Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών είναι οι ακόλουθοι

   1. Η παροχή και απόκτηση γνώσεων για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων στα συστήματα προστασίας και διαχείρισης του Υδάτινου Περιβάλλοντος.
   2. Η ανάπτυξη τεχνολογικών μεθόδων παρακολούθησης, διαχείρισης αποκατάστασης και προστασίας των φυσικών συστημάτων.
   3. Η δημιουργία ικανών επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
   4. Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: “Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος“, με ημερομηνία υποβολή αιτήσεων από 15-06-2020 έως και τις 30-09-2020.

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στις νέες τεχνολογίες, στα συστήματα προστασίας και διαχείρισης του Υδάτινου Περιβάλλοντος.

   Λόγω της διαφαινόμενης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της απώλειας βιοποικιλότητας και των μεμονωμένων ειδών και της ευαισθητοποίησης που απαιτείται, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαντούν σε αιτήματα πρόβλεψης των επιπτώσεων των δράσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον και εν τέλει να αναπτύσσουν μεθόδους παρακολούθησης, διαχείρισης, αποκατάστασης και προστασίας των φυσικών συστημάτων. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης για τη διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Γεωπονικών, Βιολογικών, Περιβαλλοντικών και άλλων επιστημών. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος.

   Η διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Τα μαθήματα είναι απογευματινά και η  διεξαγωγή τους θα διαμορφωθεί  με τρόπο  τον περιορισμό  της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, απόφοιτοι Τμημάτων Σχολών Γεωπονικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Κόστος διδάκτρων: 2.000 ευρώ. 

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

   Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται τα παρακάτω:

   • Ο μέσος όρος σχετικών προπτυχιακών μαθημάτων (Μέγιστος αριθμός μορίων 30)
   • Ο γενικός βαθμός διπλώματος / πτυχίου. (Μέγιστος αριθμός μορίων 20)
   • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας. (Μέγιστος αριθμός μορίων 10)
   • Πτυχιακή εργασία. (Μέγιστος αριθμός μορίων 6)
   • Η επαγγελματική εμπειρία. (Μέγιστος αριθμός μορίων 4)
   • Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα. (Μέγιστος αριθμός μορίων 6)
   • Η γνώση χειρισμού Η/Υ. (Μέγιστος αριθμός μορίων 4)
   • Συνέντευξη (Μέγιστος αριθμός μορίων 20) που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 στις 9:00 π.μ.

   Απαραίτητες δύο συστατικές επιστολές.

   Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει με σειρά κατάταξης.

   Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης

   • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   • Φωτοαντίγραφο πτυχίου.
   • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών με  αναλυτική βαθμολογία.
   • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
   • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον ΑΣΕΠ) και της ελληνικής για τους αλλοδαπούς.

   Για όσους υποψήφιους δε διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα διαπιστώσει την επάρκεια με γραπτή εξέταση που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.

   • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ.
   • Δύο συστατικές επιστολές πρωτότυπες σε κλειστό φάκελο.
   • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίτυπα από τα πρωτότυπα έγραφα. Η υπεύθυνη δήλωση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

   Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

   • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα.
   • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά,  ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
   • Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
   • Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
   • Κάθε άλλο στοιχείο, που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

   Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αποστέλλονται ηλεκτρονικά, ενώ τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση:
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  “ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Τέρμα Φυτόκου, ΤΚ 38446, Βόλος. (Υπ’ όψη κας Ζυγούρη Ευαγγελίας  τηλ. 24210 93003)

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλ. 24210-93003, από τις 09:00 έως τις 13:00. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με την όλη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και το απαιτούμενο έντυπο της Αίτησης, δίνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  http://pms.diae.uth.gr/  ενώ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Π.Μ.Σ. είναι  [email protected].

  • Όλα τα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά και ισοδυναμούν με έξι (6) ECTS το καθένα στο πρώτο εξάμηνο και πέντε (5) ECTS το καθένα στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) ECTS. Τα μαθήματα δύνανται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία ή και συνδιδασκαλία. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση εξήντα (60) ECTS.

   Η δομή του προγράμματος είναι η εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email