Loading...

Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική” είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο και νευραλγικό τομέα στον κλάδο της Υγείας. Η Κλινική Φαρμακολογία είναι η επιστήμη, η οποία επαληθεύει εφαρμόζοντας στην κλινική πράξη τα αποτελέσματα της Πειραματικής Φαρμακολογίας. Τις τελευταίες δεκαετίες νέα φάρμακα προστέθηκαν στην θεραπευτική φαρέτρα και η εξέλιξη της παθοφυσιολογίας οδήγησε στην καλλίτερη κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών των διαφόρων νοσημάτων και την ορθολογικότερη χρήση των φαρμάκων. Η ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας και της ανοσολογίας είχε ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη φαρμάκων που αλληλεπιδρούν με ειδικούς υποδοχείς, ενζυμικά συστήματα και ανοσολογικούς μηχανισμούς. Τέλος η αλματώδης πρόοδος της μοριακής ιατρικής και της βιοτεχνολογίας και η εισβολή τους στην θεραπευτική, οδήγησε στην ανατολή μιας νέας εποχής στη θεραπευτική, στην εποχή των βιολογικών θεραπειών. Έτσι νέοι κλάδοι της Φαρμακολογίας αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως η Φαρμακογονιδιωματική και η Ανοσοφαρμακολογία. Η Κλινική Φαρμακολογία με τις σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών, την συχνότερη χρήση των μετα-αναλύσεων και την συνεχιζόμενη Φαρμακοεπαγρύπνιση, μας βοήθησε να κατανοήσουμε περισσότερα για την χρήση των φαρμάκων στην κλινική πράξη.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Θέμα: “Προκήρυξη 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική»”
   Το τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 διοργανώνει τον δέκατο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διάρκειας 18 μηνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Κλινική ΦαρμακολογίαΘεραπευτική».
   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες βιοϊατρικών ειδικοτήτων, όπως πτυχιούχους των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής και Χημείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που έχουν ενδιαφέρον στην Κλινική Φαρμακολογία και την σύγχρονη φαρμακολογική Θεραπευτική.
   ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Στους επιτυχόντες απονέμεται ο τίτλος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική».
   Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλλουν από 1ης Ιουλίου 2019 έως και 30ης Σεπτεμβρίου 2019 φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση συμμετοχής.
   2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ για τίτλους αλλοδαπής ή αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης αναγνώρισης).
   3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.
   4. Επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών).
   5. Φωτοτυπία ταυτότητος
   6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
   7. Επίσημο αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας (υποχρεωτικά). Αποδεικτικό άλλης γλώσσας (προαιρετικά).
   8. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η  επιστημονική, η ερευνητική και η επαγγελματική εμπειρία.
   9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
   10. Ανάλυση ερευνητικών/επιστημονικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου και συσχέτιση τους με το Π.Μ.Σ. (τουλάχιστον 800 λέξεις).
   11. Δύο συστατικές επιστολές.
   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μετά από Προσωπική Συνέντευξη όσων, από τους υποψηφίους, πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων του Π.Μ.Σ. την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019. Η επιλογή θα γίνει έτσι ώστε οι σπουδαστές του κύκλου να καλύπτουν ευρύ φάσμα των διαφόρων βιοιατρικών επιστημών. Ως κατώτατος αριθμός ικανός για την λειτουργία του Π.Μ.Σ ορίζονται οι είκοσι (20) σπουδαστές, ενώ ο συνολικός αριθμός των εισακτέων δεν θα ξεπερνάει τους τριάντα (30). Η εγγραφή και η έναρξη των εργασιών του ΠΜΣ θα γίνει
   την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019. Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ είναι υποχρεωτική και απαιτεί την καταβολή διδάκτρων που ανέρχονται σε 1.000€ ανά εξάμηνο και γίνεται με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

  • Το πρόγραμμα Σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων, κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης και κύκλο εκπαίδευσης και εξάσκησης στην κλινική έρευνα. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε ενενήντα (90).

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ