Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προσφερόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:

   • Να αναπτύξει και να επεκτείνει τις διοικητικές ικανότητες των μηχανικών που συμμετέχουν στα κέντρα λήψεως αποφάσεων των εταιρειών
   • Να εξοπλίσει τους μηχανικούς με τα απαραίτητα εφόδια για τη χρήση σύγχρονων μεθόδων στην κατασκευαστική βιομηχανία
   • Να ενισχύσει την ορθολογική και αποτελεσματική προσέγγιση σύγχρονων τεχνικοοικονομικών ζητημάτων

   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα πλέον σύγχρονα μαθήματα βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων και management με εκτεταμένη χρήση πληροφορικής.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Faculty of Science Engineering & Computing του Kingston University London, διεξάγει για 17η συνεχή χρονιά, το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Π.Μ.Σ. Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής (MSc in Advanced Industrial and Manufacturing Systems)»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και η εφαρμογή μεθόδων από τεχνολογίες αιχμής στα συγγενή γνωστικά αντικείμενα του Βιομηχανικού Σχεδιασμού Προϊόντων και της Παραγωγής, σε συνδυασμό με τη Διοίκηση των Κατασκευών.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. που απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, είναι να συνδέσει σύγχρονες μεθόδους του τομέα της κατασκευαστικής τεχνολογίας με την παραγωγή. Προσφέρει εξειδίκευση στον τομέα των Βιομηχανικών Συστημάτων Παραγωγής με στόχο:
   • να εξοπλίσει τους μηχανικούς με τα απαραίτητα εφόδια για τη χρήση σύγχρονων μεθόδων στην κατασκευαστική βιομηχανία
   • να ενισχύει την ορθολογική και αποτελεσματική προσέγγιση σύγχρονων τεχνικοοικονομικών ζητημάτων
   • να αναπτύξει και να επεκτείνει τις διοικητικές ικανότητες των μηχανικών για επαγγελματική επιτυχία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

   Το Π.Μ.Σ. αποτελεί συνδυασμό εμβάθυνσης στο αντικείμενο του μηχανικού σε τεχνολογίες αιχμής (CAD/CAM/CAE, 3D-Printing, Reverse engineering, Μηχατρονική, Ρομποτική, Νέα Υλικά Κατασκευών) που συνδυάζεται με μαθήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Βελτιστοποίησης γραμμών Παραγωγής, Σύγχρονες μεθόδους Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων και Μεθόδους διεξαγωγής Τεχνικοοικονομικής μελέτης.

   Η διπλωματική εργασία (thesis) εκπονείται κύρια στο φορέα απασχόλησης του φοιτητή, συνδέοντας έτσι τις διδασκόµενες επιστηµονικές µεθόδους µε τις ανάγκες της βιοµηχανίας. Η διδακτική απασχόληση των σπουδαστών είναι δυνατόν να συμπληρώνεται από οργανωμένες επισκέψεις σε χώρους εργασίας επιλεγμένων οργανισμών. Εφαρμογές απαραίτητες για την εμπέδωση του θεωρητικού μέρους των διαλέξεων θα οργανώνονται στα εργαστήρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή και την συνεργασία του εργαστηριακού/βοηθητικού προσωπικού του Τμήματος.

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ

   Η διδασκαλία του Π.Μ.Σ εκτείνεται σε 4 εκτεταμένες θεματικές ενότητες:

   1. Advanced CAD/CAM Systems – Προηγμένα Συστήματα Βιομηχανικού Σχεδιασμού κ’ Παραγωγής Προϊόντων με υπολογιστή
   2. Mechatronic Design & Automation – Μηχατρονική, Ρομποτική κ’ Συστήματα Αυτοματισμού
   3. Advanced Stress Analysis & Materials – Υπολογισμός Κατασκευών με πεπερασμένα Στοιχεία (FEM)
   4. Engineering Research Techniques, Entrepreneurship & Quality Management – Διαχείρηση ερευνητικών έργων, Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

   ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
   Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής σε άμεση συνεργασία με τη βιομηχανία στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο εστιάζοντας στην επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων και την ανάλυση πραγματικών δεδομένων.

   ΓΛΩΣΣΑ
   Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα. Οι φοιτητές καλούνται να επιδείξουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής γλώσσας.

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
   Η συνολική χρονική διάρκεια φοίτησης είναι 24 μήνες σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών (4*15 = 60 ECTS) συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας – ερευνητικό project (30 ECTS).

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον τομέα σχεδιασμού προϊόντων και της βιομηχανικής παραγωγής και να αποκτήσουν ειδίκευση σε μια από τις παρεχόμενες θεματικές ενότητες του Π.Μ.Σ. Στα κριτήρια επιλογής συνεκτιμώνται από την επιτροπή τα παρακάτω:
   • ο βαθμός του πτυχίου
   • η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.,
   • η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών,
   • Η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου
   • Η τυχόν σχετική ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία του υποψηφίου (παρ. 2 άρθρο 34 Ν.4485/2017).
   • Συστατικές Επιστολές
   • Συνέντευξη

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ
   Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια που ανέρχονται συνολικά σε 3.500€ για το διετές πρόγραμμα. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις. Η καταβολή της δόσης γίνεται στην αρχή του κάθε εξαμήνου.
   Το Π.Μ.Σ. μπορεί να επιδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0.24 του ΟΑΕΔ μέσω της εταιρείας που εργάζεται ο φοιτητής ή η φοιτήτρια.

   ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
   Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 10/9/20205 /10/2020 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή εντύπως με τελευταία ημερομηνία παραλαβής 10/9/2020 5/10/2020 στη διεύθυνση:
   Γραμματεία ΠΜΣ Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
   Πανεπιστημιούπολη 2, Κτίριο Γ, Αίθ. Γ034,
   Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250,
   122 44 Αιγάλεω

   Με την παραλαβή της αίτησης ο/η υποψήφιος/α θα κληθεί σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται από τη γραμματεία για την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης. Τα δικαιολογητικά της αίτησης μπορούν να προσκομιστούν στη Γραμματεία και κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης.

   Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πρόγραμμα σπουδών, τον τρόπο επιλογής των φοιτητών και τις υποχρεώσεις των φοιτητών παρέχονται στον Κανονισμό του Προγράμματος θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://aims.daidalos.teipir.gr

   Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 5/10/2020

  • Το προσφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 90 ECTS (αντίστοιχο με 180 UK credits) ως εξής:

   • επιτυχής παρακολούθηση 4 εκτεταμένων ενοτήτων (60 ECTS)
   • εκπόνηση project dissertation (30 ECTS)

   Οι ενότητες (modules) που προσφέρονται είναι οι εξής:

   • Engineering Research Techniques, Entrepreneurship & Quality Management (ME7711)
    (Διαχείρηση Ερευνητικών ‘Εργων, Επιχειρήσεων και Ολικής Ποιότητας)
   • Advanced CAD/CAM Systems (ME7712)
    (Προηγμένα συστήματα Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων με υπολογιστή)
   • Mechatronic Design & Automation (ME7732)
    (Μηχατρονική, Ρομποτική και Συστήματα Αυτοματισμού)
   • Advanced Stress Analysis & Materials (ME7723)
    (Υπολογισμός Κατασκευών με πεπερασμένα Στοιχεία (FEM) – Χρήση Προηγμένων Υλικών σε κατασκευές (Κεραμικά, Πολυμερή, Σύνθετα))
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email