Loading...

Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου
   μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία των εξαρτήσεων και της αντιμετώπισης τους, καθώς και η προαγωγή γνώσης και έρευνας σε τομείς που εντάσσονται στο πλαίσιο των ανωτέρω επιστημονικών πεδίων.

   Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει, νέους επιστήμονες του χώρου των επιστημών υγείας αλλά και επιστήμονες άλλων επιστημονικών αντικειμένων, στη μεθοδολογία εφαρμογής των αρχών της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, με στόχο την ενίσχυση και προστασία της ψυχικής υγείας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

   Επιπλέον, και λόγω της διεπιστημονικής φύσης του αντικειμένου του Π.Μ.Σ., σκοπός του είναι η διεξοδική και βάσει κριτηρίων διεπιστημονικότητας διδασκαλία και εκπαίδευση των νέων επιστημόνων στη συναφή μεθοδολογία έρευνας, με στόχο τη δυνατότητα παραγωγής και εφαρμογής καινούργιας γνώσης.

   Προκήρυξη Π.Μ.Σ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία»

   Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών – Master of Sciences (M.Sc.) στην «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων – Εξαρτησιολογία» (MSc in Addictology).

   Η έναρξη του μεταπτυχιακού ορίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2019 εφόσον ο αριθμός αιτήσεων και η διαδικασία επιλογής των εισακτέων θα είναι σαράντα (40) κατ’ ανώτατο όριο.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4485/2017.

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 3.000€).

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 17/04/2019 έως και 24/05/2019:

   1. Αίτηση υποψηφίου.
   2. Αντίγραφο πτυχίου/ων ή διπλώματος (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι).
   3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
   4. Βεβαίωση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ, εάν υπάρχουν τίτλοι από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   5. Αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό/μεταπτυχιακό επίπεδο).
   6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο έκαστη).
   7. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνοδεύεται από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
   8. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις που έχει κάνει ο υποψήφιος.
   9. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.
   10. Τίτλοι Αγγλικής Γλώσσας ή Ελληνικής (για αλλοδαπούς υποψηφίους)
   11. Άλλα στοιχεία που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και άλλες δραστηριότητες.
   12. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   13. Μία (1) φωτογραφία
   14. Οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου θα πρέπει να αποδεικνύεται με την κατάθεση επικυρωμένου αντίγραφου με την αίτηση.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Η ενημέρωση προς τους υποψηφίους για τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας της διενέργειας της συνέντευξης θα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους υποψηφίους, στο e-mail που έχουν δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση που θα υποβάλλουν (για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους).

   Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
   «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία»

   Aλεξανδρουπόλεως 25 (1ος όροφος, πλησίον του Αιγινητείου Νοσοκομείου), Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 10:30-14:30

   Ή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:
   Ά Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
   Γραμματεία Ψυχιατρικής Κλινικής
   Βας. Σοφίας 74, 115 28 Αθήνα

   Στοιχεία επικοινωνίας:
   Τηλέφωνα: 210 7289218,697 2696000 και 694 6027930
   E-mail: [email protected], [email protected]

   Πληροφορίες:
   • Στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών http://school.med.uoa.gr/ ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ http://www.addictionscourse.gr/

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc), πραγματοποιούνται σε τρία εξάμηνα. Η συνολική απασχόληση που απαιτείται για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε 90 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.), δηλαδή σε 30 Π.Μ. ανά εξάμηνο ως εξής:

  Α’ εξάμηνο:

  Υποχρεωτικά μαθήματα:

  • Γενικές Έννοιες Εξαρτησιολογίας 10
  • Νόμιμες και Παράνομες Εξαρτησιογόνες ουσίες 10
  • Συμπεριφορικές εξαρτήσεις 10
   Σύνολο ECTS 30

  Β’ εξάμηνο:

  Υποχρεωτικά μαθήματα:

  • Πρόληψη εξαρτήσεων- Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 10
  • Θεραπείες Εξαρτήσεων 10
  • Πρόληψη υποτρόπων, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη 10

  Σύνολο ECTS 30

  Γ’ εξάμηνο:

  Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Πρόληψη Επαγγελματικής εξουθένωσης θεραπευτών 5
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 25
   Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ