Εφαρμοσμένα Πολυμέσα

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών σε ειδικούς των Πολυμέσων στους εξής τομείς

   • Interface designers, web designers και developers
   • Game designers και developers
   • Animation, Video και Audio specialists
   • Project Managers στη βιομηχανία Πολυμέσων.

   Το πρόγραμμα βασίζεται στη θεωρία και στην πρακτική, με έμφαση στις έννοιες και τεχνικές που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό και ανάπτυξη εξελιγμένων πολυμεσικών εφαρμογών.

   Στόχοι

   • Γνωριμία των φοιτητών με τις θεωρητικές έννοιες και όλα τα στοιχεία που εμπλέκονται στα σύγχρονα πολυμέσα, δηλαδή αλληλεπίδραση, γραφικά, βίντεο, εικόνα, animation και κείμενο.
   • Η προσφορά ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία με τη θεωρία και την πρακτική της ανάπτυξης ενός πολυμεσικού έργου.
   • Γνωριμία των φοιτητών με σύγχρονο λογισμικό που χρησιμοποιείται στη δημιουργία των διαφόρων στοιχείων, καθώς και ολοκληρωμένων πολυμεσικών έργων.
   • Εισαγωγή των φοιτητών στις δημιουργικές δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της τέχνης και η καθοδήγησή τους στη χρήση της φαντασίας τους για να εκφράζονται δημιουργικά στις ψηφιακές τέχνες.
   • Ενθάρρυνση των φοιτητών να εξετάζουν και να αξιολογούν τις τρέχουσες τάσεις στα πολυμέσα και να προτείνουν/εφαρμόζουν βελτιωμένες τεχνικές για τη δημιουργία καινοτόμων πολυμεσικών εφαρμογών.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος των Εφαρμοσμένων Πολυμέσων διαθέτουν ικανότητες, κριτική σκέψη, αισθητική παιδεία και γνώση των σχεδιαστικών εργαλείων για πολυμεσικές εφαρμογές. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους εργάζονται σε εταιρείες δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων, σε διαφημιστικές επιχειρήσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου, σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά studios, αλλά και σε καταστήματα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και υπηρεσιών διαδικτύου.

   Άλλοι, μετά την αποφοίτησή τους, ιδρύουν τη δική τους επιχείρηση, εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχιακές Σπουδές)

   Εισδοχή

   Γενικό κριτήριο εισδοχής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι το Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

   Κανονική Ακαδημαϊκή Εισδοχή

   Κύριο κριτήριο εισδοχής για κανονική εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 7.5 από τα 10 ή 15 από τα 20 ή κατάταξη επίδοσης στο κορυφαίο 50% ή ισοδύναμο προσόν.

   Επιπρόσθετα, οι αιτούντες αναμένεται να καταθέσουν φάκελο εργασιών σχετικών με την τέχνη, το σχεδιασμό ή τα πολυμέσα (art, design, multimedia portfolio), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

   Το portfolio, που προσκομίζουν οι υποψήφιοι τη μέρα προγραμματισμένης συνέντευξης, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και διαδικτυακά (online), αξιολογείται από επιτροπή του Τμήματος. Η συνέντευξη έχει τη μορφή συζήτησης σχετικά με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του υποψήφιου και επικεντρώνεται στο portfolio και στα έργα που αυτό περιέχει σχετικά με τη γραφιστική, τα πολυμέσα, τις καλές τέχνες ή άλλα παρεμφερή πεδία.

   Η συνέντευξη και η αξιολόγηση του portfolio αποτελούν μία αμφίδρομη διαδικασία κατά την οποία ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να κάνει ερωτήσεις για το πρόγραμμα σπουδών, να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του Τμήματος και να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

   Ειδική Ακαδημαϊκή Εισδοχή

   Αυτή η κατηγορία εισδοχής μπορεί να προσφερθεί σε φοιτητές που διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου αλλά δεν έχουν τους απαιτούμενους βαθμούς ή άλλες προϋποθέσεις για τακτική εισδοχή.

   Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

   Οι φοιτητές πρέπει παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου NEPTON, πριν την εγγραφή τους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών. Οι διαγνωστικές αυτές εξετάσεις ενδέχεται να καταδείξουν πως ορισμένοι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών προτού να είναι σε θέση να εγγραφούν στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών τους.

   Φοιτητές με τα ακόλουθα προσόντα στην αγγλική γλώσσα, εγγράφονται αυτόματα στο πρόγραμμα σπουδών τους:

   • TOEFL -500 και άνω
   • Computer-based TOEFL -173 και άνω
   • Internet-based TOEFL -61 και άνω
   • IELTS -5.5 και άνω
   • Cambridge Exams [First Certificate] -B και άνω
   • Cambridge Exams [Proficiency Certificate -C και άνω
   • GCSE English Language “O” Level -C και άνω
   • Michigan Examination of Proficiency in English Pass
   • Michigan Examination of Competency in English Pass

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται:

   1. Να έχουν την ικανότητα να κατανοούν τις σημαντικές πτυχές ενός θέματος, να διαθέτουν γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να ερευνούν και να αναλύουν σε βάθος τα δεδομένα, και να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα απαραίτητα εργαλεία με στόχο να προσφέρουν τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό και την αρτιότερη οργάνωση για την υλοποίηση ενός πολυμεσικού έργου.
   2. Να μπορούν να οργανώνουν ομάδες συνεργασίας, οι οποίες θα επιλύουν προβλήματα μέσα από μεθοδικές προσεγγίσεις, υποστηρίζοντας την εργασία τους με ισχυρά επιχειρήματα.
   3. Να αναπτύξουν δεξιότητες στην προφορική και γραπτή επικοινωνία.
   4. Να μπορούν να οργανώνουν την πληροφορία που προσλαμβάνουν, να τη μετουσιώνουν σε ιδέες και να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πολυμεσικές εφαρμογές, μέσα από την καλύτερη δυνατή χρήση των νέων τεχνολογιών.
   5. Να διαθέτουν γνώσεις, εκτίμηση και σεβασμό για τον ανθρώπινο πολιτισμό, να είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και οικολογικά υπεύθυνοι.
  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Αγγλική (Τα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά).

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Fundamentals of Drawing 6 ECTS Credits
   • Fundamentals of 2D Design 6 ECTS Credits
   • Photography I 6 ECTS Credits
   • Introduction to Multimedia 6 ECTS Credits
   • English Composition 6 ECTS Credits

   Semester 2

   • Video Production 6 ECTS Credits
   • Introduction to Typography 6 ECTS Credits
   • Interactive Multimedia Development 6 ECTS Credits
   • Programming Principles 6 ECTS Credits
   • Photography II 6 ECTS Credits

   Semester 3

   • Audio Production 6 ECTS Credits
   • Digital Imaging 6 ECTS Credits
   • Storyboarding and 2D Animation 6 ECTS Credits
   • Multimedia Art and Aesthetics 6 ECTS Credits
   • Greek Art 6 ECTS Credits

   Semester 4

   • History of Art 6 ECTS Credits
   • Special Effects 6 ECTS Credits
   • Mathematics and Art 6 ECTS Credits
   • Introduction to Web Development 6 ECTS Credits
   • Business and Professional Communication 6 ECTS Credits

   Semester 5

   • Graphic Design 6 ECTS Credits
   • Interface Design and Development 6 ECTS Credits
   • 3D Modeling and Animation 6 ECTS Credits
   • Interactive Narrative 6 ECTS Credits
   • Human Computer Interaction 6 ECTS Credits

   Semester 6

   • History and Development of Digital Arts 6 ECTS Credits
   • Advanced 3D Modeling and Animation 6 ECTS Credits
   • Virtual Reality 6 ECTS Credits
   • Multimedia Based Learning 6 ECTS Credits
   • Handmade Animation 6 ECTS Credits

   Semester 7

   • Research Methodologies in Applied Multimedia 6 ECTS Credits
   • Game Design and Development 6 ECTS Credits
   • Editorial Design 6 ECTS Credits
   • Business Communications 6 ECTS Credits
   • Illustration 6 ECTS Credits

   Semester 8

   • Multimedia Project Management 6 ECTS Credits
   • Applied Multimedia Final Project 6 ECTS Credits
   • Special Topics in Multimedia 6 ECTS Credits
   • Graphic Design for Social and Commercial Advertising 6 ECTS Credits
   • General Psychology I 6 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email