Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (TOE) ιδρύθηκε το 1985 και σήμερα αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά και δημοφιλή Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης στη χώρα μας.
   Κύρια αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση.

   Το Τμήμα παρέχει οικονομική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε τρεις κύκλους: προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη, μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων, καθώς και διδακτορικές σπουδές.

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος ακολουθούν επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και διεθνή ακαδημαϊκή καριέρα.

   Το Τμήμα αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα στα κυριότερα σύγχρονα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης και έχει ουσιαστική συνεισφορά στην οικονομική έρευνα που διεξάγεται στη χώρα.

   Οι υποδομές του Τμήματος είναι επαρκείς και προσδοκούμε να αναβαθμιστούν ουσιαστικά με το νέο του κτίριο, το οποίο είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020.

  • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

   • Στους εισακτέους του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 36 μαθήματα επιστημονικής περιοχής και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας.

   • Τα μαθήματα επιστημονικής περιοχής χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Από το σύνολο των 36 μαθημάτων επιστημονικής περιοχής που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, τα 20 είναι υποχρεωτικά και τα 16 είναι επιλογής.

   • Τα μαθήματα επιλογής παρέχονται είτε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είτε από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Από τα 16 μαθήματα επιλογής που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου τουλάχιστον 10 (³ 10) θα πρέπει να παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, εκ των οποίων το πολύ 3 μπορεί να είναι ελεύθερα μαθήματα ERASMUS, ενώ τα μαθήματα που παρέχονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών δεν μπορούν να ξεπερνούν τον αριθμό 6 ( £ 6).

   • Tα ελεύθερα μαθήματα ERASMUS αφορούν μαθήματα στα οποία οι φοιτητές έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος διεθνούς κινητικότητας ERASMUS, που ωστόσο δεν προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΠΣ του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά εγκρίνονται από την Γ.Σ. του Τμήματος κατόπιν αίτησης του Συντονιστή ERASMUS, με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο τους εμπίπτει στο πεδίο της οικονομικής επιστήμης ή είναι συναφές με αυτό και το περιεχόμενό τους δεν συμπίπτει με την ύλη μαθημάτων επιλογής του Τμήματος στα οποία οι φοιτητές/τριες έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς.

   • Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες ECTS που αντανακλούν τη σχετική βαρύτητα (και το φόρτο εργασίας) των διαφόρων μαθημάτων.

   • Τα 10 από τα 20 υποχρεωτικά μαθήματα επιστημονικής περιοχής του Προγράμματος Σπουδών έχουν αυξημένη βαρύτητα, και το καθένα από αυτά αντιστοιχεί σε οκτώ (8) μονάδες ECTS. Τα υπόλοιπα 26 υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή 21 μαθήματα επιστημονικής περιοχής έχουν κανονική βαρύτητα και αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS.

   • Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας διδάσκονται περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως από τα υπόλοιπα μαθήματα, και ο τελικός βαθμός των φοιτητών/τριων σε καθένα από τα αυτά προκύπτει ως άθροισμα: α) της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα και β) του 20% της επίδοσης προαιρετικής προόδου.2

   • Τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας αντιστοιχούν σε δύο (2) πιστωτικές μονάδες ECTS το καθένα.

   • Ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTSγια τη λήψη πτυχίου είναι 240.

   • Ο βαθμός πτυχίου είναι ένας μέσος σταθμικός της βαθμολογίας που ο κάθε φοιτητής/τρια επιτυγχάνει στα 36 μαθήματα επιστημονικής περιοχής και στα 2 υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας. Η στάθμιση γίνεται με βάση τη βαρύτητα του κάθε μαθήματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στα ECTS και τις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος.

   • Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί, ήδη από το ακ. έτος 2016-2017, “προαιρετικό, κατ’ επιλογή μάθημα» του 4ου έτους (εαρινό εξάμηνο). Το εν λόγω μάθημα δεν συνυπολογίζεται: (α) στις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS για τη λήψη πτυχίου, (β) κατά τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου. Ωστόσο, σχετική βεβαίωση συνοδεύει το Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το Πανεπιστήμιο Πατρών μαζί με το Πτυχίο.

   • Το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν οι εισακτέοι του Ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020 ισχύει για τα τέσσερα (4) χρόνια της φοίτησής τους, εκτός και αν συντρέχουν τεχνικοί και διοικητικοί λόγοι, οπότε το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email