Άνθρωπος και Νερό – Man and Water

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που σε παγκόσμιο επίπεδο είναι άρρηκτα δεμένος με την ίδια την παρουσία του ανθρώπου επί της γης, από την πρωτοεμφάνιση του στον πλανήτη. Δεν είναι όμως ανανεώσιμος αλλά ανακυκλώσιμος πόρος ,που σημαίνει ότι στο κλειστό σύστημα πλανήτης Γη – Ατμόσφαιρα, η ποσότητα νερού και άρα και τα αποθέματα του παραμένουν τα ίδια, αενάως. Συνεπώς από τη στιγμή που δεν μπορούν αυτά να αυξηθούν, θα πρέπει ο άνθρωπος να επινοεί συνεχώς τρόπους, μεθόδους και πρακτικές, ώστε να βελτιώνει τη διαχείριση των υπαρχόντων.

   H Έδρα UNESCO Con-E-Ect που εδρεύει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών στη Δράμα προσφέρει ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Άνθρωπος & Νερό», με την υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, επιχειρώντας την πλέον ολοκληρωμένη προσέγγιση του φυσικού πόρου «Νερό» εξετάζοντας το, αναλύοντας το και προσφέροντας εκπαιδευτικές γνώσεις σχετικές με αυτό με Βιολογικό, Χημικό, Μηχανικό, Οικονομικό, Ιστορικό και Νομικό Υπόβαθρο. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του έγκειται στο γεγονός ότι στο ακαδημαϊκό του πρόγραμμα, περιλαμβάνει δύο παράλληλες κατευθύνσεις στις οποίες εξετάζεται:

   • Το νερό σε συνθήκες έλλειψης
   • Το νερό σε συνθήκες περίσσειας

   κάτι που το καθιστά μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο. To Πρόγραμμα αυτό προσφέρεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και στην Αγγλική γλώσσα, απευθυνόμενο σε φοιτητές ξένων χωρών.

   Αντικείμενο λοιπόν του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικών με την αλληλεπίδραση ανθρώπου και νερού από οικολογικής, τεχνικής, πολιτικοοικονομικής και βϊοιατρικής σκοπιάς. Επιπρόσθετο αντικείμενο, είναι η διεξαγωγή έρευνας σχετικής με τις προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις.

   Oι ενδιαφερόμενοι για το Π.Μ.Σ. «Άνθρωπος και Νερό» καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :

   1. Συμπληρωμένη αίτηση, σχέδιο της οποίας διατίθεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (εκτός τελειοφοίτων). Εάν αυτό έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
   4. Για τους τελειόφοιτους : Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης.
   5. Η καλή γνώση της Αγγλικής η οποία πιστοποιείται με πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή κατόπιν εξετάσεων που θα διενεργηθούν για τον σκοπό αυτό σε συγκεκριμένη ώρα και μέρα κατόπιν ενημέρωσης.
   6. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
   7. Δύο (2) φωτογραφίες.
   8. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους

   Συνεκτιμώνται :

   Α) Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

   Β) Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.) (εάν υπάρχουν).

   Γ) Συνέντευξη από επιτροπή αξιολόγησης

   Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά με τους ακόλουθους τρόπους :

   1. Εντύπως μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:

   Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
   ΠΜΣ «Άνθρωπος και Νερό»
   Αγ. Λουκάς, 65404, Καβάλα,
   Υπόψη Καθηγ. Δ. Εμμανουλούδη

   1. Ηλεκτρονικώς στo e-mail:   [email protected]
   2. Ηλεκτρονική Αίτηση στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ manwater.teiemt.gr

   Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών: 1/6/2020
   Λήξη υποβολής δικαιολογητικών: 31/8/2020

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετική ιστοσελίδα http://manwater.teiemt.gr του Π.Μ.Σ., είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

   Επίσης, πληροφορίες θα δίνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2510 462177 – 2510 462138

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

   1. Υδρολογία και Διαχείριση Λεκανών Απορροής
   2. Οικοϋδρολογία και Οικοσυστήματα
   3. Νερό – Ενέργεια – Τροφή, ως ενιαίο σύμπλοκο
   4. Γ.Σ.Π. για Διαχείριση των Υδάτων
   5. Νερό, Οικονομία, Νομοθεσία και Διακυβέρνηση

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΝΕΡΟ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ

   1. Επιστήμη της Αειφορίας του Νερού – Τεχνικές Διατήρησής του
   2. Κλιματική αλλαγή, Λειψυδρία και Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
   3. Ξηρασία και βλάστηση

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΝΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ

   1. Ανάλυση και Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου – Μοντέλα Πλημμύρας
   2. Διαχείριση και Οικολογία των Παρόχθιων και Δελταϊκών Περιοχών
   3. Ποιότητα νερού και μόλυνση. Κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   1. Στατιστική Υδάτινων Πόρων
   2. Πράσινες τεχνολογίες και εδαφοποτάμια οικομηχανική
   3. Αστική Υδρολογία
   4. Οικοσυστήματα και διαχείριση νερού μέσα από οικοτουριστικές πρακτικές
   5. Το νερό ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
   6. Ιστορία του νερού στη Γη. Επιδράσεις και ανάγκες του ανθρώπου από την αρχαιότητα έως σήμερα
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email