Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή:Πολιτικών Μηχανικών

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων

Επιστήμες:Επιστήμες Υγείας, Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή:Ιατρικών Εργαστηρίων, Προσχολικής Αγωγής

Διδακτρα

3500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή:Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διδακτρα

2100

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή:Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή:Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διδακτρα

2100

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή:Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διδακτρα

2100

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση

Επιστήμες:Επιστήμες Υγείας
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή:Ιστορίας

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing

Επιστήμες:Τέχνη και Design
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή:Γραφιστικής

Διδακτρα

2600

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας

Επιστήμες:Επιστήμες Υγείας
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή:Νοσηλευτικής

Διδακτρα

510

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time