Θεολογία και Πολιτισμός

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της εξειδικευμένης γνώσης και η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας στην επιστήμη της Θεολογίας και τις εφαρμογές της στην εκπαίδευση, την εκκλησία και την ευρύτερη κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία.

   Ειδικός του στόχος είναι να προετοιμάσει:

   • πρώτο, τους μελλοντικούς θεολόγους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
   • δεύτερο, θεολογικά καταρτισμένους κληρικούς που θα στελεχώσουν την Εκκλησία,
   • τρίτο, στελέχη για διάφορους πολιτιστικούς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς
   • και τέταρτο, τους μελλοντικούς επιστήμονες που θα ασχολούνται με τη μελέτη αφενός της χριστιανικής θεολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία και παράδοση και τον οικουμενικό της ρόλο, και αφετέρου της Θρησκείας και του Πολιτισμού.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α ́/04-08-2017) και με ομόφωνη Συνέλευσης συνεδρίαση αριθμ. 11/21-05-2020, με τίτλο ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Theology and Culture) στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις:
   (1) Χριστιανική Γραμματεία και Ιστορία
   (2) Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της Θρησκείας και
   (3) Πρακτική Θεολογία και Παιδαγωγική».

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) παρακολούθησης μαθημάτων και ένα (1) εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Μετά την παρέλευση του χρόνου των τριών εξαμήνων αυτοδίκαια διαγράφεται ο φοιτητής. 

   Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας είναι η προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης και ανάπτυξης υψηλού επιπέδου έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Θεολογίας και της μελέτης της θρησκείας και του πολιτισμού στις τρεις προαναφερθείσες ειδικεύσεις.

   Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει: α. θεολόγους που θα στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, β. κληρικούς θεολογικά καταρτισμένους που θα στελεχώσουν την Εκκλησία, γ. στελέχη για διάφορους πολιτιστικούς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς και δ. επιστήμονες με ειδίκευση στη μελέτη αφενός της χριστιανικής θεολογίας, με έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία και Παράδοση και αφετέρου της Θρησκείας και του Πολιτισμού.

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ είναι σε θέση να στελεχώσουν επάξια τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης μπορούν να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία έχουν ως στόχο την επιμόρφωση ή την εξοικείωση των εκπαιδευομένων σε θέματα πολιτισμού, θρησκείας και κοινωνίας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας θα είναι σε θέση 1. να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2. να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 3. να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις 4. να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/ και διεπιστημονικό περιβάλλον, 5. να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολύ- πολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 6. να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 7. να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, 8. να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη, 9. να δρουν με κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία προς τα κοινά. 

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προκηρύσσονται συνολικά εβδομήντα (70) θέσεις, ειδικότερα: 

   • τριάντα (30) θέσεις στην ειδίκευση «Χριστιανική Γραμματεία και Ιστορία»
   • είκοσι (20) θέσεις στην ειδίκευση «Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της Θρησκείας» και
   • είκοσι (20) θέσεις στην ειδίκευση «Πρακτική Θεολογία και Παιδαγωγική».

   Οι αιτήσεις και ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 31-08-2020 έως και 14-09-2020, καθημερινά 10:00 – 11:00 ή θα αποστέλλονται συστημένα μέσω ταχυδρομείου με γνήσιο της υπογραφής για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας, πλην νεωτέρας. 

   ΑΝ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ. 

   Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι:
   1. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου του Τμήματος Θεολογίας ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΑΕΑ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (ύστερα από κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
   3. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ ́ έτος.
   4. Για την υπεράριθμη εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών ειδικών κατηγοριών θα υπάρχει ειδική μέριμνα κατά περίπτωση, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
   Με την αίτησή του ο υποψήφιος στοιχειοθετεί το ενδιαφέρον του για μία από τις τρεις ειδικεύσεις του συγκεκριμένου ΠΜΣ και υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αντίγραφο πτυχίου. Ο βαθμός πτυχίου επτά (7) ορίζεται ως ο κατώτατος απαιτούμενος για κατάθεση υποψηφιότητας εισαγωγής στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού υποβάλλεται και η νόμιμη αναγνώριση του πτυχίου.
   2. Πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων.
   3. Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2, ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό που να πιστοποιεί τη γλωσσομάθεια στο συγκεκριμένο επίπεδο. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλει επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό και προσμετράται επιπλέον. Οι αλλοδαποί, εκτός από την παραπάνω υποχρέωση ως προς την γλώσσα, καταθέτουν επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ.
   4. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
   5. Βιογραφικό σημείωμα.
   6. Δύο Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ, η μία υποχρεωτικά από ΔΕΠ του οικείου Τμήματος.
   7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   Κριτήρια επιλογής
   Η επιλογή θα γίνει με βάση τη δήλωση κάθε υποψηφίου/ας ως προς την ειδίκευση και το σύνολο των μορίων που θα προκύψουν από τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων (μοριοδότηση επί τοις 100): 

   α) Βαθμός πρώτου πτυχίου (20%)
   β) Μέσος όρος όλων των συναφών προπτυχιακών μαθημάτων (20%)
   γ) Ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, συμμετοχή σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα 
   κινητικότητας σπουδαστών (10%)
   δ) Δεύτερη ξένη γλώσσα (5%)
   ε) Δεύτερο πτυχίο (5%)
   στ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (5%)
   ζ) Διδακτορικός τίτλος σπουδών (5%)
   η) Συνέντευξη και Συστατικές επιστολές (30%)

   Η μοριοδότηση είναι δυνατόν να αλλάζει με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. 

   Η επιλογή των επιτυχόντων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεολογίας θα γίνει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, εκτός απροόπτου. Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν μετά από σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.theo.auth.gr μετά από ανάρτηση του πίνακα των επιτυχόντων. 

   Τέλη φοίτησης
   Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ «πλήρους» φοίτησης καταβάλλουν τέλος φοίτησης ανά εξάμηνο ίσο με 200€ (ευρώ) και οι φοιτητές μερικής φοίτησης 150€. Το τέλος φοίτησης καταβάλλεται το πρώτο με την εγγραφή στο ΠΜΣ, το δεύτερο με την έναρξη του 2ου εξαμήνου φοίτησης και το τρίτο με την έναρξη του 3ου εξαμήνου φοίτησης, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Τμήματος.
   Σε περίπτωση που καταβληθεί η πρώτη αλλά όχι η δεύτερη δόση, ο φοιτητής λαμβάνει βεβαίωση φοίτησης για τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς.
   Σε εξαιρετική μόνο περίπτωση παράτασης του χρόνου φοίτησης, πέραν της προβλεπόμενης διάρκειας σπουδών και έπειτα από απόφαση της Σ, ο φοιτητής θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 100 ευρώ για κάθε επιπλέον εξάμηνο. Η μη καταβολή του τέλους φοίτησης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του ιδίου εξαμήνου συνεπάγεται τερματισμό της φοίτησης στο ΠΜΣ.
   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος (άρθρο 35 παρ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων για την απαλλαγή τελών φοίτησης)
   . Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
   Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ. Τις αιτήσεις απαλλαγής εξετάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος και για την έγκρισή τους αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.
   Σύμφωνα με το άρθρο 35 και 45 του Ν.4485/2017 θεσπίζεται αριθμός υποτροφιών 5% επί του αριθμού των εισακτέων. Το μεν ένα ήμισυ εξ αυτών θα χορηγείται με κριτήρια κοινωνικά και το υπόλοιπο με κριτήρια αριστείας. Ως υποτροφία λογίζεται η απαλλαγή από το τέλος φοίτησης. 

   Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών δύο (2) ανά εξάμηνο και μάθημα. Για μακροχρόνια απουσία απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου υγειονομικού φορέα. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών επαναλαμβάνεται το εξάμηνο και καταβάλλονται τα τέλη φοίτησης για μία φορά. Η επανάληψη της υπέρβασης των απουσιών συνεπάγεται την διαγραφή. Επιπλέον, για τους φοιτούντες στο ΠΜΣ προβλέπονται: παρακολουθήσεις διαλέξεων, συνεδρίων και υποστήριξης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, καθώς και παρουσιάσεις εργασιών. Σε περιπτώσεις πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, πλην αυτών Θεολογικών, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την φοίτηση στο ΠΜΣ την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων, η οποία θα βεβαιώνεται με σχετικό «πιστοποιητικό παρακολούθησης», το οποίο θα υπογράφει ο/η διδάσκων/ουσα και θα κατατίθεται στον φάκελο του/της υποψηφίου. 

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγούνται στην ιστοσελίδα http://www.theo.auth.gr/el/postgraduate_studies ή να επικοινωνούν καθημερινά με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2310-996982, κατά τις ώρες 10:00- 11:00, ή να στέλνουν Email στο [email protected] 

  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Θεολογία και Πολιτισμός» με τρεις (3) ειδικεύσεις:

   • Χριστιανική Γραμματεία και Ιστορία,
   • Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της Θρησκεία
   • Πρακτική Θεολογία και Παιδαγωγική

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90).

   Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς έξι (6) εξαμηνιαία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα [(εξήντα) 60 ECTS]. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει δύο ώρες διδασκαλίας και 1 ώρα άσκησης ανά εβδομάδα και 3 τουλάχιστον ώρες έρευνας και αντιστοιχεί σε δέκα (10) ECTS. Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική.

   Κάθε μέλος ΔΕΠ αναλαμβάνει μεταπτυχιακό έργο με απόφαση της Σ και δηλώνει το Μάρτιο του προηγούμενου ακαδ. έτους τα μαθήματα και τα ειδικά θέματα που θα διδάξει μόνος ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι τίτλοι των μαθημάτων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία και δημοσιεύονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

   Κάθε φοιτητής του ΠΜΣ δηλώνει στην αρχή κάθε εξαμήνου τα μαθήματα, που επιλέγει, τρία (3) ανά εξάμηνο, από την ειδίκευσή του από τον παρακάτω Πίνακα Μαθημάτων. [Από τα έξι (6) συνολικά μαθήματα επιλέγει υποχρεωτικά τέσσερα (4) της ειδίκευσής του και τα υπόλοιπα δύο (2) από τις άλλες δύο ειδικεύσεις του προγράμματος.]

   Ειδίκευση 1: «Χριστιανική Γραμματεία και Ιστορία»

   1ο EΞΑΜΗΝΟ

   • Χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης 10 ECTS
   • Μεταφραστικά προβλήματα του πρωτότυπου κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης 10 ECTS
   • Προφητεία στον βιβλικό Ισραήλ 10 ECTS
   • Επιστολές της Καινής Διαθήκης – Μεθοδολογία και ερμηνεία στην ύστερη νεοτερικότητα 10 ECTS
   • Πηγές και μεθοδολογία έρευνας των ευαγγελίων (κανονικών και αποκρύφων) 10 ECTS
   • Θέματα Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας και Μετάφρασης 10 ECTS
   • Εκκλησία-Γένος-Εθναρχία -΄Εθνος Ελληνισμός 10 ECTS
   • Η Εκκλησιαστική Ιστορία ως πολιτισμική καταγραφή Ι 10 ECTS
   • Μεθοδολογία έρευνας στην Εκκλησιαστική Ιστορία και Γραμματεία της Ελλάδος 10 ECTS
   • Εκκλησιαστική Γραμματεία της Δύσης 10 ECTS
   • Πατερική Γραμματεία 10 ECTS
   • Θεολογικές ανιχνεύσεις λογοτεχνικών κειμένων 10 ECTS
   • Το πορτραίτο του καλλιτέχνη κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο (9ος-19ος αιώνας) (Ι) 10 ECTS
   • Πνευματικός Βίος και πολιτισμός των Σλάβων (Πρώιμη Περίοδος) 10 ECTS
   • Σλαβικός φιλελληνισμός 10 ECTS

   2ο EΞΑΜΗΝΟ

   • Μεσσιανικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης 10 ECTS
   • Προφητεία στον βιβλικό Ισραήλ 10 ECTS
   • Θεολογία της Καινής Διαθήκης, αρχέγονος Xριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος 10 ECTS
   • Ερμηνεία ευαγγελικών διηγήσεων με τη συνδρομή νέων προσεγγίσεων 10 ECTS
   • Θέματα Χειρόγραφης Παράδοσης και Κριτικής Κειμένου 10 ECTS
   • Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πρεσβυγενή Πατριαρχεία  10 ECTS
   • Εκκλησία Κύπρου, Αρχιεπισκοπή Σινά και Εκκλησία Κρήτης: Εκκλησία, Ιστορία, Πολιτισμός 10 ECTS
   • Η Εκκλησιαστική Ιστορία ως πολιτισμική καταγραφή ΙΙ 10 ECTS
   • Το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος 10 ECTS
   • Εκκλησιαστική Γραμματεία της Δύσης 10 ECTS
   • Πατέρες της Εκκλησίας και σύγχρονος κόσμος 10 ECTS
   • Η εικόνα ως συναξάρι. Ο διάλογος αγιολογίας και τέχνης 10 ECTS
   • Το πορτραίτο του καλλιτέχνη κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο (9ος-19ος αιώνας) (ΙΙ) 10 ECTS
   • Πνευματικός Βίος και πολιτισμός των Σλάβων (Περίοδος Ανάπτυξης) 10 ECTS
   • Φιλοσλαβικά ρεύματα στην Ελλάδα 10 ECTS
   • Έλληνες λόγιοι & χριστιανική παράδοση (17ος-19ος αι.) 10 ECTS

   Ειδίκευση 2: «Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της Θρησκείας»

   1ο EΞΑΜΗΝΟ

   • Η Δογματική της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (Ι) 10 ECTS
   • Δογματική και διάλογος της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (Ι) 10 ECTS
   • Θέματα ιστορικοδογματικής θεολογίας 10 ECTS
   • Ζητήματα Συμβολικής Θεολογίας 10 ECTS
   • Ιστορία της Φιλοσοφίας 10 ECTS
   • Σύγχρονος οικουμενικός διάλογος και εκκλησιολογικός προβληματισμός 10 ECTS
   • Ηθική, Θρησκεία και Επιστήμες 10 ECTS
   • Η Ενορία στην ιστορία και το παρόν 10 ECTS
   • Κοινωνία και ιερό 10 ECTS
   • Κοινωνία-Θρησκεία-Πολιτισμός στον σύγχρονο κόσμο 10 ECTS
   • Θεωρία και μεθοδολογία για την επιστημονική μελέτη της θρησκείας 10 ECTS
   • Ισλάμ, Διαμορφωτική περίοδος και σύγχρονες κατανοήσεις 10 ECTS

   2ο EΞΑΜΗΝΟ

   • Η Δογματική της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙ) 10 ECTS
   • Δογματική και διάλογος της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙ) 10 ECTS
   • Θέματα νεότερου και σύγχρονου Δυτικού Θεολογικού προβληματισμού 10 ECTS
   • Θέματα δογματικού διαλόγου και σύγχρονη θεολογία  10 ECTS
   • Ιστορία της Φιλοσοφίας 10 ECTS
   • Οικουμενική Κοινωνική Ηθική 10 ECTS
   • Ορθόδοξη Θεολογία και ποιμαντικές εφαρμογές 10 ECTS
   • Μεθοδολογία κοινωνικών Επιστημών  10 ECTS
   • Σύγχρονη κοινωνική θεωρία και Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού: Θρησκεία-Πολιτική-Πολιτισμός 10 ECTS
   • Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού – Σύγχρονα θεωρητικά ρεύματα 10 ECTS
   • Η περιπλάνηση του (homo hellenisticus) κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου 10 ECTS
   • Διαθρησκειακοί Διάλογοι. Ιστορία Συνάντησης του Χριστιανισμού με το Ισλάμ 10 ECTS

   Ειδίκευση 3: «Πρακτική Θεολογία και Παιδαγωγική»

   1ο EΞΑΜΗΝΟ

   • Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων και ΤΠΕ
   • Βασικές έννοιες της Διδακτικής και το Μάθημα των Θρησκευτικών
   • Ψυχοπαιδαγωγικές προϋποθέσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και η χριστιανική αγωγή
   • Μουσειακή εκπαίδευση και χριστιανική αγωγή
   • Σύγχρονα Λειτουργικά Θέματα: ιστορικές, θεολογικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις
   • Μεθοδολογία, έρευνα και συγγραφή Επιστημονικών εργασιών
   • Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
   • Θεωρία, μεθοδολογία και επεξεργασία θεολογικής πληροφορίας

   2ο EΞΑΜΗΝΟ

   • Συμπερίληψη, συνεκπαίδευση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα στην Θρησκευτική εκπαίδευση. Διδακτικά μοντέλα, και μεθοδολογίες και ΤΠΕ στο Μάθημα των Θρησκευτικών
   • Η Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών σε διάλογο με σύγχρονους προβληματισμούς της Σχολικής Παιδαγωγικής
   • Θεολογία και Πολιτισμός στο Εορτολόγιο και Ευχολόγιο
   • Από την ομιλία στον ύμνο: ο ομιλητικός χαρακτήρας της νεκρώσιμης ακολουθίας
   • Το μήνυμα του Ευαγγελίου και οι παράγοντες της επικοινωνίας
   • Αυτοκρατορική Νομοθεσία και Ιεροί Κανόνες
   • Συγκριτικό δίκαιο θρησκευμάτων
   • Ποιμαντικά προβλήματα της αρχής και του τέλους της ζωής
   • Ψηφιακή επεξεργασία (θεολογικών) πολιτιστικών οντοτήτων

   Σε περίπτωση μερικής φοίτησης ο φοιτητής παρακολουθεί τα έξι (6) μαθήματα κατά τη διάρκεια τριών (3) εξαμήνων. Τα μαθήματα στην περίπτωση αυτή κατανέμονται σε δύο (2) ανά εξάμηνο (σύνολο είκοσι (20) ECTS). β. Στο τέλος του τρίτου εξαμήνου στην περίπτωση μερικής φοίτησης κατατίθεται το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS), η οποία συγγράφεται και κατατίθεται κατά το τέταρτο εξάμηνο, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου κατάθεσής της κατά ένα έτος σύμφωνα με όσα προβλέπονται.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email