Χειρουργική Ανατομία (MSc in Surgical Anatomy)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Μονοτμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την εκπαίδευση των ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών στην Χειρουργική Ανατομία. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων στην Χειρουργική Ανατομία και την ερευνητική της μεθοδολογία.
   Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές του ΠΜΣ θα πρέπει:
   • Να έχουν αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις πάνω στην Χειρουργική Ανατομία.
   • Να έχουν τις αντίστοιχες πρακτικές δεξιότητες με την ολοκλήρωση αντίστοιχου αριθμού και μεθοδολογίας ανατομών.
   • Να έχουν αντιληφθεί και κατακτήσει την ερευνητική φιλοσοφία της Χειρουργικής Ανατομίας
   • Να έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία με συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα.
   • Να έχουν δημοσιεύσει στο διεθνή ιατρικό τύπο μία επιστημονική εργασία που άπτεται της διπλωματικής τους εργασίας.
   • Να είναι σε θέση να συνδέσουν τα παραπάνω με αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες Χειρουργικής.

   Το ΠΜΣ στοχεύει στη δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα σε θέματα που αφορούν την Χειρουργική και την Ανατομία.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 3 εξαμήνων (1,5 έτους), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στη «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ».

   Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2019 και περιλαμβάνει 3 (τρία) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ και τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

   Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

   Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 50 (πενήντα) κατ’ ανώτατο όριο.

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1000 (χίλια) ευρώ ανά εξάμηνο.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

   Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

   • Έναρξη: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
   • Λήξη: 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

   Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 30 Σεπτεμβρίου 2019

   Απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση του υποψηφίου:

   • Αίτηση
   • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης
   • Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας (αν υπάρχει)
   • Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (εάν υπάρχει)
   • Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
   • Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν) (επικυρωμένα)
   • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας)
   • Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών της αλλοδαπής
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
   • Δύο τουλάχιστο συστατικές επιστολές
   • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

   Τα δικαιολογητικά θα πρέπει επίσης να προσκομισθούν ή να σταλούν στην γραμματεία ταχυδρομικά μέσα σε έναν φάκελο με αυτιά χρώματος γαλάζιου, πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο τέλος του Σεπτέμβριο 2019, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση ή πρόσκληση μέσω email.

   Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ»:

   Ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Εργαστήριο Χειρουργικής Ανατομίας – «Ανατομείο» Υπόψη  κας Βικτώρια Μαστρογιάννη
   Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Κτίριο 4, 1ος όροφος, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, Τηλ.: 210-7462430, 6948206881

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Χειρουργική Ανατομία (MSc in Surgical Anatomy)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email