Χορήγηση 5 υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χορήγηση 5 υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

20/11/2018 - 10:58

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

1 Διδακτορική Υποτροφία (Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Ιστορίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής - Ανθρωπολογίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο αντικείμενο της Ιστορίας, Εγγεγραμμένος υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σύγχρονης ιστορίας)

 

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία (Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Ιστορίας, Ιστορίας- Αρχαιολογίας ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής - Ανθρωπολογίας, Διδακτορικός τίτλος στο γνωστικό πεδίο της Ιστορίας του 19ου και 20ου αιώνα)

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία (Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Ιστορίας, Ιστορίας- Αρχαιολογίας ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής - Ανθρωπολογίας, Διδακτορικό τίτλος στο γνωστικό πεδίο ψηφιακού σχεδιασμού και ψηφιακών εκθεμάτων αρχειακών ή ιστορικών ή μουσειακών συλλογών)

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία (Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Ιστορίας, Ιστορίας- Αρχαιολογίας ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής -
Ανθρωπολογίας, Διδακτορικός τίτλος στο γνωστικό πεδίο της σύγχρονης ιστορίας)

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία (Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Ιστορίας, Ιστορίας- Αρχαιολογίας ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, Διδακτορικός τίτλος στο γνωστικό πεδίο του Κινηματογράφου και των ΜΜΕ)

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018