Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

 • panepistimio thessalias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (τΓΙΥΠ) ιδρύθηκε στο πλαίσιο μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες στην εκπαίδευση και στην έρευνα για τη στελέχωση της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα όσον αφορά στην επιστήμη της Iχθυολογίας, με την ευρεία έννοια του όρου. Κυρίαρχος στόχος του Προγράμματος Σπουδών, είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών/υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων καθώς και την αειφορική διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε και το πρόγραμμα σπουδών του τΓΙΥΠ, το οποίο στοχεύει στην παροχή, στους αποφοίτους του, τόσο της απαιτούμενης εξειδίκευσης όσο και της δυνατότητας συνεχούς προσαρμογής, έτσι ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

   Οι σπουδές στο τΓΙΥΠ διαρθρώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας και να προσαρμόζονται συνεχώς στα μεταβαλλόμενα μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία. Η εκπαίδευση που παρέχεται στα πέντε χρόνια σπουδών στο τΓΙΥΠ αποβλέπει στην καλλιέργεια νέων, επί πλέον των παραδοσιακών, αντικειμένων, τα οποία δεν είναι αποκομμένα το ένα από το άλλο, αλλά βρίσκονται σε έναν πολυεπίπεδο μεθοδολογικό και θεματικό συνδυασμό μεταξύ τους. Το Τμήμα μας έχει σχεδιασθεί, στελεχωθεί και οργανωθεί ώστε οι απόφοιτοι να ασχοληθούν με ζέση είτε με την πρωτογενή παραγωγή – καλλιέργεια υδρόβιων φυτών, υδατοκαλλιέργειες, αλιεία, αειφορική διατήρηση αποθεμάτων βιολογικών πόρων- είτε με την μεταποίηση και εμπορία των πόρων αυτών, στοχεύοντας στην προστασία και τη βελτίωση της οικολογικής ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, που αποτελούν βασικούς στόχους της κοινής Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

  • Οι προπτυχιακές σπουδές στο ΤΓΙΥΠ διαρκούν πέντε έτη, τα οποία είναι χωρισμένα σε δέκα (10) εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος είναι χωρισμένο στο χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, για την έναρξη και λήξη των οποίων αποφασίζει κάθε χρόνο η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

   H ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προσαυξανόμενο κατά 100%, δηλαδή 10 έτη. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή όχι πάνω από 10 εξάμηνα. Τα εξάμηνα αυτά δεν θα προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που αναστέλλουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα αναστολής. Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

   Κατά τη διάρκεια των δέκα (10) εξαμηνιαίων σπουδών διδάσκονται αντικείμενα επιστημών γεωπονικού, βιολογικού, τεχνικού, οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξειδικεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας σε γνωστικές περιοχές και επιμέρους κλάδους καθώς επίσης και σε Oργάνωση των σπουδών 32 μεθόδους προσέγγισης της οικολογικής αειφορικής γεωπονικής ιχθυολογικής επιστήμης. Συνολικά, ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει 54 μαθήματα από τα οποία τα 47 είναι υποχρεωτικά, τα 3 είναι υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας και τα 4 είναι μαθήματα επιλογής τα οποία ξεκινούν από το 9ο εξάμηνο και μετά. Συνολικά, για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται 300 πιστωτικές μονάδες ECTS.

   Το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει πέντε ή έξι μαθήματα ανά εξάμηνο και απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η υποχρεωτική τετράμηνη πρακτική άσκηση (2 μήνες στο τέλος του 6ου και δύο μήνες στο τέλος του 8ου εξαμήνου), καθώς επίσης και η συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS οργανώνονται σε πεντάωρες, τετράωρες και τρίωρες εξαμηνιαίες θεωρητικές διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις και φροντιστήρια όπως κατανέμονται στο πρόγραμμα σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email