Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.800
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Άσκηση,

   ως γυμναστική ή αθλητισμός, αποτελεί σημαντική δραστηριότητα και αυτό είχε αναδειχθεί σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς. Στην αρχαία Ελλάδα, οι άνδρες συμπεριελάμβαναν τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά τους σύμφωνα με την προτροπή του Πλούταρχου, ο οποίος στο έργο του “Περί παίδων αγωγής” αναφέρει: “περί μεν την του σώματος επιμέλειαν διττάς εύρον επιστήμας οι άνθρωποι, την Ιατρικήν και την Γυμναστικήν, ων η μεν την υγείαν η δε την ευεξίαν εντίθεσι“. Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη του Δυτικού πολιτισμού και η επίδρασή του στον τρόπο ζωής και εργασίας οδήγησε στο να ατονήσει αυτή η ενασχόληση, τα τελευταία κυρίως χρόνια, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η εξοικονόμηση περισσότερου ελεύθερου χρόνου και κυρίως η κατανόηση της σημασίας της πρόληψης για την εξασφάλιση της υγείας, ανέδειξαν και πάλι τη φυσική άσκηση σε σημαντική παράμετρο της καθημερινότητας. Προκειμένου όμως να επιτευχθούν τα αναμενόμενα για την υγεία και τη φυσική κατάσταση αποτελέσματα από την άσκηση, τη γυμναστική και τον αθλητισμό, θα πρέπει οι δραστηριότητες αυτές να γίνονται κάτω από την επίβλεψη επιστημόνων με ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες. Η πλήρης κατανόηση της φυσιολογίας της άσκησης, η άσκηση πληθυσμών με ειδικά προβλήματα, η ψυχολογία της άσκησης και ο ρόλος της σωστής διατροφής σε συνάφεια με τον ανθρώπινο μεταβολισμό αποτελούν μερικές από τις παραμέτρους που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην εκπαίδευση των επιστημόνων που ασχολούνται με την άσκηση στον πληθυσμό.

   Η Εργοσπιρομετρία

   είναι μια σημαντική μη επεμβατική δοκιμασία, η οποία επιτρέπει την αντικειμενική παρακολούθηση της αναπνευστικής, της καρδιαγγειακής και της μεταβολικής λειτουργίας κατά την άσκηση. Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης και για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ καρδιαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων. Συγκεκριμένα συμβάλλει: στη διερεύνηση της δύσπνοιας ή της μειωμένης ικανότητας για άσκηση (και τον προσδιορισμό της αιτίας πρόκλησής τους), στον εντοπισμό καρδιαγγειακών ή αναπνευστικών δυσλειτουργιών, που αποκαλύπτονται μόνο κατά την άσκηση, στη διερεύνηση της αιτίας πρόκλησης διαφόρων συμπτωμάτων (π.χ δύσπνοια, στηθάγχη) καθώς και στην εκτίμηση της ικανότητας για άσκηση και σωματική δραστηριότητα. Επίσης χρησιμοποιείται στον προεγχειρητικό έλεγχο ασθενών με ιστορικό καρδιοαναπνευστικών παθήσεων. Τέλος, η εργοσπιρομετρία θεωρείται αξιόλογη μέθοδος για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης και απόδοσης των αθλητών, για τη διερεύνηση της δυνατότητας βελτίωσής της και για τον καθορισμό του προπονητικού προγράμματος με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης.

   Η Αποκατάσταση

   αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με χρόνια νοσήματα, κυρίως καρδιολογικά, αναπνευστικά και μυοσκελετικά. Σκοπός της αποκατάστασης είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων των ασθενών, η βελτιστοποίηση της ικανότητάς τους να συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες, η αύξηση της ικανότητάς τους για άσκηση και τέλος η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ανάμεσα στα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων αποκατάστασης είναι και η μείωση της ανάγκης για αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και νοσηλείας. Παρά το γεγονός ότι η θετική επίδραση της αποκατάστασης στην αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια νοσήματα έχει εδραιωθεί στη βιβλιογραφία, η εφαρμογή της δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια γίνονται αξιόλογες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης των επιστημόνων που καλούνται να εφαρμόσουν τα προγράμματα της αποκατάστασης αλλά και προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης της πολιτείας, η οποία θα κληθεί να προσαρμόσει την πολιτική της υγείας και να ενσωματώσει τα προγράμματα αυτά, υιοθετώντας φυσικά και το ανάλογο οικονομικό κόστος.

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων, στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και τη προαγωγή της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση».

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2019-2020 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής (Word File)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (Word File)
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
   4. Αναλυτική Βαθμολογία.
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών
   9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
   10. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

   Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) έως και 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 10:00 έως 13:00.


   Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

   Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.med.uth.gr/pmsasa .

   Το Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων, στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και την προαγωγή της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στην Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πολυτεχνικών Σχολών, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των εισακτέων είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο.

   Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), επαγγελματική εμπειρία, συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος, επιπρόσθετα προσόντα. Για την επιλογή των υποψηφίων στο ΔΠΜΣ πραγματοποιείται σχετική προσωπική συνέντευξη. Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα.

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 950€/εξάμηνο, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17.

   Διεύθυνση:

   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής

   Γραμματεία ΠΜΣ «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση»

   Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος)

   Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

   Yπόψη: Κωνσταντίνα Τζερεμέ

   Τηλ.: 2410-685710

   e-mail: [email protected]

   Η Δ/ντρια του ΔΠΜΣ

   Καθηγήτρια Ζωή Δανιήλ

    

  • Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα (Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 12 υποχρεωτικά μαθήματα, εργαστήρια και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής σύνολικά 120 ECTS). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
   Αναλυτικά τα μαθήματα:

   ΚΩΔ

   Μαθήματα

   ECTS

   Υπεύθυνος Καθηγητής

   Έντυπο Υλικό

   Α’ Εξάμηνο

   ΜΑ01

   Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

   8

   Παπαϊωάννου Αθ.
   Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Π.Θ.

   Πληροφορίες…

   ΜΑ02

   Φυσιολογία της άσκησης

   8

   Κουτεντάκης Ι.
   Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Π.Θ
   Φλουρής Α.
   Αν. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Π.Θ.

   Πληροφορίες…

   ΜΓ04

   Βιβλιογραφική ανασκόπηση

   7

   Ζαρογιάννης Σ.
   Επικ. Καθηγητής Τμ.Ιατρικής Π.Θ.

   Πληροφορίες…

   ΜΑ04

   Ψυχολογία της άσκησης

   7

   Θεοδωράκης Ι.
   Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Π.Θ.

   Πληροφορίες…

   Β’ Εξάμηνο

   ΜΒ01

   Εργοσπιρομετρία

   8

   Δανιήλ Ζ.
   Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ.Ιατρικής Π.Θ.

   Πληροφορίες…

   ΜΒ02

   Άσκηση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

   8

   Φατούρος Ι.
   Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Π.Θ

   Πληροφορίες…

   ΜΒ03

   Αναπνευστική φυσικοθεραπεία

   7

   Μαλλη Φωτεινή, Πνευμονολόγος
   Εκλεγμένη Αναπλ Καθηγήτρια, Τμ. Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

   Πληροφορίες…

   ΜΒ04

   Πρόληψη και δημόσια υγεία

   7

   Πατελάρου Ευρυδίκη
   Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης

   Πληροφορίες…

   Γ’ Εξάμηνο

   ΜΓ01

   Καρδιο-αναπνευστική Αποκατάσταση

   8

   Τρυποσκιάδης Φ.
   Καθηγητής Τμ.Ιατρικής Π.Θ.
   Γιαμούζης Γρ.
   Επικ. Καθηγητής Τμ.Ιατρικής Π.Θ.

   Πληροφορίες…

   ΜΓ02

   Μυοσκελετικό και Αποκατάσταση

   8

   Χαντές Μ.
   Αναπλ. Καθηγητής Τμ.Ιατρικής Π.Θ.

   Πληροφορίες…

   ΜΓ03

   Διαεπαγγελματική συνεργασία στη φροντίδα υγείας

   7

   Γουργουλιάνης Κ.
   Καθηγητής Τμ.Ιατρικής Π.Θ.
   Γερογιάννη Ειρήνη
   Επιμελήτρια Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ Π.Θ.

   Πληροφορίες…

   ΜΑ03

   Διατροφή και μεταβολισμός

   7

   Μπαργιώτα Αλ.
   Επίκ. Καθηγήτρια Τμ.Ιατρικής Π.Θ.

   Πληροφορίες…

   Δ’ Εξάμηνο

   ΜΕ

   Εργαστήρια

   10

   Καρέτση Ε.
   Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΠΓΝΛ

   1. Πληροφορίες…
   2. Εργασία Μαθήματος…

   ΜΔΕ

   Συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής

   20

   Χατζόγλου Χρ.
   Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ.Ιατρικής Π.Θ.

   Πληροφορίες…


   1ο Εξάμηνο:4 (τέσσερα) Μαθήματα30 ECTS
   2ο Εξάμηνο:4 (τέσσερα) Μαθήματα30 ECTS
   3ο Εξάμηνο:4 (τέσσερα) Μαθήματα30 ECTS
   4ο Εξάμηνο:Εργαστήρια
   Μεταπτυχιακή Διατριβή
   30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ:

   120 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email