Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Το πρόγραμμα παρέχει συνδυασμό των Διεθνών Σχέσεων με τις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ειδίκευση αυτή αποτελεί μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες επιλογές, αφού συνδυάζει γνώσεις από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (κοινωνικές επιστήμες, οικονομικά, πολιτική, ιστορία, γλώσσες). Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην πολιτική και κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη του διεθνούς και ευρωπαϊκού συστήματος μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα. Εξετάζεται ο ρόλος των κρατών, οι συσχετισμοί δυνάμεων στον κόσμο, ο ρόλος των διεθνών οργανισμών, όπως του ΟΗΕ, χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης μεταξύ των οποίων και οι τάσεις διεθνοποίησης της οικονομίας και της επικοινωνίας, η επιρροή των πολυεθνικών οργανισμών, οι συγκρούσεις (όπως στη Μέση Ανατολή) και η επίλυσή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διεύρυνσή της και στο ρόλο της Κύπρου μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια μετά την ένταξή της.

   Σκοποί:

   1. Να προσφέρει στους φοιτητές τέτοιες γνώσεις και μαθήματα, ώστε να είναι ικανοί να ακολουθήσουν καριέρα στους τομείς των Ευρωπαϊκών Σπουδών και των Διεθνών Σχέσεων.
   2. Να ενθαρρύνει τους φοιτητές να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους τομείς των ενδιαφερόντων τους.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Το πρόγραμμα παρέχει μια ευρεία εκπαίδευση και μια σειρά από δεξιότητες και ικανότητες. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργοδοτηθούν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Θα μπορούν να εργαστούν σε διεθνείς κυβερνητικούς οργανισμούς, σε υπουργεία, σε κλάδους που αφορούν ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα, στη δημοσιογραφία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε πολυπολιτισμικές εταιρείες ή σε διάφορους τομείς της πολιτικής.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχιακές Σπουδές).

   Εισδοχή

   Γενικό κριτήριο εισδοχής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι το Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

   Κανονική Ακαδημαϊκή Εισδοχή

   Κύριο κριτήριο εισδοχής για κανονική εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 7.5 από τα 10 ή 15 από τα 20 ή κατάταξη επίδοσης στο κορυφαίο 50% ή ισοδύναμο προσόν.

   Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν και τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής και να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

   • Δύο Συστατικές Επιστολές από πρόσωπα που γνωρίζουν τον υποψήφιο.
   • Προσωπική Δήλωση: Μια επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες του υποψηφίου, το βιογραφικό του, καθώς επίσης οι προσδοκίες του από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του.
   • Βιογραφικό σημείωμα.

   Ειδική Ακαδημαϊκή Εισδοχή

   Αυτή η κατηγορία εισδοχής μπορεί να προσφερθεί σε φοιτητές που διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου αλλά δεν έχουν τους απαιτούμενους βαθμούς ή άλλες προϋποθέσεις για τακτική εισδοχή.

   Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

   Οι φοιτητές πρέπει παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου NEPTON, πριν την εγγραφή τους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών. Οι διαγνωστικές αυτές εξετάσεις ενδέχεται να καταδείξουν πως ορισμένοι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών προτού να είναι σε θέση να εγγραφούν στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών τους.

   Φοιτητές με τα ακόλουθα προσόντα στην αγγλική γλώσσα, εγγράφονται αυτόματα στο πρόγραμμα σπουδών τους:

   • TOEFL -500 και άνω
   • Computer-based TOEFL -173 και άνω
   • Internet-based TOEFL -61 και άνω
   • IELTS -5.5 και άνω
   • Cambridge Exams [First Certificate] -B και άνω
   • Cambridge Exams [Proficiency Certificate -C και άνω
   • GCSE English Language “O” Level -C και άνω
   • Michigan Examination of Proficiency in English Pass
   • Michigan Examination of Competency in English Pass

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   On completion of this programme, the student will be able to:

   1. Critically evaluate the main issues and theoretical debates in International Relations.
   2. Engage in debates about the major actors and institutions in global politics.
   3. Discuss developments, rules and prevalent values of the modern international system.
   4. Analyse power structures, biases and inequalities of the modern international system.
   5. Utilise multidisciplinary theories in explaining, analyzing and critically approaching Europe as a field of study.
   6. Design research concerned with the processes and problems of integration as well as Europe’s historical, political, social, economic and cultural development.
   7. Readily deal with the European Union’s institutional structure and its major policy initiatives.
   8. Analyse current European affairs and challenges.
   9. Illustrate the ability to communicate in writing and orally on issues in European affairs and international relations and be able to organise the available time and cope with deadlines.
   10. Report in the English language both orally and in written form at a high level of competence.
   11. Illustrate the ability to continue learning in a self-directed manner and work on an academic level within the intended professional field.
   12. Use libraries, bibliographical material and academic research in an efficient manner.
  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε ένα μάθημα, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Business Communications 6 ECTS Credits
   • French Language and Culture I 6 ECTS Credits
   • Modern Cypriot History and Politics 6 ECTS Credits
   • Introduction to International Relations 6 ECTS Credits
   • World History Since 1500 6 ECTS Credits

   Semester 2

   • Technical Writing and Research 6 ECTS Credits
   • Modern European History and Politics 6 ECTS Credits
   • Introduction to the European Union 6 ECTS Credits
   • French Language and Culture II 6 ECTS Credits
   • German Language and Culture I 6 ECTS Credits

   Semester 3

   • Cultural Anthropology 6 ECTS Credits
   • European Geography 6 ECTS Credits
   • International Organizations 6 ECTS Credits
   • Comparative Politics 6 ECTS Credits
   • European Politics Since 1945 6 ECTS Credits

   Semester 4

   • European Cultures 6 ECTS Credits
   • European Institutions and Governance 6 ECTS Credits
   • Political Theory 6 ECTS Credits
   • American National Government 6 ECTS Credits
   • General Psychology I 6 ECTS Credits

   Semester 5

   • European Integration 6 ECTS Credits
   • Foreign Policy Analysis 6 ECTS Credits
   • International Political Economy 6 ECTS Credits
   • Introduction to Management 6 ECTS Credits
   • Ethics 6 ECTS Credits

   Semester 6

   • Cyprus and the EU 6 ECTS Credits
   • European Social and Economic Policy 6 ECTS Credits
   • Middle-East Politics 6 ECTS Credits
   • Principles of Sociology 6 ECTS Credits

   Semester 7

   • Microcomputer Applications 6 ECTS Credits
   • Comparative European Politics 6 ECTS Credits
   • Diplomacy 6 ECTS Credits
   • Theory of International Relations 6 ECTS Credits
   • European Union Law II 6 ECTS Credits

   Semester 8

   • Current European Issues 6 ECTS Credits
   • European Foreign and Security Policy 6 ECTS Credits
   • European Union Law I 6 ECTS Credits
   • Introduction to Philosophy 6 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email