Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση Ποιότητας (MSc in Analytical Chemistry – Quality Assurance)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ <<Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας >> είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της αναλυτικής χημείας, των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και των ελέγχων ποιότητας φαρμάκων, τροφίμων, υλικών και περιβάλλοντος.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή “Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών” στην Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη­νών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια ίδρυσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση Ποιότητας”.

   Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (ΦΕΚ: 3555, τ.Β΄22-8-2018) και θα λειτουργήσει με δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017.

   Σκοπός του ΠΜΣ “Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση Ποιότητας” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Αναλυτικής Χημείας, των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και των ελέγχων ποιότητας φαρμάκων, τροφίμων, υλικών και περιβάλλοντος. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων

   Στο Π.Μ.Σ. «Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση Ποιότητας» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων/Σχολών Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογίας, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και συναφών τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοτα­γών Ιδρυμάτων, της αλλοδαπής.

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

   Κριτήρια επιλογής

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά από εισαγωγικές εξετάσεις στην  Αναλυτική Χημεία (Χημική Ισορροπία, Υγροχημική Ανάλυση, Στατιστική, Ενόργανη Ανάλυση) και με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   1. Την απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ.
   2. Το γενικό βαθμό του πτυχίου. Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να μην αξιολογήσει αιτήσεις υποψηφίων με βαθμό πτυχίου <6,0.
   3. Το μέσο όρο βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
   4. Την επίδοση σε συναφή πτυχιακή εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
   5. Την τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
   6. Τις τυχόν δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
   7. Την προφορική συνέντευξη και λοιπά προσόντα.

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ.7 του Ν. 4485/17.

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή συνολικού ποσού διδάκτρων 3.200ευρώ κατανεμημένο σε τέσσερις ισόποσες δόσεις των 800ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://acqa.chem.uoa.gr/.

   Αναμένεται η δημοσίευση της Τροποποίησης του Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αιτήσεις υποψηφιότητας

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Τετάρτη 10 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας [email protected], με θέμα «Ονοματεπώνυμο Αίτηση Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση Ποιότητας» τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

   1. Αίτηση συμμετοχής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός απαιτείται επάρκεια Ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1, εκτός αν είναι απόφοιτος Ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος.
   10. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής σύμφωνα με το αρ.34, παρ.7 του Ν. 4485/17.

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα  210 7274386, 7274098.

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο έκαστου έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS)

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και σε σπάνιες περιπτώσεις θα γίνεται με μέσα εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης αν απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση η εξ’αποστάσεως διδασκαλία δεν θα ξεπεράσει το 35% σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017)

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα, αλλά είναι δυνατό μέρος εξ’αυτών να γίνεται και στην Αγγλική Γλώσσα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email