Ανθρώπινη Απόδοση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση, έρευνα και κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές στα γνωστικά πεδία της μεγιστοποίησης της αθλητικής απόδοσης και της άσκησης για πρόληψη και αποκατάσταση.

   Επιμέρους σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:

   • η έρευνα και η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ελλάδας μέσα από ακαδημαϊκές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. διατμηματικά ερευνητικά προγράμματα, κοινά προγράμματα σπουδών κλπ.),
   • η έρευνα και η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού (π.χ. διευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έρευνα, ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών/-ριών, ανταλλαγές διδασκόντων κλπ.),
   • η συνεργασία με παραγωγικούς, κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού, και η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και θεωρίας με την πράξη και την αγορά εργασίας,
   • η έρευνα μέσα από τα Εργαστήρια του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ,
   • η συμμετοχή των φοιτητών/-ριών σε ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα,
   • η παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εκπαίδευση του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού,
   • η παραγωγή καταρτισμένων στελεχών σε γνωστικές κατευθύνσεις που δεν προσφέρονται σε άλλο ελληνικό ΤΕΦΑΑ και
   • η δημιουργία υποδομής για τη διαρκή ανανέωση και προαγωγή της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης.

   Δείτε τη προκήρυξη

  • Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις, μεταξύ των οποίων πρέπει να επιλέξει ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-ρια:

   •  Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης,
   • Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση. Παρακάτω αναλύονται τα πεδία των κατευθύνσεων.

   Για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ένας/μία μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-ρια, πρέπει να ακολουθήσει επιτυχώς μία από τις δύο παρακάτω επιλογές:

   1η Επιλογή:

   • 1 υποχρεωτικό μάθημα (10 πιστωτικές μονάδες)
   • 6 μαθήματα επιλογής (6 x 10 πιστωτικές μονάδες)
   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (20 πιστωτικές μονάδες)

   2η Επιλογή:

   • 1 υποχρεωτικό μάθημα (10 πιστωτικές μονάδες)
   • 7 μαθήματα επιλογής (7 x 10 πιστωτικές μονάδες)
   • Ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη (10 πιστωτικές μονάδες)

   Το 31% των μαθημάτων διεξάγεται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων e-learning, η οποία λειτουργεί ήδη στο ΑΠΘ και χρησιμοποιείται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email