Ρομποτική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ρομποτικής είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη θεωρία και πράξη των ρομποτικών συστημάτων, όπως αυτά μελετώνται στην έρευνα και εφαρμόζονται στη Βιομηχανία. Σκοποί του προγράμματος είναι:

   (α) Η παροχή ολοκληρωμένου γενικού και διεπιστημονικού υποβάθρου στα ρομποτικά συστήματα, που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα της επαγγελματικής απασχόλησης στον τομέα της ρομποτικής, στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον.

   (β) Η εμβάθυνση στις σύγχρονες συναφείς τεχνολογίες και θεωρίες, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικά προβλήματα.

   (γ) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων, στους βασικούς τομείς της ρομποτικής (ρομποτικούς αισθητήρες, κίνηση, αυτονομία, νοημοσύνη και έλεγχο), που θα επιτρέψουν στους απόφοιτους να εργαστούν σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.

   Φιλοσοφία

   Η φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα επιστημονικά θεμέλια, τις γνώσεις και τις μεθόδους με τις οποίες σχεδιάζονται και λειτουργούν οι ρομποτικοί αυτοματισμοί στη βιομηχανία και μελετώνται στην έρευνα, ώστε οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου βιομηχανικού και ερευνητικού περιβάλλοντος.

   Διάρκεια Σπουδών

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

   Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια επεκτείνεται κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

   Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται στα προβλεπόμενα τρία εξάμηνα. Σε περίπτωση οφειλής μαθημάτων ή καθυστέρησης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, μπορεί να δοθεί παράταση του χρόνου φοίτησης μέχρι δώδεκα μήνες, που θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. μετά από εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί επίσης να χορηγήσει αναστολή της φοίτησης, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Καλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες, να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους. Η πρόσκληση αυτή αφορά στον κύκλο λειτουργίας του προγράμματος που ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στα αρχεία, καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (robotics.ihu.gr).

   Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
   1. έντυπη αίτηση
   2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
   4. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος
   5. δύο συστατικές επιστολές
   6. αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
   7. αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί)
   8. επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
   9. αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
   10. αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν)

   Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να διεκδικήσει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για οικονομικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, όπου αναγράφεται το ατομικό ακαθάριστο εισόδημα. Αν δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, όπου θα βεβαιώνει ότι δεν διαθέτει ατομικό εισόδημα. Επίσης, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, όπου αναγράφεται το οικογενειακό εισόδημα.

  • Όνομα μαθήματος

   Ώρες διδασκαλίας

   Τύπος μαθήματος

   Διδακτικές μονάδες

   1ο Εξάμηνο.
   3
   Υποχρεωτικό
   Διδακτικές μονάδες: 7.5
   1ο Εξάμηνο.
   3
   Υποχρεωτικό
   Διδακτικές μονάδες: 7.5
   1ο Εξάμηνο.
   3
   Υποχρεωτικό
   Διδακτικές μονάδες: 7.5
   1ο Εξάμηνο.
   3
   Υποχρεωτικό
   Διδακτικές μονάδες: 7.5
   2ο Εξάμηνο.
   3
   Υποχρεωτικό
   Διδακτικές μονάδες: 7.5
   2ο Εξάμηνο.
   3
   Υποχρεωτικό
   Διδακτικές μονάδες: 7.5
   2ο Εξάμηνο.
   3
   Υποχρεωτικό
   Διδακτικές μονάδες: 7.5
   2ο Εξάμηνο.
   3
   Υποχρεωτικό
   Διδακτικές μονάδες: 7.5
   3ο Εξάμηνο.
   Υποχρεωτικό
   Διδακτικές μονάδες: 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email