Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 800
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χειρουργική Παχέος Εντέρου Ορθού» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης γνώσης, καθώς και διεξαγωγής έρευνας στο πεδίο της χειρουργικής παθολογίας του παχέος εντέρου και του ορθού, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα αντιμετώπισης των παθήσεων του παχέος εντέρου και του ορθού.

   Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τη χειρουργική παθολογία των καλοήθων και κακοήθων παθήσεων του κατώτερου πεπτικού και τη θεραπεία τους μέσα από το πρίσμα της πολυδύναμης -από άποψη συνεργασίας διαφόρων σχετιζόμενων με αυτές ειδικοτήτων- αντιμετώπισης.

   Βασικοί στόχοι του ΠΜΣ «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού» είναι:
   1) η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων ιατρών σε ένα ευρύ πεδίο αιχμής της σύγχρονης Χειρουργικής, όπως είναι η Χειρουργική Παχέος Εντέρου και Ορθού
   2) η σε βάθος, διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση του νέου επιστημονικού δυναμικού
   3) η παροχή των απαραίτητων εφοδίων που θα οδηγήσουν στην παραγωγή νέας γνώσης από μεριάς των εκπαιδευομένων
   4) η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
   5) προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου επιλογής υποψηφίων καλεί εκ νέου (για 5 εναπομείναντες θέσεις) τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

   Προϋποθέσεις επιλογής
   Στο ΠΜΣ, μετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή, θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (θα τη βρείτε στο site του ΠΜΣ).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά).
   3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων (Σεπτέμβριος 2019). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
   6. Δύο συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.
   7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγγλικής).
   8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας (επισυνάπτονται στην αίτηση).

   Συμπληρωματική Υποβολή Αιτήσεων από 1/8/2019 – 10/9/2019.

   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) στη γραμματεία του ΠΜΣ.

   Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:
   Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, τ.κ. 41500, Λάρισα Γραφείο Γραμματείας, 2ος όροφος Θυρίδα ΠΜΣ «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού» Υπόψιν κα Μαρία Κυριτσάκα (Γραμματεία ΠΜΣ) Τηλέφωνα πληροφοριών: 6946 398313 e-mail: [email protected] Ιστοχώρος: http://www.med.uth.gr/pmsCRS/ fb: Μεταπτυχιακό «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού»

   Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
   Γεώργιος Τζοβάρας
   Καθηγητής Χειρουργικής
   Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
   Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
   Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

  • Α’ Εξάμηνο (30 ECTS)

   1. Χειρουργική ανατομία του παχέος εντέρου και της ορθοπρωκτικής χώρας (2 ECTS)
   2. Εκκολπωματική νόσος και επιπλοκές της (6 ECTS)
   3. Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντεροπάθειες (ΙΦΝΕ) (6 ECTS)
   4. Καλοήθεις παθήσεις του πρωκτού (αιμορροϊδοπάθεια, ραγάδα, απόστημα, συρίγγιο) (6 ECTS)
   5. Πρόπτωση ορθού (3 ECTS)
   6. Λειτουργικές διαταραχές του παχέος εντέρου και της ορθοπρωκτικής χώρας (3 ECTS)
   7. Επείγουσες καταστάσεις (2 ECTS)
   8. Μεθοδολογία της έρευνας (2 ECTS)

   Β’ Εξάμηνο (30 ECTS)

   1. Σύνδρομα πολυποδίασης – Γενετική του καρκίνου του παχέος εντέρου (5 ECTS)
   2. Καρκίνος παχέος εντέρου (10 ECTS)
    • Μέρος Ι
    • Μέρος ΙΙ
    • Χειρουργικές τεχνικές στην αντιμετώπιση του καρκίνου παχέος
   3. Καρκίνος ορθού(10 ECTS)
    • Μέρος Ι
    • Μέρος ΙΙ
    • Χειρουργικές τεχνικές στην αντιμετώπιση του καρκίνου ορθού
   4. Μεταστατική νόσος από κολο-ορθικό καρκίνο (3 ECTS)
   5. Εκπαίδευση – εξειδίκευση (2 ECTS)

   Γ’ Εξάμηνο (30 ECTS)

   1. Παρακολούθηση επεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο (10 ECTS)
   2. Εξομοίωση επεμβάσεων – hands on (10 ECTS)
   3. Διπλωματική εργασία (10 ECTS)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email