Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής:

   Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία» αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της εκπαίδευσης και της αγωγής που θεραπεύει το Τμήμα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ:

   Εκδήλωση Eνδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία».

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί 45 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (15 Μ. Φ. ανά κατεύθυνση).

   Στο παρόν Π.Μ.Σ. ΔΕΝ προβλέπονται τέλη φοίτησης.

   Διευκρινίζεται ότι η αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ή κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος υποχρεωτικά εντύπως και σε ψηφιακή μορφή (CD-rom, USB stick).
   Δεν προβλέπεται η ηλεκτρονική αποστολή τους μέσω e-mail.
   Τέλος, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/qz2HzTCmbgfd2Mu79

   Καταληκτική προθεσμία υποβολής η 13η Σεπτεμβρίου 2019.

  • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 : Διδακτική των Επιστημών:
   Διδακτική διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης υπό το πρίσμα γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
   1. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία: Θεωρία και Πράξη
   2. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στην τάξη
   3. Μέθοδοι διδασκαλίας σε Διαφοροποιημένα Περιβάλλοντα Μάθησης
   4. Σχεδιασμοί Μάθησης και Αξιολόγησης στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία
   5. Θέματα Διαχείρισης της τάξης των Μαθηματικών
   6. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων και Προγραμμάτων για τα Μαθηματικά
   7. Η έρευνα στη διδακτική πράξη: Θεωρία και Εφαρμογές
   8. Ο ρόλος του προβλήματος στη διδακτική πράξη
   9. Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Νέες Τεχνολογίες
   10. Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
   11. Ψηφιακή Εκπαίδευση
   12. Η αειφορία στην εκπαίδευση
   13. Σύγχρονα προγράμματα σπουδών Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών

   14. Κοινωνικό-πολιτισμικές προσεγγίσεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
   15. Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες
   16. Ακαδημαϊκές και Κοινωνικές Συνέπειες στο πλαίσιο
   της Συνεργασίας Οικογένειας, Σχολείου, Κοινότητας
   17. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
   18. Η σχολική μονάδα ως οργανισμός μάθησης
   19. Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια της
   Προσχολικής Αγωγής
   20. Το σχολείο και η κοινωνία.

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: Λόγος, Τέχνες και Ετερότητα στην Εκπαίδευση

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
   1. Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο και ο μικρός αναγνώστης
   2. Αφήγηση και Εκπαίδευση
   3. Παιδική Λογοτεχνία: Παράδοση, Νεωτερικότητα και Δημιουργική Γραφή
   4. Γλώσσα και σύγχρονη (πρώτο) σχολική εκπαίδευση
   5. Γλωσσικές αναπαραστάσεις της νηπιακής ηλικίας και οικονομική κρίση
   6. Ο διχοτομικός λόγος στη δημόσια σφαίρα και ο έλεγχος της ρητορικής του μίσους
   7. Σύγχρονες τάσεις στη Μουσική Παιδαγωγική
   8. Η μουσική ως έκφραση, δημιουργία και επικοινωνία στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
   9. Σύγχρονες μορφές Εικαστικής πρακτικής
   10. Εικαστικές εφαρμογές και διαπολιτισμικότητα
   11. Αθλητισμός και Τέχνη
   12. Η Παιδαγωγική Αξία της Δραματοποίησης και το Θεατρικό Παιχνίδι
   13. Θεατρική Παιδεία και Πολιτισμική Αγωγή
   14. Θεατρική Έρευνα και Πρακτική στην Εκπαίδευση
   15. Εκπαίδευση και Ετερότητα: Διαπολιτισμικές/συμπεριληπτικές προσεγγίσεις
   16. Παιδαγωγοί σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: Διαπολιτισμική Ικανότητα και Πολυγλωσσία
   17. Η κοινωνική κατασκευή της ετερότητας και ο ρόλος του σχολείου
   18. Εκπαίδευση, ταυτότητα φύλου και ομοφοβία
   19. Χαρισματικότητα: Ψυχολογικές έννοιες και ψυχομετρικά εργαλεία εντοπισμού χαρισματικών παιδιών
   20. Το παιδί ως Ιδεώδες.

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
   1. Η Επίδραση των MME στη Διαμόρφωση Κοινωνικών Στερεοτύπων στα Παιδιά
   2. Προγράμματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης
   3. Διαχείριση Σχολικής Τάξης-Συστημική Παρέμβαση
   4. Εφαρμοσμένες προσεγγίσεις στην Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση
   5. Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας-Κοινότητας
   6. Ψυχοκινητική Αγωγή και Μάθηση
   7. Αναπτυξιακές Διαταραχές της Νευρομυϊκής συναρμογής
   8. Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες
   9. Πρώιμη ανίχνευση της δυσλεκτικής συμπεριφοράς
   10. Κίνητρα και συναισθήματα στην Εκπαίδευση
   11. Ρύθμιση Θυμικού, Αυτο-ρύθμιση και αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση
   12. Σχολές Γονέων
   13. Συμβουλευτική
   14. Προγράμματα κοινωνικής συναισθηματικής μάθησης σε νήπια και παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας
   15. Διαχείριση του stress
   16. Διαπροσωπική επικοινωνία
   17. Σχολική διαμεσολάβηση: Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στην ενσυναίσθηση, στην ενεργητική ακρόαση και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email