Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε με το Ν.4589 ΦΕΚ 13Α/29-1-2019 και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι. Στεγάζεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που λειτούργησε στο Καρπενήσι από το 1983 έως το 2019, όταν καταργήθηκε με τον παραπάνω νόμο.

   Το Τμήμα Δασολογίας και Δ.Φ.Π. στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατου επιπέδου που καλύπτει το εύρος των αντικειμένων της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος, αλλά και στην έρευνα στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Βασικό στοιχείο για την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αποτελεί το πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον της Ευρυτανίας που αποτελεί ένα φυσικό εργαστήρι ιδανικό για την εξάσκηση των φοιτητών στην πράξη αλλά και για την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα δασοπονίας και φυσικού περιβάλλοντος. Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα και συμβάλλει σημαντικά στη δασική έρευνα στην Ελλάδα. Ακόμη, αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, καθώς και με Φορείς και επιχειρήσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

   Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Τομείς:

   (Α) ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

   (Β) ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ EΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

   ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

   Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Δασική Επιστήμη, με τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική. Για να εξασφαλιστεί η κατάρτιση των φοιτητών και ο σκοπός του Τμήματος, στην κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών λήφθηκαν υπόψη τα εξής:
   – Τα υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα των Δασολόγων (ΠΔ 344/2000)
   – Η υφιστάμενη Νομοθεσία και οι Πολιτικές της Ελλάδας (π.χ. Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, ΦΕΚ 5351/28-11-2018) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
   – Το περιεχόμενο των αντίστοιχων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ) άλλων Τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού,
   – Η συμβολή του Τμήματος και των αποφοίτων του στην Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική οικονομία και αγορά.

   ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

   Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος είναι συγκεντρωμένες σε οικόπεδο 8.247 τ.μ., που βρίσκεται Δυτικά της πόλης του Καρπενησίου στην έξοδο προς Αγρίνιο, σε απόσταση 300 μέτρων περίπου από την κεντρική πλατεία της πόλης. Η συνολική μικτή επιφάνεια του κτιρίου ανέρχεται στα 4.000 τ.μ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από :

   Πτέρυγα Διοίκησης, Εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας

   Πτέρυγα 25 δίκλινων σπουδαστικών δωματίων (δεν λειτουργούν προσωρινά)

   Εστιατόριο

   Κυλικείο

   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ

   Στο Τμήμα λειτουργεί μικρή φοιτητική Βιβλιοθήκη – Σπουδαστήριο που λειτουργεί μηχανογραφημένα. Οι τίτλοι βιβλίων και περιοδικών φθάνουν σήμερα τις 2.000. Η βιβλιοθήκη διαθέτει Η/Υ και περιφερειακά για σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ λειτουργεί και ως δανειστική, τόσο για το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και για τους φοιτητές, με βάση τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας της.

   Ο ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

   Ο Νομός Ευρυτανίας, με έκταση 1.869 Km2 και πληθυσμό 20.081 κατοίκους (απογραφή 2011), βρίσκεται στο κέντρο της Στερεάς Ελλάδας στη Νότια κατάληξη της οροσειράς της Πίνδου. Είναι ένας από τους πλέον ορεινούς Νομούς της χώρας με δάση και δασικές εκτάσεις που φθάνουν στο 85% της έκτασης του Νομού. Διακρίνεται για το πολυσχιδές, πλούσιο και ποικίλο φυσικό της περιβάλλον, την πλούσια πανίδα και χλωρίδα και την ποικιλία των φυσικών τοπίων της.

   Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

   Η πρωτεύουσα του Νομού, το Καρπενήσι, έχει 7.183 κατοίκους, βρίσκεται στα 1000 m υψόμετρο και απέχει 78 Km από τη Λαμία, 111 Km από το Αγρίνιο και 294 Km από την Αθήνα.

  • Το σύνολο των απαιτούμενων Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ./ECTS) του ΠΠΣ του Τμήματος ανέρχεται στις 310. Από αυτές οι 270 Δ.Μ. αντιστοιχούν σε 55 μαθήματα (46 Υποχρεωτικά και 9 Επιλογής Υποχρεωτικά) που πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς οι φοιτητές για τη λήψη πτυχίου. Οι 30 Δ.Μ. αντιστοιχούν στην υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία (Πτυχιακή Μελέτη), η οποία είναι ερευνητική (πληροί τις προϋποθέσεις μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) και η διάρκεια εκπόνησής της είναι 1 τουλάχιστον ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η Διπλωματική εργασία εξετάζεται και βαθμολογείται, από Τριμελή Επιτροπή στην οποία συμμετέχει και ο επιβλέπων Καθηγητής, με άριστα το 10 και ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το 5. Τέλος, 10 Δ.Μ. αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση που δεν βαθμολογείται αλλά είναι υποχρεωτική. Η Πρακτική Άσκηση, σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που σχετίζονται με τη δασική επιστήμη, έχει συνολική διάρκεια 4 μήνες και πραγματοποιείται τμηματικά, από 2 μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο) αντίστοιχα, στο 6ο και 8ο εξάμηνο σπουδών.

   Το σύνολο των παρεχόμενων από το πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων είναι 88, από τα οποία τα 14 είναι μαθήματα γενικού υποβάθρου ή θεμελίωσης στις βασικές επιστήμες, τα 41 μαθήματα ειδικού υποβάθρου ή κορμού και τα 33 μαθήματα εμβάθυνσης ή εμπέδωσης γνώσεων της ειδικότητας του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Σε ότι αφορά τον τύπο μαθήματος, από το σύνολο των παρεχομένων από το πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων, τα 46 είναι υποχρεωτικά (Υ) , τα 38 επιλογής υποχρεωτικά (ΕΥ) και τα 4 (μαθήματα Αγγλικών) υποχρεωτικά υπό προϋποθέσεις (υποχρεωτικό για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γνώσεων Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email