Τμήμα Στατιστικής

 • oikonomiko panepistimio
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1989, για να παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Στατιστική και τις Πιθανότητες. Στόχος του είναι επίσης να επιτελεί υψηλής ποιότητας έρευνα και στις δύο αυτές επιστημονικές περιοχές.

   Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων της Στατιστικής επιστήμης και των πιθανοτήτων, όπως για παράδειγμα τη Bayesian Στατιστική, την Υπολογιστική στατιστική, τις χρονοσειρές, τη βιοστατιστική, τις στοχαστικές ανελίξεις, τις εφαρμοσμένες πιθανότητες, τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, τη δειγματοληψία, τη θεωρία κατανομών, την αναλογιστική στατιστική, την οικονομετρία, τα χρηματοοικονομικά, τον έλεγχο ποιότητας, τη στοχαστική ανάλυση, τις επίσημες στατιστικές μεταξύ άλλων. Τα αντικείμενα αυτά βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές επιστημονικές περιοχές όπως για παράδειγμα, τη Βιολογία, την Ιατρική, την Οικονομία, τον Αθλητισμό, τις Επιστήμες της Συμπεριφοράς, τη Δημογραφία, την Οικολογία και το Περιβάλλον, τις Επιχειρήσεις κ.α.

   Το Τμήμα μας δέχεται περίπου 120 πρωτοετείς φοιτητές το χρόνο, οργανώνει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης και εκπαιδεύει διδακτορικούς φοιτητές. Η μικρή αναλογία φοιτητών-διδασκόντων και το δυναμικό πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζουν το Τμήμα Στατιστικής

   Οι στόχοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι τέτοιοι ώστε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Τμήμα Στατιστικής, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση:

   • vα κατανοεί τις βασικές αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων, καθώς και τη μαθηματική θεμελίωση της στατιστικής επιστήμης και τη στατιστική σκέψη και συμπερασματολογία,
   • να κατανοεί την αβεβαιότητα και το πώς η Στατιστική μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε καθεστώς  αβεβαιότητας,
   • να σχεδιάζει, να συγκεντρώνει και να αναλύει στατιστικά δεδομένα καθώς και να εξάγει συμπεράσματα από αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τους τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν σε καθένα από τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε,
   • να ερμηνεύει και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα μιας στατιστικής ανάλυσης,
   • να αναλύει δεδομένα με τη χρήση στατιστικών πακέτων και άλλων υπολογιστικών εργαλείων,
   • να αποφεύγει την κακή χρήση των στατιστικών εργαλείων καθώς και την λανθασμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων,
   • να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητικές υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν υπό μορφή προβλημάτων τα οποία η Στατιστική επιστήμη μπορεί να ερευνήσει,
   • να μελετά επιστημονικές δημοσιεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους και να αξιολογεί την αξιοπιστία των παρατιθέμενων επιχειρημάτων.

   Οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις καθώς και να επιλέξουν ενδιαφέροντα μαθήματα  από άλλα Τμήματα του ΟΠΑ.

   Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται στους αποφοίτους του Τμήματος πολλές δυνατότητες σταδιοδρομίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, στη φαρμακοβιομηχανία, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, στον Τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα και βέβαια στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση. Πολλοί απόφοιτοί μας συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, που καταρτίσθηκε όταν αυτό ιδρύθηκε, απηχούσε όλες τις σύγχρονες τάσεις της Στατιστικής και είχε διαμορφωθεί με βάση τα Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρήθηκε το 1998 με πρωτοποριακό, για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, τρόπο αφού βασίστηκε στην λογική των πιστωτικών μονάδων (και όχι των μαθημάτων), ώστε να είναι προσαρμοσμένο στο Ευρωπαϊκό σύστημα ECTS.

   Με βάση το σύστημα αυτό, σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός ΠΜ που αναφέρεται στο Πρόγραμμα. Για τον καθορισμό των ΠΜ κάθε μαθήματος, λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές απαιτήσεις του μαθήματος (διαλέξεις, εργασίες, κ.λπ.). Για την απόκτηση του Πτυχίου του Τμήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 ΠΜ.

   Το 2001 το Τμήμα αξιολογήθηκε από διεθνή Επιτροπή 4 ξένων καθηγητών από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Η αξιολόγηση αυτή, το κατέταξε μεταξύ των πρώτων Τμημάτων Στατιστικής διεθνώς, τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά και στην ποιότητα του διδακτικού προσωπικού και την υποδομή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν την αξιολόγησή του, το Τμήμα είχε αποσπάσει τα κολακευτικά σχόλια πολλών προσωπικοτήτων στο χώρο της Στατιστικής (π.χ. D.R.Cox, C.R.Rao, L.Kish, B.Gnedenko, D.Bartholomew κ.λπ.). ‘Εχει τύχει, επίσης, της γενικής αποδοχής από πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τόσο από Τμήματα Στατιστικής όσο και από άλλα Τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης (π.χ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, κ.λπ.), μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αλλά και μέσω της προσφοράς θέσεων σε πτυχιούχους του Τμήματος για μεταπτυχιακές σπουδές. Όσοι από τους φοιτητές του Τμήματος, είτε συμμετείχαν στα Προγράμματα ανταλλαγών, είτε παρακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, συμπλήρωσαν τις σπουδές αυτές με επιτυχία και με εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια από τα Τμήματα υποδοχής.

   Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email