Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί:

   • στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
   • στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων Τεχνολογικών, θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδων που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων των Μηχανικών και των θετικών Επιστημόνων με κατεύθυνση μηχανολόγου.

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων στον επιστημονικό χώρο και στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού με έμφαση στην επιστημονική περιοχή της Σχεδίασης, Κατασκευής και Ενεργειακής Ανάλυσης Τμημάτων Οχημάτων για χρήση κυρίως στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, σε οχήματα επιδόσεων και σε μαζικής παραγωγής, αξιοποιώντας σύγχρονα λογισμικά, εργαλεία, πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους και μηχανές σχεδίασης και κατασκευής.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων», το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

   Με την παρούσα ανακοινώνεται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020, Για το κύκλο που ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το πρόγραμμα προσφέρεται σε μορφή μερικής φοίτησης και περιλαμβάνει έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το πέμπτο και έκτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

   Τί προσφέρει το Π.Μ.Σ.
   • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» (MSc in “Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems”).
   • Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
   • Ετήσια χορήγηση υποτροφιών επίδοσης με το τέλος του δεύτερου και τετάρτου εξαμήνου το πλήθος των οποίων εξαρτάται από το συνολικό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών παρακολουθούν το ΠΜΣ.
   • Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υπό προϋποθέσεις κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων έως το 30% επί του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017).
   • Πρόσβαση σε λογισμικά επαγγελματικής χρήσης για την εκτέλεση των εργασιών και τη διδασκαλία.
   • Συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε θέματα σχετιζόμενα με τις θεματικές του ΠΜΣ από τον ιστοχώρο και το προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΠΜΣ.
   • Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στις εφαρμοσμένες τεχνολογίες των Σχεδίασης και Κατασκευής σε τμήματα που αποτελούν οχήματα αγωνιστικής χρήσης, όπως και σε οχήματα υψηλών επιδόσεων ή συμβατικά.
   • Τα μαθήματα εστιάζουν σε σχεδιοκατασκευαστικά θέματα (τεχνολογία προηγμένων υλικών, προηγμένη παραμετρική σχεδίαση, αντοχή δομικών στοιχείων, κατασκευή με σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους και εργαλειομηχανές, ανάλυση συμπεριφοράς οχημάτων), όσο και σε ενεργειακά (αεροδυναμική σχεδίαση, μελέτη, λειτουργία και απόδοση ΜΕΚ, υβριδική τεχνολογία και εναλλακτικές μορφές παραγωγής και μετάδοσης ισχύος).
   • Για την εκπαίδευση παρέχονται σύγχρονα εργαστήρια Υπολογιστών, Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Αεροδυναμικής, Μηχανικής, Σχεδίασης, Κατασκευών/Κατεργασιών, Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Μετρητικών Συστημάτων.

   Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο μεταξύ 10:00 και 16:00 σε αίθουσα του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου με τις κατάλληλες υποδομές. Τα εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Γενικού Τμήματος στα Ψαχνά Ευβοίας τις αντίστοιχες μέρες και ώρες.

   Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Π.Μ.Σ.
   • Tήρηση των δικαιολογημένων απουσιών σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνόλου των διδακτικών ωρών κάθε εξαμήνου.
   • Υποχρεωτική φυσική παρουσία όλων των φοιτητών του Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των κατοικούντων εκτός Αθηνών, στα θεωρητικά και εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα και στις εξετάσεις του κάθε εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ.
   • Τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ανά εξάμηνο σπουδών. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου, καθώς και για την ολοκλήρωση των σπουδών με την κατάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας.
   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: Επιλογή θέματος μέχρι και το τέλος του 4ου εξαμήνου σπουδών και εκπόνησή του εντός ενός έως δύο εξαμήνων μετά τη λήξη του 4ου εξαμήνου. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα, να αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση ή π0εριορισμένος σε έκταση συνδυασμός των παραπάνω. Η δημοσίευση της εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια δεν είναι υποχρεωτική, όμως προσμετράται θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με τη μέγιστη βαθμολογία.
   • Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του Π.Μ.Σ. σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη ΜΟΔΙΠ του ΕΚΠΑ.
   • Υποχρεωτική παρακολούθηση των επισκέψεων σε βιομηχανικούς και λοιπούς φορείς σχετικούς με το θέμα του ΠΜΣ που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους.

   Στο Π.Μ.Σ. «Σχεδίαση και κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» γίνονται δεκτοί έως 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές ανά κύκλο σπουδών:
   α) πτυχιούχοι Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Ηλεκτρολόγοι κ.ά Μηχανικοί Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
   β) πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

   Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 500 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών. Σύνολο: 3.000 Ευρώ για τη διάρκεια των έξι (6) εξαμήνων.

   Οι υποψήφιοι αποστέλλουν ηλεκτρονικά από την 1 Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση sportsvehicle[at]core.uoa[dot]gr της Γραμματείας του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά (ευκρινώς σκαναρισμένα):

   1. Συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής στο ΠΜΣ (σε pdf).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Επίσημα αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ή δικαιολογητικό που βεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπουδών) πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
   6. Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική).
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
   8. Δύο Συστατικές Επιστολές (από Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Προϊσταμένους/Διευθυντές υπό τους οποίους έχετε εργαστεί).
   9. Κάθε άλλο στοιχείο που επιθυμεί να υποβάλει ο υποψήφιος (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.)
   10. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (για αλλοδαπούς υποψηφίους).

   Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, προωθεί το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό στην αρμόδια Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων.

  • Τα μαθήματα κατά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων 7
   • Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση 8
   • Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος 7
   • Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία 8
    ΣΥΝΟΛΟ 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • CAD/CAM/CNC 8
   • Δυναμική Ανάλυση Οχήματος 7
   • Αεροδυναμική Σχεδίαση 8
   • Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού αγωνιστικών οχημάτων 7
    ΣΥΝΟΛΟ 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis 30
    ΣΥΝΟΛΟ 30

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS): 90 ECTS

   Τα μαθήματα κατά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης κατανέμονται ως ακολούθως:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων 7
   • Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση 8
    ΣΥΝΟΛΟ 15

   Β’ Εξάμηνο:

   • CAD/CAM/CNC 8
   • Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος 7
    ΣΥΝΟΛΟ 15

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Δυναμική Ανάλυση Οχήματος 7
   • Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία 8
    ΣΥΝΟΛΟ 15

   Δ’Εξάμηνο:

   • Αεροδυναμική Σχεδίαση 8
   • Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού αγωνιστικών οχημάτων 7
    ΣΥΝΟΛΟ 15

   Ε’ και ΣΤ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis 30
    ΣΥΝΟΛΟ 30

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS): 90 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email