Τμήμα Κοινωνιολογίας

 • panteio
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα: Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι το πρώτο Τμήμα Κοινωνιολογίας της χώρας. Ιδρύθηκε το 1984 και από τότε λειτουργεί καλλιεργώντας τους επιμέρους κλάδους της επιστήμης της Κοινωνιολογίας

   Στόχος του Τμήματος: Είναι να ανταποκριθεί με τη διδασκαλία, την έρευνα, τις μετατυχιακες του σπουδές και τη διεθνή του παρουσία στις μείζονες θεωρητικές αναζητήσεις, στις σύγχρονες κατευθύνσεις διεπι­στημονικής διαχείρισης των κοινωνικών προβλημάτων και να επεξεργασθεί τις πρακτικές αντιμετώπισης τους.

   Συστηματικά καλλιεργεί την κοινωνιολογική διδασκαλαί και έρευνα στις ανάγκες που δημιουργούν και στα ερωτήμα­τα που θέτουν οι ταχύρυθμες μεταβολές και ανακατατάξεις που χαρακτηρίζουν την παγκόσμια κοινωνία στις μέρες μας.

   Το Τμήμα Κοινωνιολογίας στοχεύει στη συστηματική μελέτη της κοινωνίας, της κοινωνικής συμπεριφοράς στις ατομικές και συλλο­γικές της μορφές, των κοινωνικών θεσμών, της διαδικασίας συγκρότησης και μεταβολής της δομής της ανθρώπινης κοινωνίας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος.

   Επίσης έχει στόχο στην εκπαίδευση κοινωνιολόγων, επιστημόνων πληροφορημένων και ικανών να επεξεργάζονται συστηματικά τόσο τις επιστημονικές, όσο και τις τρέχουσες αντιλήψεις για τα κοινωνικά προβλήματα, που τυχόν θα κληθούν να αντιμετωπί­σουν στην επαγγελματική τους πρακτική. Επιδιώκει να εκπαι­δεύσει, αλλά και να προωθήσει τη διερεύνηση των επιμέρους πλευρών της κοινωνικής ζωής και των προβλημάτων που δημι­ουργεί η κοινωνική συνύπαρξη των ανθρώπων.

   Επαγγελματικές προοπτικές:

   Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν:
   ♦ Στις Κεντρικές Δημόσιες Υπηρεσίες, στις Περιφέρειες και στις Νομαρχίες.
   ♦ Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
   ♦ Στη Μέση Εκπαίδευση, ως Καθηγητές.
   ♦ Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Σωφρονιστικά Καταστήματα κ.λ.π.
   ♦ Σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ).
   ♦ Σε Κέντρα και Ινστιτούτα Ερευνών.
   ♦ Σε Ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με προγράμματα κοι­νωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης, συμβουλευτι­κής, εφαρμογών κοινωνικής πολιτικής υγείας και πρόνοιας, ασφάλισης, στέγασης και άλλα κοινωνικά προγράμματα, Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση κ.λπ.

  • Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος εξελίχθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, ανταποκρινόμενο τόσο στην πορεία ανάπτυξης της Επιστήμης, όσο και στις ισχυρές νέες ανάγκες της κοινωνίας. Παράλληλα, το Τμήμα ανταποκρίθηκε και σε έναν βασικό του στόχο, να διαδώσει την Κοινωνιολογία στα πεδία της πολιτικής ζωής, της οικονομικής παραγωγής και της κοινωνίας συνολικότερα.

   Μαθήματα υποχρεωτικά και υποχρεωτικά επιλογής, σεμινάρια, ξένη γλώσσα και μαθήματα εκτός Τμήματος

   • Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων είναι 137 (συμπεριλαμβανόμενων των ξένων γλωσσών και των μαθημάτων εκτός τμήματος). Τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών κανονικά ως ιδιαίτερα μαθήματα, καθώς διδάσκεται στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά, έννοιες των Κοινωνικών Επιστημών και της Κοινωνιολογίας και όχι εν γένει η γλώσσα.
   • Τα μαθήματα κατανέμονται σε υποχρεωτικά, δηλαδή μαθήματα τα οποία καλύπτουν πρωτίστως τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και επιλογής τα οποία κατανέμονται από το τρίτο μέχρι το όγδοο εξάμηνο.
   • Στο Πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται τόσο Σεμινάρια για αντικείμενα που απαιτούν υψηλότερη ειδίκευση και αυτενέργεια, όσο και μαθήματα εκτός Τμήματος που επιλέγουν οι φοιτητές – τριες από τα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.
   • Στο Τμήμα δεν υπάρχουν μαθήματα κατευθύνσεων και ο φοιτητής καθοδηγείται από την ίδια τη δομή του Προγράμματος Σπουδών και του Τμήματος.
   • Ο φοιτητής καλείται με την βοήθεια των διδασκόντων να διαμορφώσει μία δική του φυσιογνωμία Κοινωνιολόγου, διαμορφώνοντας έναν κορμό Μαθημάτων Επιλογής, πάνω βέβαια στον Βασικό Κορμό των Υποχρεωτικών, τα οποία καταλαμβάνουν τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και επιτρέπουν την οικοδόμηση της οποιασδήποτε επιστημονικής κοινωνιολογικής φυσιογνωμίας.
   • Τα μαθήματα βασίζονται σε διαλέξεις.
   • Η θεωρητική διδασκαλία προσδιορίζει τις σπουδές.
   • Η χρήση εργαστηρίων αφορά ειδικά μαθήματα όπως λ.χ. η εφαρμογή στατιστικών πακέτων για την κοινωνική έρευνα.
   • Η χρήση της επιτόπιας έρευνας είναι ένα ακόμη μέσο που χρησιμοποιείται στις σπουδές του φοιτητή –τριας.
   • Το περιεχόμενο των μαθημάτων προσδιορίζουν οι διδάσκοντες
   • Τα μαθήματα και το περιεχόμενό τους αναλύονται και εγκρίνονται από την επιτροπή των προπτυχιακών σπουδών και ακολούθως από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
   • Τα μαθήματα αναρτώνται με τη μορφή Syallabus στην ιστοσελίδα του Τμήματος από τον κάθε διδάσκοντα.
   • Τα μέλη αναλαμβάνουν την επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων τους δια του Syllabus που αναρτάται στην ιστοσελίδα.
   • Η επιλογή της ξένης γλώσσας γίνεται από το φοιτητή και τα μαθήματα παρέχονται από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.
   • Οι γλώσσες που διδάσκονται είναι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά.
   • Η γνώση της ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική και ελέγχεται από το Τμήμα.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email