Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Go Learn - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
σεμινάριο
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 GoLearn
Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του IBM SPSS STATISTICS
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing & Switching– ROUTE
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τεχνικό σεμινάριο Δικτύων Η/Υ CCNA (Cisco Certified Network  Associate) Routing and Switching
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης