Loading...

Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές», στις εξής ειδικεύσεις:

   1. Ειδίκευση Α «Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία»,
   2. Ειδίκευση Β «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών» και
   3. Ειδίκευση Γ «Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εμβάθυνση, η ερευνητική ενασχόληση, και η εξειδίκευση σε θέματα:

   • προχωρημένης χημικής τεχνολογίας, τεχνολογίας για τον έλεγχο ρύπανσης του περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσομοίωσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, καταλυτικών διεργασιών με εφαρμογές στο περιβάλλον και τη χημική βιομηχανία, ανάπτυξης και εφαρμογών προηγμένων ανόργανων και υβριδικών νανοϋλικών,
   • παραγωγής, ιδιοτήτων και εφαρμογών διαφόρων πολυμερών και βιοπολυμερών, μηχανισμών και κινητικής αντιδράσεων πολυμερισμού και συμπολυμερισμού, τεχνικών χαρακτηρισμού πολυμερικών υλικών, ανακύκλωσης πολυμερών, μεθόδων μορφοποίησης πολυμερών, σύνθεσης και ιδιοτήτων νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας, και δομής, ιδιοτήτων και κατεργασίας φυσικών και σύνθετων υφάνσιμων ινών και
   • χημικών, βιοχημικών και φυσικοχημικών μεταβολών των τροφίμων, οργανοληπτικής αξιολόγησης των
    τροφίμων, νομοθεσίας-νοθείας-συσκευασίας των τροφίμων, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης (βιο)διεργασιών, ανάπτυξης νέων προϊόντων και συστατικών με ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων των ποτών και των ζωοτροφών.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και η
   ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
   Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Χημικής και
   Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών, και Χημείας, Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ζωοτροφών.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EΠIΛOΓHΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ «ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

   Το Τµήµα Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο: «Χηµική Τεχνολογία και Βιοµηχανικές Εφαρµογές», σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2633/τ.Β’/05-07-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τµήµατος στη συνεδρίαση αριθµ. 655/14-2-2018.

   Σχετική ιστοσελίδα: https://www.chem.auth.gr/programmata-metaptychiakon/

   A. TITΛOI ΣΠOY∆ΩN
   Το ΠΜΣ απονέµει ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) µε τίτλο «Χηµική Τεχνολογία και Βιοµηχανικές Εφαρµογές», στις εξής Ειδικεύσεις:

   1. Ειδίκευση Α «Χηµική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία»,
   2. Ειδίκευση Β «Χηµεία και Τεχνολογία Πολυµερών και Νανοσύνθετων Υλικών» και
   3. Ειδίκευση Γ «Χηµεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίµων και Ζωοτροφών».

   B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   O αριθµός εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών για το παν/κό έτος 2019-2020 είναι είκοσι (20) και ο αριθµός αυτός, κατανεµήθηκε στις προαναφερθείσες ειδικεύσεις ως εξής:

   1. Ειδίκευση Α «Χηµική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία» 8
   2. Ειδίκευση Β «Χηµεία και Τεχνολογία Πολυµερών και Νανοσύνθετων Υλικών» 7
   3. Ειδίκευση Γ «Χηµεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίµων και Ζωοτροφών» 5

   Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ MONA∆EΣ
   Ο ελάχιστος και ο µέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ∆ΜΣ είναι 3 και 6 εξάµηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ∆ΜΣ απαιτείται η συµπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από µεταπτυχιακά µαθήµατα + 30 ECTS από µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία).

   ∆. ΕΙΣΑΓΩΓΗ YΠOΨHΦIΩN
   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΕΙ (Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ) της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, µε συναφές αντικείµενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθµος/η και ένα (1) µέλος των κατηγοριών Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ, σύµφωνα µε το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8. Ακόµη θα γίνονται δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των προαναφερόµενων Ιδρυµάτων, οι οποίοι οφείλουν µέχρι δύο µαθήµατα για τη λήψη του πτυχίου τους και η εγγραφή τους στο ΠΜΣ, εφόσον επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα µαθήµατα αυτά κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου, οπότε και θα πρέπει να προσκοµίσουν κατά την εγγραφή τους σχετικό πιστοποιητικό στη Γραµµατεία του Τµήµατος.

   Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία αίτηση από 17/06/2019 έως 19/07/2019 (ώρες 12:00-13:30). Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς µε σφραγίδα ταχυδροµείου εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας. Ο κάθε υποψήφιος θα µπορεί να δηλώσει στην Αίτησή του µέχρι δύο Ειδικεύσεις του ΠΜΣ, µε σειρά προτίµησης.

   Μαζί µε την Αίτηση οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόµενο από Παράρτηµα ∆ιπλώµατος.
   2. Σύντοµο Βιογραφικό σηµείωµα.
   3. Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον µίας Ξένης Γλώσσας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του ΠΜΣ.
   4. Έντυπη µορφή του Εξώφυλλου της πτυχιακής και έντυπη µονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας [για πτυχιούχους εκτός Τµήµατος Χηµείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείµενο της πτυχιακής σε ψηφιακή (cd) ή έντυπη µορφή].
   5. Ανάτυπα δηµοσιευµένων εργασιών, εφόσον υπάρχουν, ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
   6. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.
   7. Αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
   8. Αντίγραφο άλλου Μεταπτυχιακού ή/και ∆ιδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν.

   H επιλογή των φοιτητών θα γίνει το µήνα Σεπτέµβριο, µε βάση τον Αλγόριθµο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισµό του ΠΜΣ και περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η µέγιστη ποσόστωση για τη µοριοδότηση):
   – Βαθµός Πτυχίου (45%)
   – Μαθήµατα σχετικά µε την αιτούµενη κατεύθυνση (30%)
   – Πτυχιακή Εργασία (10%)
   – ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
   – Ξένες Γλώσσες (3%)
   – Συνέντευξη (2%)
   – Επαγγελµατική/Ερευνητική Εµπειρία σχετική µε την κατεύθυνση (2%)
   – ∆ήλωση 1ης προτίµησης (2%)
   – Κατοχή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (1%)
   – Κατοχή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (2%)

   Οι συνεντεύξεις προγραµµατίζονται να γίνουν από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον Σεπτέµβριο σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ανά Ειδίκευση του ΠΜΣ, οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.
   O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τµήµατος και οι επιτυχόντες θα κληθούν για εγγραφή και δήλωση µαθηµάτων του A’ εξαµήνου.
   Οι µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά µαθήµατα του
   Τµήµατος Χηµείας που είναι συναφή προς την Κατεύθυνση του ΠΜΣ την οποία πρόκειται να
   παρακολουθήσουν, ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε µαθήµατα του ΠΠΣ του Τµήµατος που
   θα καθορίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής. Τα µαθήµατα αυτά οφείλουν
   να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα των µεταπτυχιακών σπουδών τους.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό εβδομαδιαίο
   πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  Ειδίκευση Α: Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία

  Α’ Εξάμηνο:

  • Αρχές Χημικής Τεχνολογίας Υ 10
  • Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υ 10
  • Καταλυτικές Διεργασίες Υ 10
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Τεχνολογίες Διαχωρισμών για τον Έλεγχο της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος Υ 10
  • Σχεδιασμός και Προσομοίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αποβλήτων Υ 10
  • Σύνθεση, χαρακτηρισμός και εφαρμογές ανόργανων και υβριδικών νανοϋλικώνΥ 10
   Σύνολο ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
   Γενικό Σύνολο ECTS 90

  Ειδίκευση Β: Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Αντιδράσεις Πολυμερισμού Υ 10
  • Τάξεις Πολυμερών Βιοπολυμερή Υ 10
  • Μέθοδοι Xαρακτηρισμού Πολυμερών Υ 10
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Σύνθετα και Νανοσύνθετα υλικά Υ 10
  • Τεχνολογία Πολυμερών Υ 10
  • Ίνες-Τεχνολογία Βαφικής Υ 10
   Σύνολο ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μ3Δ27 Υ 30
   Γενικό Σύνολο ECTS 90

  Ειδίκευση Γ: Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Χημικές και Βιοχημικές Μεταβολές στα Τρόφιμα Υ 10
  • Ειδικά Θέματα Φυσικοχημείας Τροφίμων Υ 10
  • Ερευνητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Τροφίμων Υ  (2Θ+4Ε) 10
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Διεργασίες στην Παραγωγή Τροφίμων και Συστατικών τους με έμφαση στις Βιοδιεργασίες Υ 10
  • Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και συστατικών για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ζωοτροφών Υ 10
  • Ειδικά Θέματα Ασφάλειας, Γνησιότητας και Συσκευασίας Τροφίμων Υ 4 10
   Σύνολο ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
   Γενικό Σύνολο ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ