Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.700
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως:

   • θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου
   • αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου
   • υδροηλεκτρικά φράγματα
   • ανεμογεννήτριες
   • γεωθερμικές εγκαταστάσεις
   • συναφή έργα

   Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Το Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζει τα θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εφαρμογές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

   Οι συνεχείς και εντεινόμενες απαιτήσεις για την παραγωγή και διανομή ενέργειας καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία ειδικών κατασκευών και υποδομών. Τόσο για την εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας (υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή) όσο και των υδρογονανθράκων, απαιτούνται ειδικές κατασκευές και υποδομές, που ο σχεδιασμός τους αποτελεί αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού. Οι διεθνώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε πολιτικούς μηχανικούς με ειδικότητα και εμπειρία στα έργα αυτά, επηρεάζουν και τη χώρα μας, όπου αναπτύσσονται ήδη σημαντικές δραστηριότητες για την εκμετάλλευση, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας.

   Στόχος του Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ. είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό ενεργειακών υποδομών, μέσω της προσομοίωσης σύνθετων συστημάτων. Στόχος επίσης, είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

   Το πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εφαρμογές αυτές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους ακολουθώντας επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων ενεργειακών υποδομών. Επίσης, υπό συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. είναι δυνατόν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έχοντας ως στόχο την επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης, αποτελώντας τον πυρήνα της ομάδας των υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση:

   1. Το βαθμό πτυχίου και το χρόνο περάτωσης των σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ακόμη αποφοιτήσει, θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.

   2. Την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

   3. Την επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

   4. Την ύπαρξη άλλων τίτλων σπουδών (συναφών με το ΠΜΣ).

   5. Την προσωπική συνέντευξη.

   6. Την επαρκή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.

   7. Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.

   8. Τις συστατικές επιστολές από δύο τουλάχιστον πηγές.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

   Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:                                                                                     

   Έναρξη υποβολής αιτήσεων (αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://grad.civ.uth.gr) : Δευτέρα 02/12/2019

   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 31/01/2020

    

   Διεύθυνση και πληροφορίες:

   Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,

   Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος

   τηλ.: 2421-074173, φαξ: 2421-074130, ώρες: 12:00-15:00

   (email:gradciv@uth.gr, διαδίκτυο: http://grad.civ.uth.gr ).

   Βόλος, 02/12/2019

   Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

   Καθηγητής Ευριπίδης Μυστακίδης

  • Μαθήματα

    

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   ΚΩΔΙΚΟΣΑ  ΕΞΑΜΗΝΟ (επιλέγονται τέσσερα (4) από τα παρακάτω μαθήματα)

   ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
   ΜΟΝΑΔΕΣ

   ΜΕ1Αλληλεπίδραση ρευστών-κατασκευών σε υπεράκτιες κατασκευές (Διδάσκοντες: B. Κατσαρδή, Α. Λιακόπουλος, Θ. Γραμμένος, Γ. Χατζηγεωργίου)

   7.5

    

   ΜΕ3

    

    

   Τεχνική και θαλάσσια γεωλογία – Γεωτεχνική μηχανική (Διδάσκοντες Γ. Εφραιμίδης, Π. Καλλιόγλου)

    

   7.5

    

   ΜΕ4

    

    

   Θερμική Συμπεριφορά Δομικών Υλικών (Διδάσκοντες: Χ. Παπακωνσταντίνου, Θ. Γραμμένος)

    

   7.5

    

   ΜΕ10

    

    

   Σχεδιασμός ταμιευτήρων και παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας (Διδάσκοντες Α. Λουκάς, Λ. Βασιλειάδης)

    

   7.5

   ΜΕ11 

   Δομικός σχεδιασμός υποδομών για παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά ενεργειακών πόρων (διδάσκων Σ. Καραμάνος – προσφέρεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

    

   7.5

   Β  ΕΞΑΜΗΝΟ  (επιλέγονται τέσσερα (4) από τα παρακάτω μαθήματα)

    

   ΜΕ7Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευών (Διδάσκων Αι. Κωμοδρόμος)

   7.5

   ΜΕ8Ολοκληρωμένος σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς (Διδάσκουσα Ο. Παναγούλη)

   7.5

   ΜΕ9Υδροηλεκτρικά φράγματα (Διδάσκων Π. Ντακούλας)

   7.5

    

   ΜΕ2

    

   Ανάλυση και σχεδιασμός κελυφωτών κατασκευών (Διδάσκων Ε. Μυστακίδης)

   7.5

   ΜΕ12Ειδικά θέματα 2 *

   7.5

   Γ  ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΜΕ13Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης

   30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email