Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει προέλθει από το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο προέκυψε το 1985 από τη συγχώνευση του Τμήματος Φυτικών Προϊόντων και του Τμήματος Ζωικών Προϊόντων.

   Σκοπός

   Σκοπός του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία των Τροφίμων, δίνοντας έμφαση σε τομείς, όπως η μικροβιολογία τροφίμων, η χημεία και η ανάλυση τροφίμων, η επεξεργασία, συντήρηση και συσκευασία τροφίμων, η διασφάλιση ποιότητας, η τεχνολογία φυτικών και ζωικών προϊόντων τροφίμων, κλπ.

   Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

   Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων επιτυγχάνει τον σκοπό του υιοθετώντας σύγχρονες και καινοτόμες διεθνείς πρακτικές στο Πρόγραμμα Σπουδών του, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, προσαρμοσμένων τόσο στη διεθνή όσο και την ελληνική πραγματικότητα. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί ώστε να αναπτύσσεται μέσα από σύγχρονο και ολοκληρωμένο αναλυτικό περίγραμμα μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας, συνθέτοντας και εξελίσσοντας τη διεθνή τεχνογνωσία και βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα.

   Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

   • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης σε θεωρητικό και σε εργαστηριακό επίπεδο,
   • στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
   • στην απόκτηση μια ευρείας κατανόησης της επιστήμης τροφίμων, και η σε βάθος γνώση των εξειδικευμένων πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας, επεξεργασίας – συντήρησης και διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων.
   • στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς σε κάθε ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον στο χώρο των Τροφίμων με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
   • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

   Μεταπτυχιακές Σπουδές

   Στο Τμήμα λειτουργεί ένα αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

  • Το νέο Π.Π.Σ. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων περιλαμβάνει κύκλο προπτυχιακών σπουδών που διαρκούν 4 έτη ή 8 εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), ήτοι 30 ECTS ανά εξάμηνο και 60 ECTS ανά έτος.

   Κάθε μάθημα μπορεί να έχει το λιγότερο 3 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Αυτές αντιστοιχούν σε ώρες οι οποίες απαιτούνται από τους φοιτητές/φοιτήτριες για παρακολούθηση, μελέτη και εξετάσεις. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, τα οποία ενισχύουν το επιστημονικό υπόβαθρο των φοιτητών και λειτουργούν υποστηριχτικώς κατά την περαιτέρω εκπαίδευσή τους μέσω των μαθημάτων Ειδικού Υποβάθρου και Ειδικότητας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Τα Υποχρεωτικά, τα κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά και τα Προαιρετικά μαθήματα κατανέμονται σε συγκεκριμένα εξάμηνα και δεν είναι δυνατή η δήλωσή τους από τους φοιτητές/ φοιτήτριες που ανήκουν σε προηγούμενο εξάμηνο.

   Το νέο Π.Π.Σ. του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τα αντίστοιχα ΠΠΣ ελληνικών και διεθνών πανεπιστημιακών τμημάτων και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Επιστημών Τροφίμων. Συγκεκριμένα κατά την ανάπτυξη του προγράμματος ελήφθησαν υπ’ όψιν αντίστοιχα προγράμματα πανεπιστημίων της αλλοδαπής (Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία) και ημεδαπής, καθώς επίσης και τα πρότυπα & προδιαγραφές εκπαίδευσης στην επιστήμη & τεχνολογία τροφίμων του Institute of Food Technologists (IFT, USA) και αυτών που προέκυψαν από το πρόγραμμα TRACK_FAST (Europe’s Food Science and Technology at Fast Track) της Ενωμένης Ευρώπης με σκοπό να υιοθετηθούν από οποιονδήποτε οργανισμό σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών.

   Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

   Για την απόκτηση του πτυχίου από ένα φοιτητή απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση:

   α) 7 Μαθημάτων Γενικού Υποβάθρου με συνολικά 40 ECTS.
   β) 35 Μαθημάτων Ειδικού Υποβάθρου και Ειδίκευσης με συνολικά 200 ECTS. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η Πτυχιακή Εργασία, η οποία καταλαμβάνει συνολικά 10 ECTS.

   Ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 240, οι οποίες επιμερίζονται σε 30 ανά εξάμηνο σπουδών. Για την κατανομή των ΠΜ ανά μάθημα ελήφθησαν υπ’ όψη ο φόρτος εργασίας του φοιτητή που απαιτείται για να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο μάθημα, και περιλαμβάνει την διδασκαλία, τα εργαστήρια, την εργασία στο σπίτι, την απασχόληση στη βιβλιοθήκη και τις εξετάσεις, κλπ.

   Τα Προαιρετικά μαθήματα είναι μαθήματα άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, ή/και του Τμήματος που επιθυμεί να παρακολουθήσει η/ο φοιτήτρια/τής, χωρίς όμως οι μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σ’ αυτά να συνυπολογίζονται στο σύνολο όσων είναι απαραίτητες για να πάρει το πτυχίο της/του. Αυτές καταχωρούνται ωστόσο στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος. Η πρακτική άσκηση, η οποία υπάγεται στα προαιρετικά μαθήματα, είναι δίμηνη και πραγματοποιείται τους θερινούς μήνες μεταξύ 3ου και 4ου έτους σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email