Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρόκειται να λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων”, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και η εμβάθυνση στους μηχανισμούς παθοφυσιολογίας που οδηγούν στην ανάπτυξη των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων, στην έγκαιρη διάγνωση και διευρεύνηση, στη περιεγχειρητική φροντίδα και τελικά στις τεχνικές χειρουργικής θεραπείας αυτών. Η χειρουργική των ενδοκρινών αδένων περιλαμβάνει τα εξής επι μέρους πεδία:

   1. Χειρουργικές παθήσεις θυρεοειδή αδένα
   2. Χειρουργικές παθήσεις παραθυρεοειδών αδένων
   3. Χειρουργικές παθήσεις επινεφριδίων
   4. Χειρουργικές παθήσεις νευροενδοκρινών όγκων παγκρέατος και πεπτικού σωλήνα

   Κατά συνέπεια οι απόφοιτοι του προτεινόμενου ΠΜΣ πρόκειται να εκπαιδευτούν στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

   • Παθοφυσιολογία των χειρουργικών παθήσεων των ενδοκρινών
   • Διάγνωση και παρακολούθησή τους
   • Χειρουργικές ενδείξεις σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
   • Παραδοσιακές και νέες χειρουργικές τεχνικές
   • Επικουρικές νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται προ ή διεγχειρητικά
   • Ρόλος του νοσηλευτικού και παρα-ιατρικού προσωπικού
   • Περιεγχειρητική και όψιμη μετεγχειρητική παρακολούθηση
   • Δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων και συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων
   • Βασική έρευνα στις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων

   Στο υπό ίδρυση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα γίνουν δεκτοί σαράντα (40) πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα εισακτέων οι οποίοι θα γίνουν αποδεκτοί στο ΠΣΜ.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του προτεινόμενου ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 120 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Θα περιλαμβάνει τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα στο Γ΄ εξάμηνο, ενώ στο Δ΄ εξάμηνο θα γίνεται η εκπόνηση της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Όλα τα μαθήματα ορίζονται ως υποχρεωτικά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των διδασκόμενων μαθημάτων, β) παρουσία σε εξωτερικά Ιατρεία και παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων γ) εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος και η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική, σε ειδικές τεκμηριωμένες περιπτώσεις μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων προβλέπεται να γίνεται διά ζώσης και εξ΄αποστάσεως

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά την πρόθεση συμμετοχής τους έως 15/09/2020 9/10/2020 στέλνοντας μήνυμα στο e-mail: [email protected] με θέμα “Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ “Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων” και αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. Στους υποψήφιους θα αποστέλλεται μήνυμα στο e-mail που θα δηλώσουν, για την υποβολή της τελικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών υποψηφιότητας. Η επιλογή των εισακτέων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως και αρχές Οκτωβρίου και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου 2020.

   Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους 3.000 ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείτει οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται: τηλ. 6944697077 και ώρες 10-12π.μ. e-mail: [email protected]

  • Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 120 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Θα περιλαμβάνει τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα στο Γ΄ εξάμηνο, ενώ στο Δ΄ εξάμηνο θα γίνεται η εκπόνηση της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Όλα τα μαθήματα ορίζονται ως υποχρεωτικά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των διδασκόμενων μαθημάτων, β) παρουσία σε εξωτερικά Ιατρεία και παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων γ) εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος και η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική, σε ειδικές τεκμηριωμένες περιπτώσεις μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών περιγράφεται παρακάτω:

   Α’ Εξάμηνο

   • Εισαγωγή στο Σύστημα Ενδοκρινών Αδένων
   • Φυσιολογία – Ανατομία
   • Καλοήθεις Παθήσεις Θυρεοειδούς
   • Κακοήθεις Παθήσεις Θυρεοειδούς
   • Χειρουργική Αντιμετώπιση του Θυρεοειδούς Αδένα
   • Εναλλακτικές Θεραπείες στις Παθήσεις του Θυρεοειδούς

   Β’ Εξάμηνο

   • Παθήσεις Παραθυροειδών Αδένων
   • 1. Χειρουργική Αντιμετώπιση παθήσεων Παραθυρεοειδών Αδένων
   • Καλοήθεις Παθήσεις Επινεφριδίων
   • 2. Κακοήθεις Παθήσεις Επινεφριδίων
   • Χειρουργική Αντιμετώπιση Παθήσεων Επινεφριδίων
   • Πολλαπλά Ενδοκρινικά Σύνδρομα

   Γ’ Εξάμηνο

   • Νευροενδοκρινικοί Όγκοι-Παθοφυσιολογία
   • Νευροενδοκρινικοί όγκοι Παγκρέατος
   • Νευροενδοκρινικοί όγκοι Πεπτικού
   • Χειρουργική Αντιμετώπιση των Νευροενδοκρινικών Όγκων
   • Συμπληρωματική θεραπεία Νευροενδοκρινικών Όγκων

   Δ’ Εξάμηνο

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

   Σύνολο ECTS 120

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email