Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Ο κύριος σκοπός του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της διδασκαλίας, της έρευνας και των πρακτικών εφαρμογών της Γερμανικής Φιλολογίας, η παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της «Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Ειδικότερα, στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι:

   • να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση της γερμανικής γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού,
   • να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση της γλωσσολογικής επιστήμης, της θεωρίας και των εφαρμογών της, ειδικότερα στους τομείς της συγκριτικής γλωσσολογίας (γερμανικά-ελληνικά) και της διδακτικής της γερμανικής ως ξένης γλώσσας,
   • να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,
   • να αποκτούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνώσεις γενικές και εξειδικευμένες, καθώς και τα μεθοδολογικά-ερευνητικά εργαλεία για την εμβάθυνση στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
   • να συμβάλλει όσο το δυνατόν πιο ενεργά στο διεθνή επιστημονικό διάλογο στους επιμέρους τομείς της επιστήμης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού, της γλωσσολογίας, της μετάφρασης και της διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.
  • Οι βασικοί επιστημονικοί κλάδοι που διδάσκονται στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι: η Λογοτεχνία και η Γλωσσολογία. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους δύο αυτούς επιστημονικούς κλάδους. Βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν οι φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος είναι η καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας, καθώς τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται στη γλώσσα αυτή.

   Απονεμόμενος τίτλος σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

   Επίπεδο του τίτλου σπουδών:  Προπτυχιακό

   Τρόποι/Προϋποθέσεις εισαγωγής στο Τμήμα: 

   • Πανελλήνιες εξετάσεις
   • Κατατακτήριες εξετάσεις
   • Ειδικές κατηγορίες
   • Ειδικό μάθημα: Γερμανική Γλώσσα

   Διάρκεια Σπουδών: O ελάχιστος χρόνος φοίτησης, που απαιτείται για την απόκτηση πτυχίου, είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα. Το χειμερινό εξάμηνο διαρκεί περίπου από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, το εαρινό από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης ανακοινώνονται κάθε φορά από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής.

    Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου: Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και σε μαθήματα επιλογής. Η εξέταση γίνεται προφορικά/γραπτά, μέσω εργασίας ή συνδυαστικά με τους προηγούμενους τρόπους. Επιπλέον, οι φοιτητές πρέπει να συγγράψουν πτυχιακή εργασία.

   Σύστημα βαθμολογίας, κατανομή βαθμών: Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10). Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

   Άριστα : 8,50-10,00

   Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49

   Καλώς: 5,00- 6,49

   Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99

   Φόρτος εργασίας: Ο συνολικός φόρτος εργασίας που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου αντιστοιχεί σε 242 ECTS (European Credit Transfer System).

   Tρόπος σπουδών: Δια ζώσης φοίτηση

   Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές: Το πτυχίο παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης,  κατόπιν εξετάσεων:

   •  σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, όπως και στο εξωτερικό.
   • σε άλλες προπτυχιακές σπουδές  στο εσωτερικό κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων.

   Eπαγγελματικά δικαιώματα και επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων:

   Το πτυχίο κατοχυρώνει το επαγγελματικό δικαίωμα της διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσας τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα (κωδικός κλάδου ειδικότητας εκπαιδευτικού: ΠΕ 07).

   Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν:

   • Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική).
   • Σε σχολές μεταλυκειακής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΟΑΕΔ, Τουριστικών Επαγγελμάτων, κ.ά.)
   • Σε Κέντρα ξένων γλωσσών.

   Επίσης, οι απόφοιτοι μας εργάζονται / δύνανται να εργαστούν, μεταξύ άλλων και σε:

   • Ερευνητικά Κέντρα και Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
   •  Δημόσιους Φορείς και Κρατικές Υπηρεσίες (δημόσια διοίκηση, δημόσιοι οργανισμοί, τοπική αυτοδιοίκηση, Μεταφραστική Υπηρεσία Υπ. Εξωτερικών…)
   • Διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς (Ε.Ε., OHE, UNESCO, UNICEF…)
   • Ιδιωτικούς Φορείς και Επιχειρήσεις
   • Τομέα Πολιτισμού – Δημόσιο και Ιδιωτικό (μουσεία, πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα, θεατρικούς οργανισμούς…)
   • Εκδόσεις, Τύπος και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

   Οδηγός Σπουδών

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email