Bιοϊατρική Mηχανική-Biomedical Engineering

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο μελέτης την κατανόηση των βασικών επιστημονικών αρχών που διέπουν την εν λόγω περιοχή, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η επικοινωνία διαφόρων επιστημών απ’ όλες τις εμπλεκόμενες περιοχές με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προέρχονται από επιστήμες Μηχανικού θα εξοικειωθούν με αρχές και προβλήματα της Ιατρικής και της Βιολογίας, και με ιδιαιτερότητες που διέπουν βιολογικά υλικά και τις αλληλεπιδράσεις τους με μετα-υλικά. Αντίστοιχα, οι φοιτητές και φοιτήτριες ιατρικού υπόβαθρου θα γνωρίσουν εργαλεία που διέπουν τη σύγχρονη μηχανική (π.χ. εξελιγμένες προσεγγίσεις για τη μέτρηση, την απόκτηση και ανάλυση δεδομένων), αλλά και την αξία της μοντελοποίησης ζωντανών συστημάτων.

   Η Βιοϊατρική Μηχανική τοποθετείται διεπιστημονικά μεταξύ των επιστημών του Μηχανικού (τεχνολογία υλικών, βιοχημεία, πεπερασμένα στοιχεία κ.ά.), της Ιατρικής (κινησιολογία, ανατομία, φυσιολογία κ.λπ.), των επιστημών ζωής (π.χ. βιοτεχνολογία) αλλά και άλλων επιστημών υψηλής εξειδίκευσης.

   Επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν σημαντική τη Βιοϊατρική Μηχανική Η άνοδος του μέσου προσδοκώμενου της διάρκειας ζωής που παρατηρείται σε προηγμένες κοινωνίες οδηγεί σε νέες απαιτήσεις υγειονομικής περίθαλψης ενός συνεχώς αυξανόμενου γηραιού πληθυσμού. Η Βιοϊατρική Μηχανική αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση αυτής ακριβώς της ανάγκης, μέσω της μεταφοράς αρχών της Μηχανικής στην Ιατρική και τη Βιολογία, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση διαγνωστικών/θεραπευτικών μεθόδων και την
   εξέλιξη καινοτόμων ιατρικών συσκευών και διαδικασιών.

   Σύμφωνα με την Αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία, η Βιοϊατρική Μηχανική αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη επαγγελματική εξειδίκευση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης που εκτιμώνται στο 62% (έναντι όλων των υπολοίπων που κυμαίνονται στο 14%). Αν και είναι δύσκολο να αποτιμηθεί ο κλάδος σε αριθμούς, υπολογίζεται πως η αγορά ιατρικών συσκευών (εμφυτευμάτων κ.λπ.) ξεπερνά τα 310 δισ. ευρώ ετησίως. Το 45% της παγκόσμιας αγοράς διατηρούν οι ΗΠΑ και ακολουθούν Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Στον αντίποδα, η Ασία ηγείται της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης, που εκτιμάται σε 150 δισ. Ευρώ τον χρόνο. Η Βιοϊατρική Μηχανική τοποθετείται διεπιστημονικά μεταξύ πάνω από 9 επιστημών, με τις ειδικότητες των Μηχανικών να κατέχουν επιτελικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) καλύπτει ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο, ενώ οι διδάσκοντες (μόνιμοι και επισκέπτες καθηγητές) προέρχονται από περισσότερες από 6 εμπλεκόμενες επιστημονικές περιοχές.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, και με τίτλο«Βιοϊατρική Μηχανική» – “Master of Science (MScin Biomedical Engineering».

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών, Θετικών Επιστημών, Ιατρικών σχολών, Φυσιοθεραπευτές, Νοσηλευτές και απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

    Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 σε σαράντα (40), και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.500,00€.

   Ως γλώσσα του Προγράμματος και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Αγγλική.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ –ΜSc https://biomed.uowm.gr/

   Οι Αιτήσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα κατατίθενται μέχρι τις 31/08/2020 11/10/2020 και πρέπει να συνοδεύονται από:

   • Αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
   • Βιογραφικό Σημείωμα
   • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
   • Αναγνώριση βασικού πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (μόνον σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής)
   • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS)
   • Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, συστατικές επιστολές
   • Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
   • 1 φωτογραφία διαβατηρίου και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

   Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις:

   Ταχυδρομική Διεύθυνση:
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
   ΠΜΣ «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»
   Γραμματεία ΠΜΣ – Υπόψιν κ. Γεώργια Σαλτζίδη
   Πρώην Διοικητήριο, Ισόγειο
   Κοίλα – Κοζάνης, 501 50 ΚΟΖΑΝΗ

   Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

   Πληροφορίες:

   Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή ή τη Γραμματεία του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος:

   Διευθυντής ΠΜΣ
   Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Τσουκνίδας
   Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
   Τηλ: 2461 0 68239
   e-mail: [email protected]

   Γραμματεία ΠΜΣ
   Διοικητήριο – Γραμματεία ΠΜΣ
   Τηλ: 2461 0 68239
   e-mail: [email protected]

   Application deadline extended to 11/10/2020

  • Students will engage a number of compulsory and elective curses during the first two semesters, summing uo to a total of 8 biomedical engineering subject. These provide sound preparation for the final project of the MSc, which may be carried out, either on campus or at a collaborating/affiliated institute.

   Semester I

   • Medical imaging & Modeling (Compulsory – 8 ECTS)
   • Experimental Biomechanics (Compulsory – 8 ECTS)
   • Pharmaceutical (Nano-) technology & cosmetology (Compulsory – 8 ECTS)
   • Tissue Biomechanics (Elective – 6 ECTS)
   • Biomaterials (Elective – 6 ECTS)

   Semester II

   • Implant design and optimization (Compulsory – 8 ECTS)
   • Bio-printing (Compulsory – 8 ECTS)
   • Bio-Statistics/Big data analysis (Compulsory – 8 ECTS)
   • Bio-Sensors (Elective – 6 ECTS)
   • Grant Writing & Project Management (Elective – 6 ECTS)

   Semester III

   This semester is dedicated to a project, supervised by an MSc staff member (permanent or visiting/invited). The project is an independent study undertaken by the student and results in a Master thesis (30 ECTS), capable of demonstrating the student’s ability to conduct research on a specific topic in biomedical engineering.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email