Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Παιδεία

Ποιοι απαλλάσσονται από τα Δίδακτρα στα μεταπτυχιακά

11/08/2017 - 16:06

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Παιδεία που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία την οποία ζήτησε η Νέα Δημοκρατία.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 149 θετικές ψήφους, έναντι 104 αρνητικών  και 5 παρών.

Οι μεγάλες αλλαγές στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Αλλαγές έρχονται στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ώστε το αντίτιμο που δίνουν οι φοιτητές να κυμαίνεται «εντός λογικών ορίων» και να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

«Τέλη φοίτησης επιβάλλονται μόνο αν είναι απολύτως αναγκαίο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των ΠΜΣ, ενώ τα αδικαιολόγητα υψηλά τέλη φοίτησης ελέγχονται από τον υπουργό», αναφέρεται στο νομοσχέδιο.

«Υπάρχουν κάποιες σοβαρές ανορθογραφίες στον χώρο των μεταπτυχιακών κι αμαυρώνουν το κύρος τους. Πρέπει να μπουν κανόνες που θα κάνουν δύσκολη τη συνέχεια της αυθαιρεσίας και εύκολη την ανάδειξη της ουσίας των μεταπτυχιακών σπουδών», εκφράζει ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου.

«Προτείνουμε να εκλέγονται οι πρυτάνεις ξεχωριστά από τους αντιπρυτάνεις, κάτι που θα κάνει τη διοίκηση πιο αντιπροσωπευτική και ουσιαστική», προσθέτει.

Ποιοι και πόσοι δικαιούνται δωρεάν μεταπτυχιακά

Το μέτρο αυτό, αφορά τους υποψηφίους με χαμηλά εισοδήματα. Το όριο εισοδήματος που θεσπίστηκε, είναι το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, το οποίο δεν πρέπει να το υπερβαίνει ούτε το οικογενειακό, ούτε το ατομικό εισόδημα του φοιτητή, εάν έχει.

Επίσης, ο αριθμός των φοιτητών που θα συμμετέχουν στην ευνοϊκή ρύθμιση, δε θα μπορεί να ξεπερνά το 30% του συνόλου των εισακτέων στα ΠΜΣ.

Ποιοι απαλλάσσονται από τα δίδακτρα

Η απαλλαγή γίνεται για την εισαγωγή και φοίτηση σε ένα μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και χορηγείται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα. Για να συνεχίσει να τυγχάνει απαλλαγής ο φοιτητής, πρέπει να έχει και καλή επίδοση. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πρέπει να υποβληθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, όπου οι φοιτητές επιλέγονται να φοιτήσουν στα ΠΜΣ βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Διδάσκοντες

Ορίζεται η αξιολόγηση κάθε μαθήματος και διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς επίσης και η εξωτερική αξιολόγηση από Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΕΣΕ), η οποία αποτελείται από αξιολογητές (καθηγητές, ερευνητές κλπ) που δε διδάσκουν σε μεταπτυχιακό πρόγραμματα της ίδιας Σχολής.

Πότε θα υλοποιηθούν οι παραπάνω αλλαγές

Προβλέπεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 «είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή η επανίδρυση των ήδη υφιστάμενων ΠΜΣ». Όσο αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές, εξασφαλίζεται η κανονική συνέχιση και ολοκλήρωση της φοίτησης.

Πηγή:neopolis.gr