Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία αφορά στην εμπέδωση βασικών και προχωρημένων αρχών, γνώσεων, μεθόδων και δεξιοτήτων στις επιστήμες της Εδαφολογίας, της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στη Γεωργία, της Μηχανικής Βιοσυστημάτων και της Προστασίας του Αγροτικού Περιβάλλοντος.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

   • η προαγωγή της γνώσης,
   • η ανάπτυξη της έρευνας,
   • η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών
    αναγκών της χώρας
   • η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να διαπρέψουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του κλάδου της γεωπονικής επιστήμης και ειδικότερα στα γνωστικά αντικείμενα της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στη Γεωργία, της Εδαφολογίας, και της
    Γεωργικής Μηχανικής
   • καθώς και η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της γεωπονικής επιστήμης.

   Δείτε τη προκήρυξη

  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθήματα
   που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής σε ανοικτό ακροατήριο.

  Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Υποχρεούνται επίσης σε Πρακτική Άσκηση
  εκπαίδευσης στα αναλυτικά όργανα και τις συσκευές των εργαστηρίων του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής.

  Η Πρακτική άσκηση ισοδυναμεί με 15 ECTS, και ολοκληρώνεται κατά τη Θερινή Περίοδο του Β’ εξαμήνου.

  Δείτε το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email