Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια” (Master of Science-MSc in Renewable Energy Sources & Buildings Energy Management)

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως αντικείμενο την προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που αφορούν σε Ανάπτυξη, Σχεδίαση, Εγκατάσταση, Αξιολόγηση και Παρακολούθηση της Ενεργειακής συμπεριφοράς συστημάτων που βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και στην Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας (ΟΧΕ).

   Στοχεύει να εξειδικεύσει επιστήμονες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτομιών στον Τομέα Εφαρμογής των ΑΠΕ και των Τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας και θα ανταποκριθούν στην ανάληψη και σχεδίαση αντίστοιχων συστημάτων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική τους προοπτική και εξέλιξη στα πλέον δυναμικά πεδία της Ενέργειας.

   Οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

   (α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων παραγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας που προέρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο την προστασία του τελευταίου και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

   (β) Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό αειφόρων κτιρίων ενσωματώνοντας «έξυπνες τεχνικές εξοικονόμησης» και καινοτόμες βιοκλιματικές λύσεις.

   (γ) Η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού, που να υπηρετεί κεφαλαιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η αειφορία, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με την χρήση αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών εργαλείων στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν για 6η συνεχή χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο“Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια” (MSc in Renewable Energy Sources & Buildings Energy Management) με δύο κατευθύνσεις:  “Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ” (Renewable Energy Technologies,) και “Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια” (Buildings Energy Management).

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής των Τμημάτων Μηχανικών και Θετικών Επιστημών καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια». Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

   Η διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι δεκατέσσερις (14) μήνες και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

   Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ.- ΜSc ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε πενήντα (50) φοιτητές.

   Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.100 ευρώ  συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στην 1η περίοδο, 600€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 500€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο.

   Ποσοστό επιτυχόντων έως 30% μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση Υπουργού.

   Τα μαθήματα του ΠΜΣ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ –ΜSc http://ape.uowm.gr/

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   • Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ, σε ειδικό έντυπο, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
   • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.
   • Άλλα πιστοποιητικά (πχ. Επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
   • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
   • Δύο (2) συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας.

       Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

   1. Ο γενικός βαθμός του βασικού πτυχίου/διπλώματος (35%)
   2. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (10%).
   3. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας  (όπως αποδεικνύεται στο ΑΣΕΠ) με 5 μονάδες για επίπεδο Β2, 7,5 για επίπεδο C1 και 10 για επίπεδο C2: (10%)
   4. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (10%).
   5. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου καταλλήλου επιπέδου, σχετική με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ. (15%).
   6. Αξιολόγηση της Επιτροπής Συνέντευξης (20%).

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις:

   Α’ Φάση Προκριματική:
   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.  (Ε.Δ.Ε.) ελέγχει όλα των απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί. Στη συνέχεια καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη.

   Β’ Φάση:
   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία ου ΠΜΣ με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους εντός 5 εργάσιμων ημερών.

   Γ’ Φάση:
   Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Ε.Δ.Ε καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

   Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 25-05-2020 έως 24-07-2020 (με ενδεχόμενη παράταση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο). Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφιότητας μέχρι 18/9/2020. Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier. Στην περίπτωση που επιθυμούν να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΠΜΣ ΑΠΕ-ΔΕΚ και να κλείσουν ραντεβού (λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας).

   Πληροφορίες:
   Γραμματεία ΠΜΣ ΑΠΕ-ΔΕΚ,
   Τηλ.: 2461068225 Φαξ: 2461038675
   Email: [email protected]
   Διεύθυνση: Κοζάνη, Κοίλα Κοζανης 50100

  • Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε εφαρμογή της Υ.Α. αριθμ. Φ5/89656/Β3 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007, τ. Β΄), τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά περίοδο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων. Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η Ελληνική και η Αγγλική.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email