Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc in Finance and Banking)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,400€/7,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο Χρηματοοικονομική και Τραπεζική/M.Sc. in Finance and Banking έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνικής κατάρτισης των σπουδαστών του στις γνωστικές περιοχές της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής. Το πρόγραμμα εξειδικεύεται και στις δύο αυτές περιοχές των οικονομικών και εστιάζεται σε αυτές ως ακολούθως:
   α) Στο πεδίο της Χρηματοοικονομικής, αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξειδίκευση και κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων, χρηματοοικονομικών κινδύνων, άριστης διαχείρισης χαρτοφυλακίων, προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δομής των επιχειρήσεων, ασύμμετρης πληροφορίας, ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών.
   β) Στο πεδίο της Τραπεζικής, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάλυση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, την πιστωτική τους πολιτική και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, το ρυθμιστικό τους πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, την νομισματική πολιτική και την λειτουργία των κεντρικών τραπεζών, καθώς και την μακροπροληπτική πολιτική για κινδύνους ακραίων συνθηκών.
   γ) Και στα δυο παραπάνω πεδία, το πρόγραμμα προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές, ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι πλήρως καταρτισμένοι.

   Στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
   1) η επιστημονική εκπαίδευση, εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση μεταπτυχιακών σπουδαστών, στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα,
   2) η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των επιχειρήσεων, των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών ιδρυμάτων.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (MSc in Finance and Banking) προσφέρει μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς και σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη αναγκών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

   Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών: 

   Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) έχει διάρκεια τρία (3) εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά ή/και απογευματινά.
   Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) έχει διάρκεια τέσσερα (4) εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά. 

   Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ ορίζονται σε 5.400€ για το πλήρους φοίτησης πρόγραμμα και 7.000€ για το μερικής φοίτησης πρόγραμμα. (Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρ. διεύθυνση http://dept.aueb.gr/financeandbanking). 

   Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι κυλιόμενη και χωρίζεται ως εξής: 

   • Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 1ου κύκλου: από 16/3/2020 έως 29/4/2020 
   • Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 2ου κύκλου: από 4/5/2020 έως 26/6/2020 

   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για το ακαδ. έτος 2020-2021, παρατείνεται έως την Παρασκευή 11-09-2020. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

   Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. 

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr/ 

   Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται: 

   1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
   2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων, το ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
   3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης
   4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
   5. να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή».
   6. να αποστείλετε ταχυδρομικά, εντός προθεσμίας πέντε (15) ημερών, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει. 

   Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

   • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά https://e-graduate.applications.aueb.gr/ με μία πρόσφατη φωτογραφία. 
   • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί. 
   • Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού
   • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης) 
   • Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1 ή Γ2/C2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής. 
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν το διάστημα της προϋπηρεσίας) 

   *Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο). 

   Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής. 

   Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών: Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α. Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908- 909, ΤΚ 11362, Αθήνα Πληροφορίες καθημερινά 11:30 – 17.00 τηλ. 210-8203689 email: [email protected] 

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90

   Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές παρακολουθούν είτε:
   Α) 8 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλογής τα οποία έχουν από 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία έχει 15 πιστωτικές μονάδες, είτε
   Β) 8 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλογής τα οποία έχουν από 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο και επιπλέον δύο μαθήματα αντί διπλωματικής τα οποία έχουν 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο.

   Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

   Ενδεικτική Λίστα Μαθημάτων Επιλογής
   • Θέματα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Λογιστική
   • Συστήματα Πληροφορικής στη Χρηματοοικονομική
   • Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις: με εφαρμογές στα Οικονομικά
   • Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
   • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
   • Χρηματοδοτικές Τεχνικές
   • Διαχείριση Διαθεσίμων
   • Χρηματοοικονομικά της Κτηματαγοράς

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc in Finance and Banking)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email