7 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Προκήρυξη

7 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Προκήρυξη

15/02/2019 - 10:05

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Ανάπτυξη υπηρεσίας για την ανάλυση εικόνων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού και την εξαγωγή πληροφοριών για την εξέλιξη της νόσου της πολλαπλής σκλήρυνσης»

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Comparing effectiveness of self-management interventions in 4 high priority chronic diseases in Europe-COMPAR-EU», 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019