Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρόκειται να λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού», από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη χειρουργική αντιμετώπιση των κακοήθων παθήσεων – πρωτοπαθών και μεταστατικώναποκλειστικά των οργάνων του γαστρεντερικού συστήματος.. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της συχνότητας των νεοδιαγνωσθέντων κακοήθων παθήσεων του πεπτικού και ιδιαίτερα στις νεαρότερες ηλικίες καθιστά επιτακτική ανάγκη την εξειδίκευση στη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η μόνη και οριστική θεραπεία των παθήσεων αυτών είναι η χειρουργική, η οποία σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται και με θεραπευτικά πρωτόκολλα χημειο- ή/και ακτινοθεραπείας.

   Στο υπό ίδρυση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα γίνουν δεκτοί σαράντα (40) πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ μπορούν να θέσουν και τελοιόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα εισακτέων οι οποίοι θα γίνουν αποδεκτοί στο ΠΣΜ.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του προτεινόμενου ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 120 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Θα περιλαμβάνει τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο και επτά (7) μαθήματα στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, ενώ στο Δ΄ εξάμηνο θα γίνεται η εκπόνηση της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Όλα τα μαθήματα ορίζονται ως υποχρεωτικά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των διδασκόμενων μαθημάτων, β) παρουσία σε εξωτερικά Ιατρεία και παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων γ) εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος και η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική, σε ειδικές τεκμηριωμένες περιπτώσεις μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος

   Η διδασκαλία των μαθημάτων προβλέπεται να γίνεται διά ζώσης και εξ΄αποστάσεως

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά την πρόθεση συμμετοχής τους έως 15/09/2020 9/10/2020 στέλνοντας μήνυμα στο e-mail [email protected] με θέμα “Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού»και αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. Στους υποψήφιους θα αποστέλλεται μήνυμα στο e-mail που θα δηλώσουν, για την υποβολή της τελικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών υποψηφιότητας. Η επιλογή των εισακτέων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως και αρχές Οκτωβρίου και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου 2020.

   Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους 3.000 ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείτει οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

   Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται:
   τηλ. 6947437100 και ώρες 9-12πμ e-mail: [email protected]

  • Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 120 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Θα περιλαμβάνει τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο και επτά (7) μαθήματα στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, ενώ στο Δ΄ εξάμηνο θα γίνεται η εκπόνηση της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Όλα τα μαθήματα ορίζονται ως υποχρεωτικά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των διδασκόμενων μαθημάτων, β) παρουσία σε εξωτερικά  Ιατρεία και παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων γ) εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος και η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική, σε ειδικές τεκμηριωμένες περιπτώσεις μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών περιγράφεται παρακάτω:

   Α’ Εξάμηνο

   • Εισαγωγή στην Ογκολογία του Πεπτικού Συστήματος
   • Ανατομία-Φυσιολογία-Στοιχεία Ογκογένεσης Πεπτικού Συστήματος
   • Όγκοι Οισοφάγου
   • Όγκοι Καρδιοοισοφαγικής συμβολής
   • Χημειοθεραπευτικές επιλογές στους όγκους οισοφάγου-στομάχου
   • Ακτινοθεραπευτικές επιλογές στους όγκους οισοφάγου-στομάχου

   Β’ Εξάμηνο

   • Όγκοι Δωδεκαδακτύλου-λεπτού εντέρου
   • Όγκοι Παχέος Εντέρου
   • Όγκοι Ορθού και πρωκτού
   • Ακτινοθεραπεία στους όγκους ορθού και πρωκτού
   • Χημειοθεραπεία στους όγκους του παχέος εντέρου
   • Χειρισμός Κολοστομιών στον ογκολογικό ασθενής

   Γ’ Εξάμηνο

   • Ογκολογία παγκρέατος
   • Όγκοι ήπατος
   • Όγκοι Χοληφόρων
   • Χημειοθεραπεία στον Παγκρεατικό καρκίνο
   • Χημειοθεραπεία στον Ηπατικό Καρκίνο
   • Εναλλακτικές θεραπείες στους ογκολογικούς ασθενείς
   • Υποστήριξη στον Ογκολογικό Ασθενή

   Δ’ Εξάμηνο

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

   Σύνολο ECTS 120

   Η διδασκαλία των μαθημάτων προβλέπεται να γίνεται διά ζώσης και εξ΄αποστάσεως

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email