Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • technologiko panepistimio kyprou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων», από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

   Κύριος Στόχος του Προγράμματος : η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και δεξιοτήτων– απαραίτητα στοιχεία για την εργασιακή επιτυχία στον τομέα της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων

   Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και δεξιοτήτων– απαραίτητα στοιχεία για την εργασιακή επιτυχία στον τομέα της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων κυρίως όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων για δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων και διοίκηση επιχειρηματικότητας που αφορά τις χρηματοοικονομικές πολιτικές μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα εξετάσουν εκτενώς τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και σχεδίου μελέτης βιωσιμότητας (feasibility study) που αποτελεί ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο του επιχειρηματία και θα συμβάλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για επιτυχία στον τομέα διοίκησης επιχειρηματικού κεφαλαίου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν τις βασικές γνώσεις για χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και τη χρηματοοικονομική διαχείριση εταιρειών.

   Καριέρα

   Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να απασχοληθούν επαγγελματικά στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, της Διοίκησης Επιχειρήσεων ως οικονομικοί διευθυντές/στελέχη ή σύμβουλοι επιχειρήσεων, αλλά και ως στελέχη σε τραπεζικούς, χρηματοπιστωτικούς και ναυτιλιακούς οργανισμούς. Ακόμη, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα, αλλά και πρακτικές εφαρμογές ερευνητικών ερωτημάτων, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

   Μαθήματα

   Οικονομικά για Διοίκηση, Στατιστική για Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές, Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων, Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων, Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Καινοτομία Υπηρεσιών (FinΤech & ShipΤech).

   Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος:

   • Εξειδικευμένη γνώση στα Χρηματοοικονομικά, Ναυτιλιακά Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   • Ικανότητα λύσης προβλημάτων που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς
   • Ικανότητα αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων στρατηγικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως
   • Εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξη

   Εισδοχή

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

   Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

   • Πρώτος κύκλος: 1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020
   • Δεύτερος Κύκλος: μέχρι 31 Μαΐου 2020

   Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

   1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
   4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
   5. Επισύναψη συστατικών επιστολών δεν είναι απαραίτητη. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους

   Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι για όλα τα προγράμματα μας είναι αναγκαίο να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά, δεν απαιτείται όμως να επισυναφθεί πιστοποιητικό επάρκειας.

   Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο.

   Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

   Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

   Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου: [email protected] , τηλ. +357 25 002710/11, ή με το Τμήμα μας απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

  • Μαθήματα

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, μετά και από την πρόσφατη αναδιάρθρωση τους, έχουν την εξής Δομή:

   1ο Εξάμηνο
   Μάστερ Ναυτιλιακά και ΧρηματοοικονομικάΜάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΜάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση
   CFS_509 Στατιστική ΑνάλυσηCFS_509 Στατιστική ΑνάλυσηCFS_506 Στατιστική για Διοίκηση
   CFS_507 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και ΕφαρμογέςCFS_507 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και ΕφαρμογέςCFS_507 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές
   CFS_531 Ναυτιλιακά ΟικονομικάCFS_542 Διεθνής Χρηματοοικονομική ΔιοίκησηCFS_531 Ναυτιλιακά Οικονομικά
   CFS_510 Οικονομικά και Διαχείριση ΛιμένωνCFS_551 Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών ΣτοιχείωνCFS_510 Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων
   • Oλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS.
   2ο Εξάμηνο
   Μάστερ Ναυτιλιακά και ΧρηματοοικονομικάΜάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΜάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση
   CFS_ 530 Ναυτιλιακά ΧρηματοοικονομικάCFS_ 508 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνCFS_538 Στρατηγική Διοίκηση στη Ναυτιλία
   CFS_556 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών ΚινδύνωνCFS_556 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών ΚινδύνωνCFS_541 Διοίκηση Λειτουργειών Ναυτιλίας
   CFS_534 ΝαυλώσειςCFS_559 Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών ΜοντέλωνCFS_534 Ναυλώσεις
   CFS_560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και ΧρηματοοικονομικάCFS_560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και ΧρηματοοικονομικάCFS_560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά
   Δυνατότητα Επιλογής Διπλωματικής Μελέτης η οποία συνεχίζεται μέσα στην θερινή περίοδο και ολοκληρώνεται μέσα στο 3ο εξάμηνο. [30 ECTS.]
   • Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS.
   • Δυνατότητα επιλογής μεταπτυχιακής διατριβής η οποία συνεχίζεται μέσα στην θερινή περίοδο και ολοκληρώνεται μέσα στο 3o εξάμηνο. [30 ECTS.]
   Θερινή περίοδος
   Κατά τη θερινή περίοδο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση διπλωματικής διατριβής, πρέπει να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα και να συμπληρώσουν 15 ECTS. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS.
   CFS_528: Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
   CFS_558: Καινοτομία Υπηρεσιών – FinTech & ShipTech
   ERP_900: Πρακτική Άσκηση (Placement)

    

   3ο Εξάμηνο
   Κατά το 3ο εξάμηνο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής , θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 15 ECTS από τα πιο κάτω μαθήματα. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS με εξαίρεση το CFS 850 που αντιστοιχεί σε 10 ECTS.
   CFS_542: Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   CFS_531: Ναυτιλιακά Οικονομικά
   CFS_551: Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων
   CFS_511 Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές
   CFS_561: Εταιρική αναδιάρθρωση
   CFS_562: Ναυτιλιακή Επιμελητεία
   CFS_541: Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας
   CFS_850: Ερευνητικές Μέθοδοι
   • Ο φόρτος εργασίας του κάθε Μάστερ είναι τουλάχιστον 90 ECTS.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   20 thoughts on “Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

   1. I wanted to express how much I admire your article. The clarity of your post is truly impressive, and it’s evident that you possess expertise on this subject. If it’s acceptable to you, Thank you and I’d like to take the opportunity to subscribe to your feed in order to stay informed about your future posts. Thanks a million and please carry on the gratifying work. By the way I am a Senior Researcher @ (Clickmen™)

   2. “Strah is the epitome of fearless metal greatness! Joining this global community of passionate metalheads has been a game-changer for me. The connections, exploration, and celebration of our shared fearlessness are beyond compare. Let’s keep this metal journey alive – who’s in? #Strah #fearnomusic

   3. I’ve been online for more than three hours now, and I haven’t found any articles as fascinating as yours. I think it’s worth it enough. If more bloggers and website owners created content as good as yours, the internet would be far more useful than it already is.

   4. What i dont understood is in reality how youre now not really a lot more smartlyfavored than you might be now Youre very intelligent You understand therefore significantly in terms of this topic produced me personally believe it from a lot of numerous angles Its like women and men are not interested except it is one thing to accomplish with Woman gaga Your own stuffs outstanding Always care for it up

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email