Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • To αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» διακρίνεται σε δύο άξονες:

   α) Την υψηλή εκπαίδευση στελεχών διοίκησης και οργάνωσης μονάδων αξιοποίησης προϊόντων απόσταξης πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των εθνικών και διεθνών πετρελαϊκών εταιριών και επιχειρήσεων μεταφοράς και πώλησης φυσικού αερίου.
   β) Την υψηλή τεχνολογική εκπαίδευση στελεχών οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων απόσταξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

   Κύριος σκοπός του διεθνούς διιδρυματικού-διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. MOGMAT ) είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στους τομείς της τεχνολογίας και οικονομίας των μονάδων παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

   Στόχοι του διεθνούς διιδρυματικού-διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. MOGMAT ) είναι:

   1. Να εξειδικεύσει στελέχη στη διοίκηση της βιομηχανίας φυσικού αερίου και πετρελαίου και τη μεταφορά τους μέσω αγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας και συστήματος
   μεταφοράς φυσικού αερίου (TAP).
   2. Να εξειδικεύσει στελέχη σε θέματα διαχείρισης έργων και λειτουργικής αξιοπιστίας σχετικά με αγωγούς πετρελαίου, φυσικού αερίου και εγκαταστάσεων αποθήκευσης τους. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των έργων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, της αξιοπιστίας τους καθώς και των αντίστοιχων θεμάτων του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου (TAP).
   3. Να εξειδικεύσει πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, στους τομείς της οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα μπορούν να καλύψουν αφενός μεν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου
   της διεθνούς αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας οικονομίας.
   4. Να δημιουργήσει υψηλά ειδικευμένα στελέχη, με αναπτυγμένες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επίσης να τους καταστήσει ικανούς και ανταγωνιστικούς στο εθνικό και το διεθνές περιβάλλον.
   5. Να εκπαιδεύσει ανθρώπινο δυναμικό στη διοίκηση και την πρακτική των διεθνών επιχειρήσεων, ως ηγετικά στελέχη και γενικούς διευθυντές για την ενίσχυση των εθνικών πετρελαϊκών επιχειρήσεων με γνώμονα την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

   Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. MOGMAT οι διπλωματούχοι θα καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς αγοράς σε θέματα διαχείρισης, μεταφοράς και λειτουργίας μονάδων παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών. Ως υψηλά ειδικευμένα στελέχη, θα καλύψουν τις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, και θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως ηγετικά στελέχη και διευθυντές στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ως επισπεύδον Τμήμα, το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics – UNEC) στο Μπακού, ανακοινώνουν την προκήρυξη του εγκεκριμένου Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΔΚ ΠΜΣ) MOGMAT (με ΦΕΚ Επανίδρυσης 1449 τ. Β’/16 Απριλίου 2020) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management and transportation, M.Sc. MOGMAT).

   Το ΠΜΣ, που θα πραγματοποιηθεί για 5η χρονιά, υποστηρίζεται από τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline – TAP AG), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

   Στο ΔΔΔΚ ΠΜΣ «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, M.Sc. MOGMAT» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών/Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών/Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των Υλικών), των Σχολών/Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτερων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» και με αγγλικό τίτλο «Petroleum oil and gas management and transportation». Οι κοινοί τίτλοι Σπουδών του εν λόγω ΔΔΔΚ ΠΜΣ απονέμονται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και 3 το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4484/2017.

   Η χρονική διάρκεια του ΔΔΔΚ ΠΜΣ είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε σαράντα (40) φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες θα εγγραφούν σε ένα Τμήμα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

   Τα Μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Π.Μ.ΣMOGMAT) θα διεξάγονται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, στην Καστοριά.

   Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 4.000 ευρώ συνολικά για τα δύο έτη του προγράμματος. Το 50% των διδάκτρων θα επιδοτηθεί από τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου TAP, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η τραπεζική κατάθεση της πρώτης δόσης των διδάκτρων, ποσού 1.000 ευρώ, από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή τους στο Α’ εξάμηνο σπουδών. Ομοίως και η κατάθεση της δεύτερης δόσης των διδάκτρων, ποσού 1.000 ευρώ, από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή τους στο Β’ εξάμηνο. Οι επόμενες δόσεις του υπολοίπου των διδάκτρων, ύψους 2.000 ευρώ, για το Γ’ και Δ’ εξάμηνο θα καταβληθούν από τον TAP ως δωρεά προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, απαλλάσσοντάς τους πλήρως από το αντίστοιχο κόστος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής τους και λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT.

   Όλες οι πληρωμές των διδάκτρων θα πραγματοποιούνται με την αναγραφή του ονόματος του υποψηφίου υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ΙΒΑΝ: GR03 0110 3770 0000 3770 0191 945.

   Παρακαλούμε να φαίνεται καθαρά στο αποδεικτικό το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου φοιτητή (και όχι άλλου προσώπου) και Αιτιολογία: ΓΙΑ ΤΟ ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις και εξετάσεις του προγράμματος σπουδών θα διεξάγονται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Οι παραδόσεις όλων των μαθημάτων θα γίνονται την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και σε εργαζόμενους/ες.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ – MOGMAT, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ-ΜOGMAT

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ – ΜOGMAT https://mogmat.uowm.gr)
   2. Πτυχίο ή Δίπλωμα
   3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή διπλώματος
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου πρέπει να αναγράφεται το ΑΦΜ του/ης υποψηφίου/ας.
   5. Δημοσιευμένες εργασίες – ερευνητική δραστηριότητα.
   6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα.
   7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της 5 αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Διιδρυματική Επιτροπή Διοίκησης του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.
   8. Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.
   9. Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας.
   10. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας.
   11. Δύο φωτογραφίες

   Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη ποσοστιαία μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

   1. Ο γενικός βαθμός του πρώτου Πτυχίου (10%).
   2. Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (10%).
   3. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν υποτροφίες (10%).
   4. Η κατοχή Proficiency ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου που αποδεικνύει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (10%). Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί με πτυχία αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1, Β2 – LOWER που πιστοποιούν την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας [α) Cambridge – FCE First Certificate in English, β) Michigan – ECCE Examination for the Certificate of Competency in English, γ) Edexcel – Level 3, δ) KPG – B2, ε) TOEIC – score 505-780] κ.α. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Διιδρυματική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της 6 αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας .
   5. Αξιολόγηση δύο συστατικών επιστολών (5%).
   6. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε θέσεις διοίκησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ΝΠΔΔ σε σχέση με το ΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT (5%).
   7. Αξιολόγηση της συνέντευξης της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ – MOGMAT (50%).

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις:

   Α’ Φάση Προκριματική:

   Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (E.Δ.Ε.) αξιολόγησης ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ή/και να ζητήσει την πιστοποίηση γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

   Β’ Φάση:

   Στη συνέχεια, η Ε.Δ.Ε. του ΠΜΣ διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα για την επιλογή των φοιτητών. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ – MOGMAT με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους σε διάστημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

   Γ’ Φάση:

   Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Ε.Δ.Ε καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. Η όλη διαδικασία επιλογής και εγγραφής υποψηφίων θα ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020.

   Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως τις 14- 09-2020 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (ΠΜΣ – MOGMAT), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, Τ.Κ. 52100 – Περιοχή Φούρκα Καστοριάς.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (ΔΔΔ ΠΜΣ – MOGMAT), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, Τ.Κ. 52100 – Περιοχή Φούρκα Καστοριάς.

   Για περισσότερες πληροφορίες:

   Επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://uowm.gr και του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT https://mogmat.uowm.gr. 8 Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT, υπεύθυνη γραμματείας κυρία Δαρβίδου Κωνσταντία, στα τηλέφωνα: 24670-87181 & 6997-11771, Fax: 24670-87063, email [email protected] ή [email protected] κατά τις ώρες 9.00 έως 12.00.

  • ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Τα Μαθήματα του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση  και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» (Π.Μ.Σ-MOGMAT)  θα διεξάγονται για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 κάθε Παρασκευή (ώρες 16.00 έως 22.00) και Σάββατο (9.00 -15.00) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και τα τεχνολογικά μαθήματα στην Κοζάνη.

   Εξάμηνο Α’

   • Ποσοτικές Μέθοδοι των επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, της βιομηχανίας και των μεταφορών. 7,5 ECTS
   • Βιομηχανική Οικονομική του πετρελαίου και αερίου 7,5 ECTS
   • Βιομηχανικές Τεχνολογίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 7,5 ECTS
   • Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου και φυσικού αερίου και η περιβαλλοντική πολιτική της ενέργειας 7,5 ECTS

   Εξάμηνο Β’

   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση στη βιομηχανία φυσικού αερίου και πετρελαίου και τη μεταφορά. 7,5 ECTS
   • Διαχείριση έργων και η λειτουργική αξιοπιστία των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης. 7,5 ECTS
   • Διεθνής διοικητική των  επιχειρήσεων και οι διεθνικές εταιρείες  πετρελαίου και φυσικού αερίου 7,5 ECTS
   • Τεχνολογίες μεταφοράς   μέσω αγωγών  αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 7,5 ECTS

   Εξάμηνο Γ’

   • Μεθοδολογία Έρευνας. Περιπτωσιολογικές μελετών για το πετρέλαιο, την Διοίκηση και μεταφορά του φυσικού αερίου και πετρελαίου 7,5 ECTS
   • Ασφάλεια και περιβαλλοντικές  επιπτώσεις στην βιομηχανία και από την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. 7,5 ECTS
   • Διανομή  πετρελαίου και φυσικού αερίου και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 7,5 ECTS
   • Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά σχέδια   στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και την  μεταφορά τους 7,5 ECTS

   Εξάμηνο Δ’

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email