Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί τη μετεξέλιξη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας. Η αρχική λειτουργία του Τμήματος ανάγεται στο 1955, συγχρόνως με την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ».

   Σκοπός του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία είναι η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας σε Παιδαγωγούς, με απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων κατάλληλων για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, ως παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Παράλληλα, στοχεύει στην διεξαγωγή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της αγωγής και φροντίδας των παιδιών.

   Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αντιστοιχεί με τα προγράμματα σπουδών ομόλογων και διεθνώς αναγνωρισμένων τμημάτων του εξωτερικού και σύμφωνα με τα πρότυπα προγράμματα σπουδών που προτείνουν διεθνείς οργανισμοί, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

   Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Π.Δ. 523/24.12.91, Τ.Α.

   Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

   • στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης μέσα από μαθήματα θεωρίας και μαθήματα θεωρίας-πράξης,
   • στην εκπαίδευση παιδαγωγών που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγωγής και φροντίδας των μικρών παιδιών,
   • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

   Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών συνδιοργανώνει Διατμηματικό Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»

  • Η συνολική διάρκεια του νέου Αυτόνομου Πανεπιστημιακού Προγράμματος Προπτυχιακών σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Προσφέρονται συνολικά 55 μαθήματα. Από αυτά τα 32 είναι υποχρεωτικά και τα 23 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η εξάμηνο).

   Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται:

   1. Η συγκέντρωση 240 πιστωτικών μονάδων – ECTS.
   2. Η επιτυχής παρακολούθηση: είτε (α) σαράντα δύο (42) μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα) χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) σαράντα (40) μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα) και επιπλέον συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας.

   Σε κάθε μάθημα αναλογεί συγκεκριμένος φόρτος εργασίας και ορισμένος αριθμός πιστωτικών μονάδων

   Μαθησιακά αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία με το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών, οι απόφοιτοι:

   • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα επιστημονικών γνώσεων για την αγωγή και φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία.
   • Κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της αγωγής στην Πρώιμη παιδική ηλικία ώστε να εμβαθύνουν, διερευνούν και προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
   • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής της αγωγής στα βρέφη, μικρά παιδιά και νήπια και των καινοτόμων εφαρμογών της.
   • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση για την αγωγή βρεφών, μικρών παιδιών και νηπίων συμπεριλαμβανόμενης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών της αγωγής στην προσχολική ηλικία.
   • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις για την αγωγή βρεφών και νηπίων ώστε να τις εφαρμόζουν σε πλαίσια προσχολικής αγωγής. 8
   • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της αγωγής βρεφών, μικρών παιδιών και νηπίων αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, δημιουργικές και καινοτόμες προσεγγίσεις με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
   • Χρησιμοποιούν επιστημονικές πηγές, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες που σχετίζονται με την αγωγή στην προσχολική ηλικία.
   • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη για την αγωγή βρεφών, μικρών παιδιών και νηπίων, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
   • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε δομές προσχολικής αγωγής και τις εφαρμόζουν με αυτονομία, επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα.
   • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε πλαίσια προσχολικής αγωγής τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
   • Διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για τη διεξαγωγή έρευνας δράσης, την αξιολόγηση της επαγγελματικής πρακτικής, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email