Μεταπτυχιακές υποτροφίες από το από το Ίδρυμα Νίκος και Λύντια Τρίχα

Μεταπτυχιακές υποτροφίες από το από το Ίδρυμα Νίκος και Λύντια Τρίχα

01/03/2019 - 10:36

Το Ίδρυμα Νίκος & Λύντια Τρίχα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά και την αίτηση, υπάρχουν στη διεύθυνση: http://www.ipep-gr.org

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ