Υποτροφία από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Υποτροφία από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

29/11/2018 - 12:41

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «GALAXY:Gut- and-liver axis in alchoholic liver fibrosis» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Eυανθία Αναστασιάδου προκηρύσσει την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση υποτροφίας, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος: Μία (1) θέση διδακτορικού φοιτητή

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Πληροφορική ή Μαθηματικά ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιοπληροφορική
- Πολύ καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού/περιβάλλοντα: R, Matlab, Perl, Python
- Εμπειρία σε SQL, βάσεις δεδομένων
- Εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων από τεχνικές NGS και GWAS
- Δημιουργία αλγορίθμων και εργαλείων βιοπληροφορικής
- Πολύ καλή γνώση και χρήση βιοπληροφορικών εργαλείων
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ