Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία και Αλλεργιολογία (MSc in Update Diagnosis of Dermatology and Allergiology)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις σύγχρονες κλινικές και εργαστηριακές διαγνωστικές μεθόδους της Δερματολογίας και Αλλεργιολογίας.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
   Να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύτατο πεδίο της διαγνωστικής προσπέλασης των δερματικών και αλλεργικών νοσημάτων με την χρήση τόσο κλινικών όσο και εργαστηριακών τεχνικών. Επιπρόσθετος σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν πλήρως στην πρακτική εφαρμογή των διαγνωστικών τεχνικών και στην ορθολογική ερμηνεία των εργαστηριακών μεθόδων ώστε να εφαρμόζουν ορθολογικά και έγκυρα διαγνωστικούς αλγόριθμους στην Δερματολογία και Αλλεργιολογία. Η χρήση νέων διαγνωστικών μεθόδων που απαιτούν θεωρητική κατάρτιση στις αρχές τους, εξοικείωση στην πρακτική εφαρμογή τους και γνώση των ειδικών παθοφυσιολογικών μηχανισμών. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να στελεχώσουν Κλινικές και Μονάδες Δερματολογίας και Αλλεργιολογίας τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα που εφαρμόζουν σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές, να διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ το συναφές γνωστικό αντικείμενο και να απασχοληθούν σε θέσεις (π.χ. της φαρμακευτικής βιομηχανίας και εφαρμοσμένης ιατρικής τεχνολογίας) που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση στην διαγνωστική προσπέλαση δερματικών ή και αλλεργικών παθήσεων και στις ειδικές μεθόδους που εφαρμόζονται.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στη «Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία».

   Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων πτυχιούχοι Τμημάτων (αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) :

   • Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής) και Τμημάτων Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας των  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων Ιδρυμάτων της  αλλοδαπής.
   • Αισθητικής και Κοσμητολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Ο αριθμός των εισακτέων είναι 25 ανά έτος.

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί οικονομική επιβάρυνση κάθε φοιτητή ύψους 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.

   Οι  υποψήφιοι  θα πρέπει να έχουν  καλή  γνώση της  Αγγλικής  γλώσσας  και  της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά από:

   Από  25/5/2020  έως 24/7/2020  και  31/8/2020  έως 4/9/2020

   στη Γραμματεία της Α’ Πανεπιστημιακής κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων στο Νοσοκομείο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», Ισόγειο, Γραφείο εκπαίδευσης,  Ίωνος  Δραγούμη 5, Αθήνα Υπόψιν κας Σοκολάκη Ρένας (πληροφορίες στα τηλ. 6937-912994, email : [email protected]  και 210-7265209) καθημερινώς   10.00-13.00μ.μ  με απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφίου (χορηγείται από την ιστοσελίδα http://school.med.uoa.gr/)
   2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
   3. Αντίγραφο συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
   4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου  σπουδών (ισχύει για  όσους έχουν  ανάλογο τίτλο)
   5. Βεβαίωση ισοτιμίας / αντιστοιχίας τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν τίτλους σπουδών από  Α.Ε.Ι  της  αλλοδαπής
   6. Πιστοποιητικό Γνώσης της Αγγλικής και οποιασδήποτε άλλης ξένης  γλώσσας (αν υπάρχουν)
   7. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (Απαραίτητο είναι το βιογραφικό σημείωμα να συνοδεύεται  από βεβαιώσεις   και  αντίγραφα,  τα  οποία  να  πιστοποιούν   την ακρίβεια όσων αναφέρονται σε αυτό.)
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές .
   9. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο θα  αναφέρονται για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο ΠΜΣ  

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνέντευξη των υποψηφίων. Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου  καθορίζονται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email