Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησίας για Έλληνες φοιτητές

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησίας για Έλληνες φοιτητές

23/01/2019 - 10:13

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησίας» Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για την περίοδο 2019-2020 στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών Darmasiswa.

Το Πρόγραμμα αφορά σε μη πτυχιακή υποτροφία γλώσσας, τέχνης ή/και πολιτισμού, με διάρκεια 10-12 μηνών και έναρξη τον Σεπτέμβριο 2019. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/, όχι αργότερα από την 1 η Μαρτίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες βρίσκονται στο συνημμένο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συνημμένη λίστα ιδρυμάτων ανώτατης εκ/σης

 Το έγγραφο σε μορφή pdf

Η λίστα των ιδρυμάτων σε μορφή pdf

Το φυλλάδιο σε μορφή pdf