Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία των εξαρτήσεων και της αντιμετώπισης τους, καθώς και η προαγωγή γνώσης και έρευνας σε τομείς που εντάσσονται στο πλαίσιο των ανωτέρω επιστημονικών πεδίων.

   Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει, νέους επιστήμονες του χώρου των επιστημών υγείας αλλά και επιστήμονες άλλων επιστημονικών αντικειμένων, στη μεθοδολογία εφαρμογής των αρχών της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, με στόχο την ενίσχυση και προστασία της ψυχικής υγείας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

   Επιπλέον, και λόγω της διεπιστημονικής φύσης του αντικειμένου του Π.Μ.Σ., σκοπός του είναι η διεξοδική και βάσει κριτηρίων διεπιστημονικότητας διδασκαλία και εκπαίδευση των νέων επιστημόνων στη συναφή μεθοδολογία έρευνας, με στόχο τη δυνατότητα παραγωγής και εφαρμογής καινούργιας γνώσης.

   Δείτε αναλυτικά την τελευταία προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) – Master of Sciences (M.Sc.) στην «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων – Εξαρτησιολογία» (MSc in Addictology).

   Η έναρξη του μεταπτυχιακού ορίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2020.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4485/2017.

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 3.000€).

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 25/05/2020 έως και 19/06/2020:

   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.
   2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
   3. Αντίγραφα Πτυχίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
   5. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 και το άρθρο 101 παρ. 5 του Ν. 4547/18.
   6. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λπ., που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα.
   7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
   8. Βεβαιώσεις ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχει, με σφραγίδα του ιδρύματος που τις χορηγεί).
   9. Πιστοποιήσεις ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά Αγγλικά και οποιασδήποτε άλλη γλώσσα)
   10. Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ
   11. Δύο Συστατικές Επιστολές σε χωριστούς κλειστούς φακέλους από μέλη ΔΕΠ ή και από άτομα με μόνιμη σχέση εργασίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
   12. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (300 λέξεις)

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Η ενημέρωση προς τους υποψηφίους για τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας της διενέργειας της συνέντευξης θα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους υποψηφίους, στο e-mail που έχουν δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση που θα υποβάλλουν (για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους).

   Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία»

   • Ηλεκτρονικά στο email [email protected]
   • Δια ζώσης κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στους χώρους του Π.Μ.Σ στην οδό Αλεξανδρουπόλεως 25, 11527 (1ος όροφος, πλησίον του Αιγινητείου Νοσοκομείου),
   • Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:
    Ά Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Γραμματεία Ψυχιατρικής Κλινικής,
    Βας. Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα

   Στοιχεία επικοινωνίας:
   Τηλέφωνα: 694 6027930
   E-mail: [email protected]

   Πληροφορίες:
   Στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών http://school.med.uoa.gr/ ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ http://www.addictionscourse.gr/

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc), πραγματοποιούνται σε τρία εξάμηνα. Η συνολική απασχόληση που απαιτείται για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε 90 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.), δηλαδή σε 30 Π.Μ. ανά εξάμηνο ως εξής:

   Α’ εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά μαθήματα:

   • Γενικές Έννοιες Εξαρτησιολογίας 10
   • Νόμιμες και Παράνομες Εξαρτησιογόνες ουσίες 10
   • Συμπεριφορικές εξαρτήσεις 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά μαθήματα:

   • Πρόληψη εξαρτήσεων- Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 10
   • Θεραπείες Εξαρτήσεων 10
   • Πρόληψη υποτρόπων, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 10

   Σύνολο ECTS 30

   Γ’ εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Πρόληψη Επαγγελματικής εξουθένωσης θεραπευτών 5
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 25
    Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email