Πρόγραμμα για διεθνείς υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου του Πανεπιστημίου Paris-Saclay

Πρόγραμμα για διεθνείς υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου του Πανεπιστημίου Paris-Saclay

07/03/2018 - 15:25

Για να διευκολυνθεί η υποδοχή διεθνών φοιτητών υψηλού επιπέδου, και συγκεκριμένα εκείνων που επιθυμούν να κάνουν διδακτορική διατριβή μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος τους, η σύμπραξη Paris Saclay προσφέρει υποτροφίες κινητικότητας ενός έτους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προορίζονται για τους διεθνείς φοιτητές οι οποίοι γίνονται δεκτοί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα (M1 ή M2) του Πανεπιστημίου Paris-Saclay και απονέμονται σύμφωνα με κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας. 
Η εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Paris-Saclay δεν δίνει αυτομάτως το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στο πρόγραμμα διεθνών υποτροφιών για το μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Η επιλογή των φοιτητών που θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία πραγματοποιείται από την εξεταστική επιτροπή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Paris-Saclay ανάμεσα στους φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί από το ίδρυμα. 
Μόνο οι φοιτητές που θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Πανεπιστήμιο Paris-Saclay που τους προτείνει να υποβάλουν αίτηση, θα μπορούν να συμπληρώσουν φάκελο υποψηφιότητας. 

Καμία αίτηση υποψηφιότητας με πρωτοβουλία του ίδιου του φοιτητή δεν γίνεται δεκτή. 
Οι φοιτητές που έχουν επιλεχθεί θα λάβουν αυτόματα ένα σύνδεσμο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ώστε να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο υποψηφιότητας. 

Κριτήρια επιλεξιμότητας: 
Φοιτητές που έρχονται για πρώτη φορά στη Γαλλία, ηλικίας μέχρι 30 ετών στο έτος επιλογής. 
Αλλοδαποί φοιτητές που διαμένουν στο γαλλικό έδαφος για λιγότερο από ένα έτος, σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δεν παρέχει απόκτηση πτυχίου. 
Αλλοδαποί φοιτητές που διαμένουν στη γαλλική επικράτεια για λιγότερο από ένα έτος σε πρόγραμμα γλωσσικής κατάρτισης (FLE κ.λπ.). 

Κριτήρια μη επιλεξιμότητας: 
- Άτομα που βρίσκονται ήδη στη Γαλλία κατά την υποβολή της αίτησής τους (εκτός από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις). 
- Φοιτητές που έχουν διακόψει τις σπουδές τους για περισσότερο από 2 συναπτά έτη. 
- Φοιτητές που λαμβάνουν ήδη υποτροφία το ποσό της οποίας υπερβαίνει τα 600€ μηνιαίως. 

Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν διαμείνει ήδη στη Γαλλία, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή κινητικότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (τύπου Erasmus) μπορούν να επιλεχθούν. 

Εκπαίδευση/ γνωστικά πεδία: 
Οι υποτροφίες αφορούν: 
- όλα τα γνωστικά πεδία 
- όλα τα πιστοποιημένα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Paris-Saclay, με εξαίρεση τα προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν εκπαίδευση και εργασία (apprentissage) 


Στα κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 
- Ακαδημαϊκό επίπεδο, Προσωπικά σχέδια, 
- Ιδιαίτερα για τους φοιτητές που εγγράφονται στο M2: έκθεση με τα κίνητρά τους για εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε εργαστήριο του Πανεπιστημίου Paris-Saclay. 

Ποσό της υποτροφίας: 10 000€ ετησίως, για διαμονή 10 συναπτών μηνών. 
Οι ημερομηνίες έναρξης των αιτήσεων υποψηφιότητας για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Paris-Saclay είναι διαθέσιμες εδώ

Αποτελέσματα: 
Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Paris-Saclay θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής. Οι επιλεχθέντες θα έχουν 8 ημέρες για να αποδεχτούν ή να αρνηθούν την υποτροφία. 
- Αποτελέσματα πρώτης φάσης: μέσα Απριλίου 2018 
- Αποτελέσματα δεύτερης φάσης: μέσα Ιουνίου 2018 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ