF)
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αρχείο PDF)
   • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (αρχείο PDF).  Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17
   • Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο PDF)
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο (αρχείο PDF). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚΤεύχοςΑΣΕΠ26/14-09-2018, Παράρτημα Β)
   • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg)

   Προαιρετικά δικαιολογητικά

   • Έως 2 συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές ή στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία του υποψηφίου (αρχείο PDF).
   • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν (αρχείο PDF)
   • Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αρχείο PDF)

   Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο Α ́ κύκλου σπουδών πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, εάν υπάρχουν. Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα.

   Οι εγγραφές στο ΔΠΜΣ “STAR” πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες  που ανακοινώνονται από το Τμήμα.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων υποχρεωτικών μαθημάτων του ΔΠΜΣ και σε ικανό αριθμό μαθημάτων επιλογής, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και να εκπονήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι συνολικά 120 ECTS.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής (οι τίτλοι των μαθημάτων δίδονται στην Αγγλική γλώσσα):

   Ειδίκευση 1: Διαστημική Τεχνολογία – Space Upstream

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Common Introductory Semester
    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑECTS
   M801.SP1BFundamentals of Space Missions7,5
   M802.SP1BFundamentals of Satellite Systems and Subsystems7,5
   M803.SP1BPhysics of the Space Environment7,5
   M804.SP1BFundamentals of Space Applications and Services7,5
    ΣΥΝΟΛΟ30

    

   B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Space Upstream
    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑECTS
   M805.SP1BSpace System Design7,5
   M806.SP1BSpace Data Systems7,5
   M807.SP1BSatellite Communications7,5
   M808.SP1BSpace System Assembly, Integration and Testing – Ground Support Equipment7,5
    ΣΥΝΟΛΟ30

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Elective Topics on Space Upstream
    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Να επιλεγούν 4 μαθήματα)ECTS
   M813.SP1ESpace Software7,5
   M814.SP1EManagement Issues of Space Systems and Missions7,5
   M815.SP1ESpace Automation and Robotics7,5
   M816.SP1ESpace System Avionics7,5
   M817.SP1ESpace Electronics7,5
   M818.SP1ESpace Telecom and Navigation Systems/Subsystems and Technologies7,5
   M819.SP1EAdvanced Optical Communications Systems with Space Applications.7,5
   M820.SP1ESpace System Structures7,5
   M821.SP1ESpace System Dynamics and Control7,5
   M822.SP1ESpace System Propulsion7,5
   M823.SP1ESelective Topics on Space Upstream7,5
    ΣΥΝΟΛΟ30

    

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Post Graduate Thesis
    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑECTS
   M830.SP1ΒΕκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας30
   ΣΥΝΟΛΟ30

    

   Ειδίκευση 2:Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες – Space Downstream

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Common Introductory Semester
    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑECTS
   M801.SP2BFundamentals of Space Missions7,5
   M802.SP2BFundamentals of Satellite Systems and Subsystems7,5
   M803.SP2BPhysics of the Space Environment7,5
   M804.SP2BFundamentals of Space Applications and Services7,5
    ΣΥΝΟΛΟ30

    

   B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Space Downstream
    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑECTS
   M809.SP2BEarth Observation Applications and Services7,5
   M810.SP2BBig Data – Earth Observation7,5
   M811.SP2BSpace Image Processing7,5
   M812.SP2BSpace Missions and Operations Design7,5
    ΣΥΝΟΛΟ30

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Elective Topics on Space Downstream
    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Να επιλεγούν 4 μαθήματα)ECTS
   M813.SP2ESpace Software7,5
   M814.SP2EManagement Issues of Space Systems and Missions7,5
   M824.SP2ESemantic Technologies for Earth Observation7,5
   M825.SP2E Advanced Telecommunication System Applications and Services7,5
   M826.SP2ESpace Data Processing for Space Exploration7,5
   M827.SP2ESpace and Security7,5
   M828.SP2EEconomics and Policy on Space Technologies, Applications and Services7,5
   M829.SP2ESelective Topics on Space Downstream7,5
    ΣΥΝΟΛΟ30

    

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – Post Graduate Thesis
    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑECTS
   M830.SP2ΒΕκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας30
   ΣΥΝΟΛΟ30

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email