Loading...

Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός

   Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος–Ιστορία και Αρχαιολογία (Α.Μ.Κ.Ι.Α.) είναι από τη συγκρότησή του εγγενώς διεπιστημονικό, αφού περιλαμβάνει τρεις κατεξοχήν αρχαιογνωστικές κατευθύνσεις, αυτές της Αρχαίας Ιστορίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της
   Προϊστορικής Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο τους κρίσιμου γεωπολιτισμικού τομέα της αρχαίας λεκάνης της Μεσογείου, ιδίως της Ανατολικής. Αποσκοπεί στην προαγωγή της επιμέρους και της συνδυασμένης, ακριβώς, έρευνας και εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη και τη διάχυση της
   αντίστοιχης ειδικής και διεπιστημονικής γνώσης μέσα, κυρίως, από τη διαμόρφωση ειδικών στα οικεία της πεδία.

   Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).
   Συγκεκριμένα, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται:
   (α) Να συμμετάσχει επιτυχώς σε πέντε (5) Μεταπτυχιακά Σεμινάρια, το καθένα από τα οποία διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες, και αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.), και να συγκεντρώσει έτσι συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Προβλέπονται δύο γενικές κατηγορίες σεμιναριακών μαθημάτων, τα κύρια και τα παράπλευρα. Κύρια είναι σεμιναριακά μαθήματα της Κλασικής Αρχαιολογίας για την κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας, της Προϊστορικής Αρχαιολογίας για την κατεύθυνση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, και της Αρχαίας Ιστορίας για την κατεύθυνση της Αρχαίας Ιστορίας. Παράπλευρα είναι προσφερόμενα Σεμιναριακά μαθήματα των άλλων δύο κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος, και επίσης, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών ή και τη θεματική ενότητα που ενδιαφέρει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια, σεμινάρια που προσφέρονται από τα άλλα Π.Μ.Σ. της Φιλοσοφικής Σχολής (π.χ. Κλασικής Φιλολογίας, Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας κ.λπ.), ή από Π.Μ.Σ. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
   Με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
   α) από τα πέντε Σεμιναριακά μαθήματα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής/η μεταπτυχιακή φοιτήτρια πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία τρία από την κύρια κατεύθυνση που έχει επιλέξει, και δύο παράπλευρα Σεμιναριακά μαθήματα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου μεταξύ τους, εναλλακτικά είτε από τα προσφερόμενατων άλλων κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ., της Σχολής και του Πανεπιστημίου, είτε από ειδικά Σεμιναριακά μαθήματα από άλλες, συναφείς και βοηθητικές επιστημονικές κατευθύνσεις (π.χ. Επιγραφική, Νομισματική, Αρχαιομετρία, Γεωαχαιολογία, Οστεοαρχαιολογία κ.λπ.).
   β) Να συμμετάσχει επιτυχώς σε εντατικές, εξειδικευμένες δράσεις μικρότερης χρονικής διάρκειας από αυτήν των Σεμιναριακών μαθημάτων, οι οποίες συμπληρώνουν και ενισχύουν την πρακτική κατάρτιση ανά κατεύθυνση σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία και να συγκεντρώσει έτσι συνολικά τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
   – Συγκεκριμένα, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., ο/η φοτητής/φοιτήτρια οφείλει να πάρει μέρος κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών σε Πρακτικές Ασκήσεις που αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες η καθεμία και σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες συνολικά, με γενικό θέμα «Από τηνανασκαφή στη δημοσίευση Ι-ΙΙ» για την Κλασική και την Προϊστορική Αρχαιολογία, και «Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση Ι-ΙΙ» για την Αρχαία Ιστορία. Αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο Προγραμμάτων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή εκπονούνται σε αρχεία,
   μουσεία, βιβλιοθήκες, ινστιτούτα και άλλους σχετικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για παράδειγμα συναφή Ινστιτούτα του ΙΤΕ, Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κ.λπ. Μπορούν να αντικαθίστανται από σχετικά Εργαστήρια, εάν προσφέρονται, από το Π.Μ.Σ., ή από άλλα Π.Μ.Σ. του Τμήματος, της Σχολής ή του Πανεπιστημίου.
   – Επιπλέον, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια της Κλασικής και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας οφείλει να συμμετάσχει επιτυχώς σε Έρευνα Πεδίου, δηλαδή σε ανασκαφή ή επιφανειακή ή άλλη σχετική επιτόπια έρευνα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ομοειδών Τμημάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, όσο και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών κ.λπ., η οποία αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες. Ενώ, αντίστοιχα, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια της Αρχαίας Ιστορίας οφείλει να συμμετάσχει σε τρία Εργαστήρια ή/ και Φροντιστηριακές Ασκήσεις που αντιστοιχούν σε έξι [6] πιστωτικές μονάδες το καθένα/η καθεμία και σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες συνολικά. Τις μονάδες αυτές μπορεί προαιρετικά να αποκτήσει με συμμετοχή σε ΄Ερευνα Πεδίου, σε συνεννόηση με τον/την σύμβουλο
   σπουδών του/της.
   γ) Να εκπονήσει επιτυχώς και να υποστηρίξει δημοσίως στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τελική Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Οι Σεμιναριακές Εργασίες και η Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία γράφονται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα. Εξαιρέσεις είναι δυνατές κατά περίπτωση με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ (σελ. 7)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ