Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας (Crisis and Disaster Management and Public Health Nursing)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Κρίσεων στην Κοινοτική Νοσηλευτική και Δημόσια Υγεία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα εξής επιστημονικά αντικείμενα: Δημόσια Υγεία (Public Health), Κοινοτική Νοσηλευτική (Community Nursing), Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα Υγείας (Management Crisis in Health Sector).

   Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την επιλογή τους και την απασχόληση σε διαγνωστικά κέντρα, Τμήματα Νοσοκομείων και Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και σε εξειδικευμένες Μονάδες Επείγουσας προ-Νοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,βάσει του Ν.4485/2017 στοΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Διαχείριση Κρίσεων & Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» (Crisis&DisasterManagementandPublicHealthNursing) με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Δημόσια Υγεία / PublicHealth (10 θέσεις)
   2. Κοινοτική Νοσηλευτική / CommumityNursing (10 θέσεις)
   3. Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας / CrisisManagementintheHealthSector (10 θέσεις)

   σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσηςτης Συγκλήτου ΕΚΠΑ 791/29-06-2018(ΦΕΚ 3645/Β/2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τουΠΜΣ (Απόφαση 849/02-07-2018, ΦΕΚ 3630/Β/2018).

   Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ειδικά για την Ειδίκευση «Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας ως συναφή με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Διαχείριση Κρίσεων & Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας, της Δημόσιας Υγείας και της Κοινοτικής Νοσηλευτικής.

   Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο email: [email protected]από 01.07.2020 έως 10.07.2020 και από 07-09-2020 έως 09-10- 2020,(υπεύθυνος κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, τηλέφωνο: 210 7461499).

   Ύστερα από τον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται ως απάντηση ο Αριθμός Πρωτοκόλλου. Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή, εις διπλούν, τα συνημμένα δικαιολογητικά κατά την ημερομηνία προσέλευσης στη συνέντευξη.

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

   1. Αίτηση Συμμετοχής (έντυπο του Τμήματος).
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αποφοίτησης) όπου φαίνεται ο βαθμός πτυχίου.
   4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.
   5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή για τις αντίστοιχες Νοσηλευτικές Ειδικεύσεις.
   7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, εάν υπάρχουν.
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   9. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ όσοι προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή.

   Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και ορολογία (δεν δίνεται εξεταστέα ύλη στους υποψηφίους).

   Στη διαδικασία των συνεντεύξεων για την επιλογή των εισακτέων λαμβάνουν μέρος ΜΟΝΟ οι επιτυχόντες στις εξετάσεις της Αγγλικής γλωσσας.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάσητα ακόλουθα κριτήρια:

   – Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
   – Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 30%(τα σχετικά μαθήματα, θα καθοριστούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ)
   – Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
   – Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία ³ 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση.
   – Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%

   Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι.

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα,εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι.

   Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Διαχείριση Κρίσεων & Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας»οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2000€ (500 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή του τέλους φοίτησης, γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου (πρώτη δόση με την εγγραφή).

   • Οι γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα για τον Ά κύκλο αιτήσεων (01.07.2020 έως 10.07.2020)θα πραγματοποιηθούν στις 14/07/2020 και ώρα 16.00 έως 17.30 στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 123 Γουδή (θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας).
   • Η ανακοίνωση των επιτυχόντων στην Αγγλική γλώσσα θα γίνει στις 15-07-2020στην ιστοσελίδα του Τμήματος(www.nurs.uoa.gr), βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
   • Οι συνεντεύξεις (όσων επιτύχουν στην Αγγλική γλώσσα) θα πραγματοποιηθούν στις 16/07/2020(η ώρα θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση),στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 123 Γουδή.Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή, εις διπλούν, τα συνημμένα δικαιολογητικά κατά την ημερομηνία προσέλευσης τους.
   • Τα τελικά αποτελέσματα των επιτυχόντων-επιλεγέντων του Προγράμματος θα ανακοινωθούν μετά την έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος(www.nurs.uoa.gr), βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

   Σημ: Κατά τον Ά κύκλο αιτήσεων (01.07.2020 έως 10.07.2020) θα πληρωθεί έως το 50% των θέσεων κάθε Ειδίκευσης του Προγράμματος (έως πέντε 5 ΜΦ). Ο συνολικός αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων της κάθε Ειδίκευσης θα πληρωθεί ύστερα και από τη διαδικασία Επιλογής και του ΄Β κύκλου αιτήσεων (από 07-09-2020 έως 09-10-2020).

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Δημόσια Υγεία

   Α΄Εξάμηνο
   Βιοστατιστική 7 ECTS
   Επικοινωνία – Διαπροσωπικές σχέσεις 7 ECTS
   Ερευνητική Μεθοδολογία 7 ECTS
   Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της 4,5 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Το Δίκαιο της Υγείας 4,5 ECTS
   Διαπολιτισμική Υγεία 4,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄Εξάμηνο
   Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 4.5 ECTS
   Επιδημιολογία 7 ECTS
   Πρόληψη 9,5 ECTS
   Ταξιδιωτική Υγεία 4,5 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Δημογραφία 4,5 ECTS
   Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών 4,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄Εξάμηνο
   Ειδικές Εφαρμογές Βιοστατιστικής στη Δημόσια Υγεία 6.5 ECTS
   Οικονομία Υγείας 4,5 ECTS
   Υγιεινή της εργασίας 7 ECTS
   Λήψη Κλινικών Αποφάσεων 2,5 ECTS
   Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 7 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Μαζικές Καταστροφές: Παιδιά και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 2,5 ECTS
   Επιδημιολογία των Ψυχικών Διαταραχών 2,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄Εξάμηνο
   Κλινική Άσκηση: 120 ώρες 10 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 20 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   2. Ειδίκευση: Κοινοτική Νοσηλευτική

   Α΄Εξάμηνο
   Βιοστατιστική 7 ECTS
   Επικοινωνία – Διαπροσωπικές σχέσεις 7 ECTS
   Ερευνητική Μεθοδολογία 7 ECTS
   Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της 4,5 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Το Δίκαιο της Υγείας 4,5 ECTS
   Διαπολιτισμική Υγεία 4,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄Εξάμηνο
   Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 4.5 ECTS
   Επιδημιολογία 7 ECTS
   Πρόληψη 9,5 ECTS
   Κοινοτική Νοσηλευτική για υγιείς πληθυσμιακές ομάδες 4,5 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Δημογραφία 4,5 ECTS
   Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών 4,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄Εξάμηνο
   Σχολική Νοσηλευτική 4,5 ECTS
   Κατ’ οίκον νοσηλεία 4,5 ECTS
   Υγιεινή της εργασίας  7 ECTS
   Κοινοτική Νοσηλευτική για ασθενείς πληθυσμιακές ομάδες 4,5 ECTS
   Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 7 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Μαζικές Καταστροφές: Παιδιά και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 2,5 ECTS
   Επιδημιολογία των Ψυχικών Διαταραχών 2,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄Εξάμηνο
   Κλινική Άσκηση: 120 ώρες 10 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 20 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   3. Ειδίκευση: Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας

   Α΄Εξάμηνο
   Βιοστατιστική 7 ECTS
   Επικοινωνία – Διαπροσωπικές σχέσεις 7 ECTS
   Ερευνητική Μεθοδολογία 7 ECTS
   Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της 4,5 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Το Δίκαιο της Υγείας 4,5 ECTS
   Διαπολιτισμική Υγεία 4,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄Εξάμηνο
   Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 4,5 ECTS
   Θέματα Ψυχικής Υγείας σε Περιόδους Κρίσεων 2,5  ECTS
   Φυσικές Καταστροφές  2,5 ECTS
   Διαχείριση Νεκρών. Μέτρα υγιεινής κατά τη μετακίνηση πληθυσμού 2,5 ECTS
   Επιδημιολογία και Έλεγχος Επιδημικών Νοσημάτων 4,5 ECTS
   Αρχές Διαχείρισης Κρίσεων και Περιβαλλοντικές Καταστροφές 4,5 ECTS
   Στρατηγική Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων 4,5 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Ταξιδιωτική Υγεία 4,5 ECTS
   Ψυχοκοινωνική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών 4,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄Εξάμηνο
   Οργάνωση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στην Κοινότητα 4,5 ECTS
   Διαχείριση της Κοινής Γνώμης σε Καταστάσεις Κρίσεων και Εκτάκτων Αναγκών 4,5 ECTS
   Υγιεινή της εργασίας 7 ECTS
   Εντατική Θεραπεία και Μαζικό Τραύμα 4,5 ECTS
   Συμβάντα από ηθελημένη απελευθέρωση βλαπτικών παραγόντων 2,5 ECTS
   Διαχείριση Προβλημάτων Υγείας σε Μαζικές Καταστροφές 4,5 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Μαζικές Καταστροφές: Παιδιά και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 2,5 ECTS
   Επιδημιολογία των Ψυχικών Διαταραχών 2,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄Εξάμηνο
   Κλινική Άσκηση: 120 ώρες 10 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 20 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email