Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων (Isolation, Development, Production and Analysis of Bioactive Natural Products)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο τη μελέτη προϊόντων φυσικής προέλευσης (δρόγες, φαρμακολογικές ιδιότητες, δραστικά συστατικά), τις φυτοχημικές ομάδες (βιοσύνθεση, χημεία, φαρμακοδυναμικές ιδιότητες), τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο (μακροσκοπικό, μικροσκοπικό, φυτοχημικό, φυσικοχημικό, φασματοσκοπικό), τον καθορισμό δομής με φασματοσκοπικές μεθόδους, την ημισύνθεση φυσικών προϊόντων, τη μελέτη συστατικών της διατροφής και φυσικές πρώτες ύλες καλλυντικών, τη Θαλάσσια φαρμακογνωσία και Χημική Οικολογία, τη Βοτανική οργανισμών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος, τις βασικές αρχές Βιοτεχνολογίας, Ιστοκαλλιέργειας και Βιολογικών ελέγχων.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι: η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, και η προετοιμασία των φοιτητών για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο, καθώς και η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων τους, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες προέρχονται από μαθήματα και σεμινάρια (60ΠΜ) και από την εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας (60ΠΜ). Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, όμως η ανάθεση του θέματος της διπλωματικής εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.

   Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει 14 εβδομάδες διδασκαλίας και έως 3 εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση επί δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως πρωτότυπο ερευνητικό τμήμα. Οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται από τον Ιούνιο του 4ου εξαμήνου σπουδών. Οι ακριβείς ημερομηνίες παρουσίασης ορίζονται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, το λιγότερο δύο μήνες πριν την παρουσίαση. Με το πέρας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και υποστηρίξει τη διπλωματική εργασία του.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο
   Χημεία Φυσικών Προϊόντων (5 ECTS)
   Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων Ι (5 ECTS)
   Φασματοσκοπία I (5 ECTS)
   Εφαρμογές στα καλλυντικά και ειδικά προϊόντα διατροφής και Κανονιστικές ρυθμίσεις (4 ECTS)
   Βοτανική, Ποικιλότητα οργανισμών και Χημική Οικολογία (4 ECTS)
   Βιολογικοί ΈλεγχοιΒιοτεχνολογία (4 ECTS)
   Εισαγωγή στην ορθή εργαστηριακή πρακτική (3 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Βιοδραστικά Φυσικά Προϊόντα (5 ECTS)
   Φασματοσκοπία IΙ (5 ECTS)
   Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων ΙΙ (5 ECTS)
   Θαλάσσια Φαρμακογνωσία και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων (4 ECTS)
   Επιχειρηματικότητα στη Φαρμακευτική (4 ECTS)
   Βιβλιογραφική αναζήτηση σε εξειδικευμένα θέματα (4 ECTS)
   Εισαγωγή στην ορθή εργαστηριακή πρακτική (2 ECTS)
   Σεμινάρια (1 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   Διπλωματική εργασία (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο
   Διπλωματική εργασία (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων (Isolation, Development, Production and Analysis of Bioactive Natural Products)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email