Πρόγραμμα υποτροφιών από το "Ίδρυμα Ανδρέα Γ. Τσάρα"

Πρόγραμμα υποτροφιών από το "Ίδρυμα Ανδρέα Γ. Τσάρα"

12/10/2018 - 12:32

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα υποτροφιών ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΤΣΑΡΑ >> με έδρα την Ναύπακτο, θα χορηγήσει χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Οργανισμό του και την κείμενη Νομοθεσία δύο (2) υποτροφίες για συνέχιση σπουδών σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές της χώρας (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.), σε ισάριθμους άρρενες πρωτοετείς φοιτητές αποφοίτους των Λυκείων Ναυπάκτου, (ένα (1) άτομο για κάθε Λύκειο), πού έχουν καταγωγή από επαρχία Ναυπακτία, πτωχούς, έχοντες ήθος εξαίρετον και συγκεντρώνοντας μέσον όρον γενικής βαθμολογίας άριστα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν απόφοιτοι συγκεντρώνοντες μέσον όρο γενικής βαθμολογίας <>, οι υποτροφίες παρέχονται σε αποφοίτους οι οποίοι συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο του βαθμού από την Β και Γ τάξη Λυκείου (<> και άνω) και του βαθμού του απολυτηρίου του Λυκείου (<> και άνω).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2018.

Για την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ίδρυμα, οδός Γ. Αθανασιάδη – Νόβα αριθμός 1, ή στο τηλέφωνο 2634-0-22980, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Για να δείτε όλες τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ