Πρόγραμμα 5 υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόγραμμα 5 υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

11/10/2018 - 12:17

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

1 Διδακτορική Υποτροφία (Πτυχίο μαθηματικών ή Βιολογίας ή εφαρμοσμένων μαθηματικών, Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο γνωστικό πεδίο της Βιοιατρικής Έρευνας, Βιοστατιστικής και κλινικής Βιοπληροφορικής, Εγγεγραμμένος υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο βιοστατιστικής και επιδημιολογίας)
Καταληκτική ημερομηνία: 23/10/2018

1 Διδακτορική Υποτροφία (Πτυχίο Κτηνιατρικής, Εγγεγραμμένος υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο αναπαραγωγής των παραγωγικών ζώων)
Καταληκτική ημερομηνία: 23/10/2018

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία (Πτυχιούχος Κτηνιατρικής, Διδακτορικός τίτλος στο γνωστικό πεδίο της εξωσωματικής παραγωγής εμβρύων Βοοειδών)
Καταληκτική ημερομηνία: 23/10/2018

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία (Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική ή σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Διδακτορική διατριβή που πραγματεύεται μεθόδους μαθηματικής/υπολογιστικής βελτιστοποίησης)
Καταληκτική ημερομηνία: 22/10/2018

1 Διδακτορική Υποτροφία (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου)
Καταληκτική ημερομηνία: 22/10/2018